חדשות

"משפט רפואי וביו-אתיקה" – קול קורא להגשת מאמרים לכרך השביעי

8 בדצמבר 2016

מערכת כתב העת “משפט רפואי וביו-אתיקה" בהוצאת הקריה האקדמית אונו, מזמינה חוקרים ממגוון דיסציפלינות המחקר הנוגעות לשיח הביו-אתי הישראלי (משפט, רפואה, פילוסופיה, סוציולוגיה, מדיניות ציבורית ועוד) להגיש עד ה-1 בפברואר 2017, מאמרים מקוריים לכרך השביעי של ביו-אתיקה ומשפט רפואי.

כתב העת “משפט רפואי וביו-אתיקה” הינו כתב עת אקדמי ישראלי המוקדש לחקר הביו-אתיקה, המשפט הרפואי ויחסי הגומלין שבין אתיקה, מדע, רפואה ומשפט. כתב העת מבקש לעורר את השיח הישראלי בתחומים אלו ומהווה במה חשובה עבור חוקרים, משפטנים, רגולטורים, רופאים ואנשי מקצוע הרפואה, המבקשים לדון בשאלות מהותיות הניצבות ביסוד התפתחות הרפואה, המדע, הטכנולוגיה הרפואית, המשפט הרפואי ועיצוב המדיניות הציבורית. בכתב העת ניתן ביטוי למאמרים הבוחנים סוגיות עכשוויות בתחומים אלו, כגון: זכויות החולה, רשלנות רפואית, טכנולוגיה רפואית, גנטיקה, השתלות איברים, טכנולוגיות פריון, בריאות הציבור ופסיכיאטריה.

כתב העת "משפט רפואי וביו-אתיקה" הינו אינטרדיסציפלינרי ועל כן אינו מגביל את הכותבים להיצמד לכללי כתיבה אקדמית מסוימים, ובלבד שהמאמר יהיה כתוב באופן עקבי על פי שיטת הכתיבה האקדמית הנהוגה בשדה המחקר אליו הוא משתייך. עם זאת, שיטת הכתיבה המועדפת היא זו הנהוגה במחקר המשפטים, על פי כללי האיזכור האחיד בכתיבה המשפטית

המאמרים המתפרסמים בכתב העת עוברים הליך שיפוט אקדמי ועריכה מקצועית יסודית, זאת מתוך שאיפה לפרסם את המאמרים הטובים ביותר בתחום. בין חברי ועדת העורכים נכללים מיטב החוקרים מתחומי המשפט, הביו-אתיקה והרפואה בישראל, ובהם חוקרים מובילים בתחום האתיקה, חתני פרס ישראל ונושאי משרה בכירים במערכת הבריאות והמשפט. לצד אלו, המרכז רואה חשיבות בשיתוף ופיתוח דור החוקרים הצעירים ומאפשר לסטודנטים מצטיינים להשתלב במערכת כתב העת ולקחת חלק פעיל בשלבי שיפוט המאמרים, עריכתם, והוצאת כתב העת לאור.

לשאלות ופרטים נוספים:

%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99-%d7%95%d7%91%d7%99%d7%95-%d7%90%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9b%d7%a8%d7%9a-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a2 

Print Friendly, PDF & Email