הספרייה של הקריה האקדמית אונו על ארבעת סניפיה, היא ספרייה רב תחומית, המשרתת את הסטודנטים בכל החוגים. האוסף הספרי והדיגיטלי של הספרייה מותאם לתכניות הלימודים במסלולים השונים.

הספרייה מספקת שרותי השאלה תוך התאמה לצורכי הסטודנטים (הן מבחינת ימי הלימוד והן מבחינת מסלולי הלימוד), כולל שרותי השאלה בין ספרייתית. הספרייה מספקת שרותי יעץ והדרכה קבוצתיים ואישיים, לפרטים נוספים ניתן לפנות לייעץ הספרייה.

בספרייה עמדות מחשב לשימוש חופשי של הסטודנטים, בהן ניתן למצוא את קטלוג הספרייה, הכולל בתוכו את כל הפריטים באוסף; מאגרי מידע ישראליים ובינלאומיים, אשר לרובם גישה מהבית; אינטרנט וכלי אופיס. בספרייה ישנן מדפסות מכונות צילום וסורק לשימוש הסטודנטים.

*לפרטים מלאים יש לעיין בתקנון הספרייה

 

מי זכאי לשירותי השאלה?

 • סטודנטים מן המניין, הסגל האקדמי, הסגל המנהלי, ובוגרים אשר רכשו מנוי לספרייה.
 • זכות שאילת הספרים היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
 • ההשאלה מתבצעת בדלפק הספרנים לאחר הזדהות באמצעות כרטיס סטודנט אישי ומעודכן.
 • שואל הספר אינו רשאי להעבירו לקורא אחר.

מהו משך זמן ההשאלה?

 • משך תקופת ההשאלה תלויה בסטאטוס הספר, סוג החומר, וסטאטוס הסטודנט
 • ספר לימוד מושאל לשבוע ימים
 • ספר שמור לעיון במקום בלבד ואינו ניתן להשאלה
 • סטודנט רשאי לשאול עד 10 פריטים לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים

מידע מלא על נהלי השאלה מופיע בתקנון הספרייה.

השאלה בין ספרייתית

 • ניתן לקבל שירותי השאלה בין-ספרייתית עבור ספרים או מאמרים, אשר אינם מצויים באוסף הספרייה, מספריות אקדמיות אחרות בארץ.
 • השירות ניתן לסטודנטים, אנשי סגל אקדמי ומנהלי ולבוגרים המנויים על שירותי הספרייה.
 • עלות השירות היא 20 ש”ח.
 • עם הגעת הפריט המוזמן, תישלח הודעה למזמין.
 • לאחר ביצוע התשלום, המאמר יישלח לדוא”ל המזמין. ספרים יושאלו לחודש ימים, עם אופציה להארכה, אלא אם כן הספרייה המספקת תדרוש לקבלם לפני כן.
 • איחור בהחזרת ספרים המושאלים בהשאלה בין-ספרייתיתכרוך בקנס בסך 10 ש”ח לכל יום איחור.
 • ניתן לבטל הזמנה רק אם הספרייה המספקת לא התחילה לטפל בה. בקשות לביטולים מתקבלות בכתב/דוא”ל בלבד.
 • טופס בקשה להשאלה בין ספרייתית
 • לתשלום באמצעות כרטיס אשראי אנא לחצו כאן

למידע נוסף ניתן לפנות לאורנה שחר, רכזת תחום השאלה בין-ספרייתית:orna.shahar@ono.ac.il

הסדר השאלת ספרים בספרייה הלאומית

השאלה  בתקופת מילואים

 • סטודנטים המודיעים מראש על יציאה לשירות מילואים ייהנו מתנאי השאלה מיוחדים המפורטים בתקנון הספרייה.

הארכה

 • ההארכה נעשית באופן אוטומטי ע”י המערכת.
 • במידה ולא ניתן להאריך את מועד ההחזרה, תשלח הודעה לדואר האלקטרוני יומיים לפני תום תקופת ההשאלה עם ציון הסיבה לכך.
 • ניתן לבצע מעקב השאלות באופן עצמאי דרך אתר הספרייה או באמצעות הקישור בתחנת המידע לסטודנט.

החזרה

 • יש להחזיר את הפריט המושאל לספרייה במועד ההחזרה הנקוב, אם לא קיבל הארכה אוטומטית.
 • מידע הרשום במחשב הספרייה הוא הקובע לגבי מועד ההחזרה, סטאטוס הסטודנט וסטאטוס הספר.
 • מחלה איננה פוטרת מהחזרת פריט במועד שנקבע.
 • ספר יחשב כמוחזר אם נמסר לידי אחד הספרנים בדלפק וזוכה במחשב, או לחילופין אם הוחזר במועד, לארון להחזרת ספרים, נמצא על ידי הספרנים בארון זה, ביום הקובע, וזוכה במחשב.
 • על הסטודנט לשתף פעולה ולהימנע מאיחורים בהחזרת ספרים למועד שנקבע.

 הזמנות

 • ניתן להזמין ספר להשאלה, במידה וכל עותקיו מושאלים.
 • חובה על סטודנט אשר איננו זקוק לספר שהזמין להודיע על כך לספרייה.
 • הסבר על הזמנת פריט באמצעות האינטרנט
 • ניתן להזמין ספר באופן עצמאי באמצעות הקטלוג המקוון.

 קנסות

 תעריפי קנסות

 • תעריף הקנס ליום:

ספר לימוד: 10 ש”ח

ספר העשרה: 5 ש”ח

 • הקנסות מחושבים בהתאם לסוג החומר. מידע מלא ניתן למצוא בתיק נהלי הספרייה

הספרייה מקיימת במהלך שנת הלימודים הדרכות המיועדות להעניק לסטודנטים הכרות מעמיקה עם משאבי הספרייה.

סוגי הדרכות

 • סיורים מודרכים לסטודנטים שנה א’ להכרת הספרייה, תוך מתן דגש על שימוש בספרייה ובמשאביה.
 • הדרכות ממוקדות נושא לפני כתיבת עבודה סמינריונית.
 • הדרכות בנושאים שונים, כגון : שימוש בקטלוג הספרייה, מציאת פסיקה וחקיקה ישראלית וזרה, מציאת מאמרים במאגרי המידע, הדרכות על מאגר מסויים.
 • הדרכה ב-ZOOM – לחצו כאן 

יעץ הספרייה

שירות היעץ נועד לסייע לסטודנטים לבצע מחקר בצורה עצמאית ולהדריך את הסטודנטים בחיפוש מידע בכל משאבי הספרייה ומחוצה לה.

יש אפשרות להגיש בקשות חיפוש על גבי טופס מיוחד. למשלוח בקשה לאיתור מידע – לחץ כאן.

להרשמה להדרכה ויעץ בספריה – לחצו כאן

ההדרכות והיעץ מתקיימים על-פי תאום מראש. המעוניינים בהדרכות קבוצתיות או אישיות יתאמו פגישה בדלפק הספרייה או בטלפון:

 • ספרייה מרכזית – 03-5311864
 • ספריית הקמפוס החרדי אור יהודה – 03-5310992
 • ספריית קמפוס ירושלים – 03-5156324
 • ספריית קמפוס חיפה – 03-5311888
 • מחשבי הספרייה מחוברים לרשת, השימוש במחשבים הינו לצרכים לימודיים בלבד.
 • ניתן למצוא במחשבים מאגרי מידע בתחומים שונים, ישראלים ובינ”ל.
 • ניתן להוריד קבצים, לשלוח למדפסת או לדוא”ל.
 • באגף המחשבים מצויות מדפסות / מכונות צילום המופעלות באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס סטודנט נטען. ניתן לשאול בדלפק הספרייה כרטיס נטען, לשימוש חד פעמי.
 • סורק לשימוש חופשי בכל סניפי הספרייה.
 • בספריות 12 מחשבים ניידים אותם ניתן לשאול למספר שעות.
 • בספרייה המרכזית 4 עמדות מחשב  עם מקלדת תלת לשונית (עברית-אנגלית-ערבית). את המחשבים ניתן לזהות ע”פ המדבקה הירוקה {מקלדת תלת לשונית}

לרשותכם חדרי לימוד בקבוצה, בספרייה המרכזית, בספריית קמפוס אור יהודה ובספריית קמפוס חיפה. החדרים מיועדים לקבוצות בלבד ולא ליחידים.

ניתן להזמין חדר לשעתיים בלבד. חדר מוזמן ישמר למזמין עד 15 דקות משעת ההזמנה. לאחר מכן יעבור החדר לשימוש סטודנטים אחרים.

להזמנת חדר יש לפתוח בתחנת המידע את התפריט כללי ושם לבחור ב”הזמנת חדרים”.

למדריך לחץ/י כאן

 

הספרייה מספקת שירותים ייחודיים למרצים

בוגרי הקריה האקדמית אונו זכאים להמשיך ולהשתמש בשרותי הספרייה ובמשאביה (לא כולל שימוש במאגרי המידע מחוץ לגבולות הקמפוס).

לצורך כך יש להפקיד המחאת ביטחון או התחייבות בכרטיס אשראי ולשלם דמי מנוי לפי התעריפים הבאים:

 • רבעון (3 חודשים) – 50 ₪
 • חצי שנה – 80 ₪
 • שנה – 120 ₪

לתשלום באמצעות כרטיס אשראי אנא לחצו כאן

לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפונים הבאים:

 • ספרייה המרכזית – 03-5311865
 • ספריית הקמפוס החרדי באור יהודה – 03-5310922
 • ספריית קמפוס ירושלים – 03-5156324
 • ספריית קמפוס חיפה – 03-5311888

בספריות הקריה האקדמית אונו מושם דגש על שירות נגיש, תוך התאמה לצרכים ספציפיים של אנשים עם מוגבלות.

 • השאלה באמצעות יפוי כח (לטופס יפוי כוח לחץ כאן)
 • השאלה בינספרייתית
 • הארכת ספרים נעשית באופן אוטומטי על ידי המערכת
 • ניתן להזמין ספרים להשאלה באופן עצמאי באמצעות קטלוג הספריה
 • לספרייה מגוון מאגרי מידע המכילים טקסט מלא לספרים ומאמרים, בגישה ישירה מתחנת המידע לסטודנט

להלן רשימת העזרים בהם נעשה שימוש בספריות הקריה:

 • מילון אלקטרוני קוויקשינרי TS: תרגום באמצעות סריקה או הקלדה, השמעה ותרגום מיידי של המלל, זיהוי ביטויים וניבים בכל סוגי ההטיות והנגזרות, כולל מסך מגע ועט.
 •  מערכת עזר לשמיעה – מערכת לולאה השראתית  : מסייעת לאנשים עם לקות שמיעה. המערכת נמצאת בכל אחד מדלפקי השירות בספריות.
 •  מכשיר טמ”ס (טלוויזיה במעגל סגור) שולחני : מכשיר הגדלה המאפשר לאנשים עם לקות ראיה קריאת טקסטים על המסך. המכשיר מאפשר הגדלה על פי צרכי המשתמש ובחירה של שילוב צבעים.במכשיר יש מגש קריאה הניתן להזזה כך ניתן להגיע בקלות ובנוחיות לכל מקום במסמך. המכשיר ממוקם בכל אחד מסניפי הספריות.
 •  שולחן חשמלי מתכוונן : עמדת עבודה אישית המאפשרת התאמה של גובה משטח העבודה באמצעות מתג חשמלי.
 • אוזניות חוסמות רעש ואוזניות שמע רגילות.  
 • תוכנת הקראה : משמשת להקראת טקסטים בעברית ובאנגלית.  

ניתן להיעזר בצוות הספרנים בחיפוש ספרים או בגישה אל המדפים.

במידת הצורך, ניתן לפנות גם למרכז תמיכה ונגישות אקדמית (מתנ”א) למציאת פתרונות נוספים. 

 • ביישום שלפניכם ניתן לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי, עבור שרותי הספרייה השונים או עבור חיוב בקנס.
 • השימוש במערכת הוא באחריות המשלם בלבד.
 • ניתן לשלם בכל פעם עבור שרות אחד בלבד.
 • התשלום בגין חיוב בקנס ניתן לפריסה עד 3 תשלומים (הסכום המינימלי לפריסה הוא 100 ₪).
 • לאחר ביצוע תשלום במערכת נשלחת למשלם קבלה אל הדוא”ל ובמקביל מתקבלת הודעת תשלום בספרייה.

למעבר למערכת התשלומים לחצו כאן

למעבר לקובץ הנחיות לתשלום במערכת לחצו כאן