האגודה הישראלית לויקטימולוגיה

פועלת משנת 2019 למען קידום מחקר מדעי בתחום של פגיעה מעבירה פלילית

צילום: רותם גלבוע

האגודה הישראלית לויקטימולוגיה