לוח זמנים אקדמי שנה”ל תשפ”ג

MBA תואר שני במנהל עסקים, MA תואר שני ו- MBA ניהול הארגון
BA מנהל עסקים, LLB משפטים, BA חינוך, MA חינוך, Bmus מוסיקה, MA יהדות.
תרפיות באמנויות
MBA תואר שני במנהל עסקים, MA תואר שני ו- MBA ניהול הארגון

פתיחת טרימסטר 1 יום א’ 30/10/2022
סיום טרימסטר 1 יום ו, 30/12/22
בחינות טרימסטר 1 יום א, 1/1/23-יום ו, 20/1/23
פתיחת טרימסטר 2 יום א, 22/1/23
תענית אסתר לימודים עד שעה 16:00 יום ב’, 06/03/2023
חופשת פורים יום ג’, 07/03/2023
חופשת פורים בירושלים ובקמפוסים החרדיים יום ד’, 08/03/2023
סיום טרימסטר 2 יום ו, 24/3/23
השלמות השלמות: יום ד, 5/6/23

(ביום א’, 28/5/23 לא יתקיימו לימודים בכל הקמפוסים. ביום ב’, 29/5/23 יתקיימו לימודים רק ללמודים אחרי השעה 16:00)

 

השלמות: יום ב’, 5/6/23 – השלמה ללומדים בימי ב’ אחרי 16:00. השלמה יום מלא ללומדים ביום ג’ 6/6/23, השלמה יום מלא ללומדים ביום ד’ בקמפוסים חרדיים וירושלים 7/6/23

 

 

בחינות טרימסטר 2 יום א, 26/3/23-יום ג, 2/5/23
חופשת פסח (בתאריכים הללו לא תתקיימנה בחינות) יום א’, 02/04/2023 – יום ד’ 12/04/2023
ערב יום השואה – לא יתקיימו לימודים אחרי השעה 18:00 (לא תתקיימנה בחינות אחה”צ) יום ב’, 17/04/2023
ערב יום הזכרון – לא יתקיימו לימודים אחרי השעה 18:00 (לא תתקיימנה בחינות אחה”צ) יום ב’, 24/04/2023
יום הזכרון לחללי צה”ל -לא יתקיימו לימודים ובחינות יום ג’, 25/04/2023
יום העצמאות – לא יתקיימו לימודים ובחינות יום ד’, 26/04/2023
פתיחת טרימסטר 3 יום ד, 3/5/23
חופשת שבועות יום ה’, 25/05/2023 + יום ו’, 26/05/2023
סיום טרימסטר 3 יום ו, 7/7/23
ביום ד, 5/7/23 לא יתקיימו לימודים
בחינות טרימסטר 3 יום א, 9/7/23-יום ו, 28/7/23
ערב ט’ באב (לא ייקבעו בחינות אחרי 16:30) יום ד’, 26/07/2023
צום ט’ באב (לא יתקיימו בחינות) יום ה’, 27/07/2023
פתיחת טרימסטר 4 יום א, 30/7/23
חופשת ראש השנה יום ו’, 15/09/2023 + יום א’, 17/09/2023
ערב יום הכיפורים+יום הכיפורים יום א’, 24/09/2023 + יום ב’, 25/09/2023
סיום טרימסטר 4 יום ה, 28/9/23
השלמות ללומדים בימי א’ – שני שיעורי השלמה אסינכרוניים, ללומדים בימי ב’ -שיעור השלמה אסינכרוני
חופשת סוכות + שמחת תורה (חלה בתקופת הבחינות) יום ו’, 29/09/2023 – יום ו’, 06/10/2023
בחינות טרימסטר 4 יום א, 8/10/23-יום ו, 27/10/23
פתיחת שנה”ל תשפ”ד יום א, 29/10/23
מוסלמים וצ’רקסים: צום הרמדאן (הבחינות תתקיימנה בשעות הבוקר והלימודים יסתיימו בשעה 16:30) יעודכן בהמשך, תלוי במולד הירח
עיד אל פיטר (תאריכים משוערים-בכפוף לשינויים) יעודכן בהמשך, תלוי במולד הירח
עיד אל אדחא (חג הקורבן) (תאריכים משוערים-בכפוף לשינויים) יעודכן בהמשך, תלוי במולד הירח
דרוזים: חג הנביא שועייב (יתרו) (4 ימים) 25/4/23-28/4/23
עיד אל אדחא (חג הקורבן) (תאריכים משוערים-בכפוף לשינויים) יעודכן בהמשך, תלוי במולד הירח
חג הנביא סבלאן 9/10/2023
נוצרים: חג המולד 24/12/22-25/12/22
סילבסטר 1/1/2023
חג הפסחא 4/9/2023
חגי העדה המוסלמית והדרוזית כפופים לתזוזת הלבנה , יתכנו שינויים בתאריכים*

להורדת הקובץ

BA מנהל עסקים, LLB משפטים, BA חינוך, MA חינוך, Bmus מוסיקה, MA יהדות.

פתיחת סמסטר א’ יום א’, 30/10/2022
סיום סמס א (למעט חשבונאים שנים א+ב+ג) יום ו’, 20/01/2023
סיום סמס א חשבונאים שנים א+ב+ג (קורסי התמחות) יום ו’, 27/01/2023
בחינות יום א’, 22/01/23 – יום ו’, 17/02/2023
בחינות חשבונאים שנים א+ב+ג יום א’, 29/01/23 – יום ו’, 24/02/2023
פתיחת סמסטר ב’ (למעט חשבונאים שנים א+ב+ג) יום א’ 19/02/2023
פתיחת סמסטר ב’ חשבונאים שנים א+ב+ג יום א’ 26/02/2023
תענית אסתר (לימודים עד שעה 16:00) יום ב’, 06/03/2023
חופשת פורים (לא יתקיימו לימודים בכל הקמפוסים) יום ג’, 07/03/2023
חופשת שושן פורים בקמפוס ירושלים (לא יתקיימו לימודים רק בקמפוס ירושלים) יום ד’, 08/03/2023
חופשת פסח (לא יתקיימו לימודים) יום א’, 02/04/2023 – יום ג’ 11/04/2023
ערב יום השואה (הלימודים יסתיימו בשעה 18:00) יום ב’, 17/04/2023
ערב יום הזכרון (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00) יום ב’, 24/04/2023
יום הזכרון לחללי צה”ל (לא יתקיימו לימודים) יום ג’, 25/04/2023
יום העצמאות (לא יתקיימו לימודים) יום ד’, 26/04/2023
סיום סמסטר ב’ (למעט חשבונאים שנים א+ב+ג) בקמפוס קרית אונו וחיפה- יום ג’, 30/05/2023. בקמפוס ירושלים – יום ד, 31/5/23 (ביום א, 28/5 לא יתקיימו לימודים בכל הקמפוסים ביום ב, 29/5 יתקיימו לימודים רק ללומדים אחרי שעה 16:00)
השלמות: יום ב’, 5/6 -השלמה ללומדים בימי ב’ אחרי 16:00. השלמה יום מלא ללומדים ביום ג, 6/6.
סיום סמסטר ב’ חשבונאים שנים א+ב+ג יום ד, 7/6/23 (ביום א, 4/6 לא יתקיימו לימודים).
יום ב, 12/6/23-ללומדים אחרי השעה 16:00. יום ג’, 13/06- השלמה ללומדים ביום ג. יום ד’, 14/06 – השלמה למסלולי ירושלים וקמפוסים חרדיים
בחינות סמסטר ב יום ה, 1/6/23- יום ו, 30/6/23
בחינות חשבונאים שנים א+ב+ג יום ד, 7/6/23-יום ו, 14/7/23
חג שבועות יום ה’, 25/05/2023 + יום ו’, 26/05/2023
פתיחת סמסטר קיץ יום א, 2/7/23
פתיחת סמסטר ק’ חשבונאים שנים א+ב+ג יום א’, 9/7/23
ערב צום ט’ באב (הלימודים יסתיימו בשעה 16:30 ) יום ד’, 26/07/2023
צום ט’ באב (לא יתקיימו לימודים) יום ה’, 27/07/2023
סיום סמסטר קיץ יום ו, 22/9/23
השלמות: שיעורי השלמה יתקיימו בפורמט אסינכרוני
ראש השנה יום ו’, 15/09/2023 + יום א’, 17/09/2023
יום הכיפורים יום א’, 24/09/2023 + יום ב’, 25/09/2023
בחינות סמסטר קיץ יום ג, 26/9/23-יום ו, 27/10/23
חג סוכות+שמחת תורה (לא תתקימנה בחינות בתאריכים הללו) יום ו’, 29/09/2023 – יום ו’, 06/10/2023
פתיחת שנה”ל תשפ”ד יום א, 29/10/23
מוסלמים וצ’רקסים: צום הרמדאן (הבחינות תתקיימנה בשעות הבוקר והלימודים יסתיימו בשעה 16:30)
עיד אל פיטר (תאריכים משוערים-בכפוף לשינויים)
עיד אל אדחא (חג הקורבן) (תאריכים משוערים-בכפוף לשינויים)
דרוזים: חג הנביא שועייב (יתרו) (4 ימים)
עיד אל אדחא (חג הקורבן) (תאריכים משוערים-בכפוף לשינויים)
חג הנביא סבלאן
נוצרים: חג המולד
סילבסטר
חג הפסחא
חגי העדה המוסלמית והדרוזית כפופים לתזוזת הלבנה , יתכנו שינויים בתאריכים*

להורדת הקובץ

תרפיות באמנויות

סמסטר ב סמסטר א
יום ג יום ב יום א יום ג יום ב יום א
01/11 31/10 12/03 01/11 31/10 30/10
08/11 07/11 19/03 08/11 07/11 06/11
15/11 14/11 26/03 15/11 14/11 13/11
פסח 01-15/04 22/11 21/11 20/11
29/11 28/11 27/11
18/04 17/04 16/04 06/12 05/12 04/12
עצמאות 23/04 13/12 12/12 11/12
02/05 01/05 30/04 חנוכה 18/12
09/05 08/05 07/05 27/12 26/12 חנוכה
16/05 15/05 14/05 03/01 02/01 01/01
23/05 22/05 21/05 10/01 09/01 08/01
30/05 29/05 28/05 17/01 16/01 15/01
06/06 05/06 04/06 24/01 23/01 22/01
13/06 12/06 11/06 31/01 30/01 29/01
20/06 19/06 18/06 07/02 06/02 05/02
27/06 26/06 חופשת סמסטר 08/02-11/03
13 13 13
14 14 14
להורדת הקובץ

לוח זמנים אקדמי שנה”ל תשפ”ד

תואר ראשון מנהל עסקים, משפטים, חינוך, MA בחינוך, במוסיקה ויהדות תואר שני
תואר ראשון חינוך מנהל עסקים ומשפטים קמפוס חרדי
MBA ו-MA מנע”ס ו-MBA ניהול הארגון
קמפוס חרדי – MBA ניהול הארגון ו-MBA
תואר ראשון מנהל עסקים, משפטים, חינוך, MA בחינוך, במוסיקה ויהדות תואר שני

פתיחת סמסטר א’ יום א’, 29/10/23
סיום סמס א (למעט חשבונאים שנים א+ב+ג) יום ו, 19/1/24
סיום סמס א חשבונאים שנים א+ב+ג (קורסי התמחות) יום ו, 26/1/24
בחינות יום א 21/1/24-יום ו 16/2/24
בחינות חשבונאים שנים ב+ג יום א 28/1/24-יום ו 23/2/24
בחינות חשבונאים שנה א יום א 28/1/24-יום ו 08/03/24
פתיחת סמסטר ב’ (למעט חשבונאים שנים א+ב+ג) יום א, 18/2/24
פתיחת סמסטר ב’ חשבונאים שנים ב+ג יום א, 25/2/24
פתיחת סמסטר ב’ חשבונאים שנה א יום א, 10/03/24
תענית אסתר (לימודים עד שעה 16:00) יום ה, 21/3/24
חופשת פורים (לא יתקיימו לימודים בכל הקמפוסים) יום א, 24/3/24
חופשת שושן פורים בקמפוס ירושלים (לא יתקיימו לימודים רק בקמפוס ירושלים) יום ב, 25/3/24
חופשת פסח (לא יתקיימו לימודים) יום ג, 16/4/24-יום ב, 29/4/24
ערב יום השואה (הלימודים יסתיימו בשעה 18:00) יום א, 5/5/24
ערב יום הזכרון (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00) יום א, 12/5/24
יום הזכרון לחללי צה”ל (לא יתקיימו לימודים) יום ב, 13/5/24
יום העצמאות (לא יתקיימו לימודים) יום ג, 14/5/24
סיום סמסטר ב’ (למעט חשבונאים שנים א+ב+ג) יום ג, 28/5/24
השלמות השלמות- יום ה’ 30/05 -מסלולי ערב. יום א’ 02/06-מסלולי ערב. יום ב’ 03/06 מסלול חרדי+כללי ירושלים
סיום סמסטר ב’ חשבונאים שנים ב’+ג’ יום ב, 3/6/24
השלמות השלמות- יום ה’ 06/06 -מסלולי ערב. יום א’ 09/06-מסלולי ערב. יום ב’ 10/06 מסלול חרדי+כללי ירושלים
סיום סמסטר ב’ חשבונאים שנה א’ יום ו’, 21/06/24
בחינות סמסטר ב יום ד, 29/5/24-יום ו, 28/6/24
בחינות חשבונאים שנים ב’+ג’ יום ג, 4/6/24-יום ו, 5/7/24
בחינות חשבונאים שנה א’ יום א, 23/6/24-יום ו, 2/8/24
חג שבועות יום ג, 11/6/24-יום ד, 12/6/24
פתיחת סמסטר קיץ יום א, 30/6/24
פתיחת סמסטר ק’ חשבונאים שנים ב+ג יום א, 07/7/24
ערב צום ט’ באב (הלימודים יסתיימו בשעה 16:30 ) יום ב, 12/8/24
צום ט’ באב (לא יתקיימו לימודים) יום ג, 13/8/24
סיום סמסטר קיץ יום ו, 20/9/24
השלמות השלמות: שיעורי השלמה יתקיימו בפורמט אסינכרוני
בחינות סמסטר קיץ יום ד, 29/5/24-יום ו, 28/6/24
ראש השנה יום ד, 2/10/24-יום ו, 4/10/24
ערב יום הכיפורים (לא תתקיימנה בחינות) יום ו, 11/10/24
חג סוכות+שמחת תורה (לא תתקימנה בחינות בתאריכים הללו) יום ד, 16/10/24-יום ה, 24/10/24
פתיחת שנה”ל תשפ”ה יום א, 3/11/24
מוסלמים וצ’רקסים: צום הרמדאן (הבחינות תתקיימנה בשעות הבוקר והלימודים יסתיימו בשעה 16:30) יעודכן בהמשך, תלוי במולד הירח
עיד אל פיטר (תאריכים משוערים-בכפוף לשינויים) יעודכן בהמשך, תלוי במולד הירח
עיד אל אדחא (חג הקורבן) (תאריכים משוערים-בכפוף לשינויים) יעודכן בהמשך, תלוי במולד הירח
דרוזים: חג הנביא שועייב (יתרו) (4 ימים)
עיד אל אדחא (חג הקורבן) (תאריכים משוערים-בכפוף לשינויים) יעודכן בהמשך, תלוי במולד הירח
חג הנביא סבלאן
נוצרים: חג המולד 24/12/23-25/12/23
סילבסטר 1/1/2024
חג הפסחא 4/9/2024
חגי העדה המוסלמית והדרוזית כפופים לתזוזת הלבנה , יתכנו שינויים בתאריכים*

להורדת הקובץ 

תואר ראשון חינוך מנהל עסקים ומשפטים קמפוס חרדי

פתיחת סמסטר א’ יום א’, 29/10/23
חנוכה – סיום לימודים בשעה 15:00 יום ה’,07/12/23-יום ה’, 14/12/23
צום י בטבת – לומדים בפורמט רגיל, יום שישי יום ו’, 22/12/23
סיום סמס א (למעט חשבונאים שנים א+ב+ג) יום ו, 19/1/24
סיום סמס א חשבונאים שנים א+ב+ג (קורסי התמחות) יום ו, 26/1/24
בחינות יום א 21/1/24-יום ו 16/2/24
בחינות חשבונאים שנים ב+ג יום א 28/1/24-יום ו 23/2/24
בחינות חשבונאים שנה א יום א 28/1/24-יום ו 08/03/24
פתיחת סמסטר ב’ (למעט חשבונאים שנים א+ב+ג) יום א, 18/2/24
פתיחת סמסטר ב’ חשבונאים שנים ב+ ג יום א, 25/2/24
פתיחת סמסטר ב’ חשבונאים שנה א יום א’, 10/03/24
תענית אסתר (לימודים עד שעה 16:00) יום ה, 21/3/24
חופשת פורים (לא יתקיימו לימודים) יום א, 24/3/24
שושן פורים (לא יתקיימו לימודים) יום ב, 25/3/24
חופשת פסח (לא יתקיימו לימודים) יום ג, 16/4/24-יום ב, 29/4/24
ערב יום השואה (הלימודים יסתיימו בשעה 18:00) יום א, 5/5/24
ערב יום הזכרון (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00) יום א, 12/5/24
יום הזכרון לחללי צה”ל (לא יתקיימו לימודים) יום ב, 13/5/24
יום העצמאות (לא יתקיימו לימודים) יום ג, 14/5/24
סיום סמסטר ב’ (למעט חשבונאים שנים א+ב+ג) יום ג, 28/5/24
השלמות השלמות- יום ה’ 30/05 -מסלולי ערב. יום א’ 02/06-מסלולי ערב. יום ב’ 03/06 מסלול חרדי+כללי ירושלים
סיום סמסטר ב’ חשבונאים שנים ב+ג יום ב, 3/6/24
השלמות השלמות- יום ה’ 06/06 -מסלולי ערב. יום א’ 09/06-מסלולי ערב. יום ב’ 10/06 מסלול חרדי+כללי ירושלים
סיום סמסטר ב’ חשבונאים שנה א יום ו’, 21/06/24
בחינות סמס ב יום ד, 29/5/24-יום ו, 28/6/24
בחינות חשבונאים שנים ב+ג יום ג, 4/6/24-יום ו, 5/7/24
בחינות חשבונאים שנה א יום א, 23/6/24-יום ו, 2/8/24
חג שבועות יום ג, 11/6/24-יום ד, 12/6/24
פתיחת סמסטר קיץ יום א, 30/6/24
פתיחת סמסטר ק’ חשבונאים שנים ב+ג יום א, 07/7/24
צום יז בתמוז (סיום לימודים בשעה 15:00) יום ג’, 23/07/24
ערב צום ט’ באב (הלימודים יסתיימו בשעה 16:30 ) יום ב, 12/8/24
צום ט’ באב (לא יתקיימו לימודים) יום ג, 13/8/24
סיום סמסטר קיץ יום ו, 20/9/24
השלמות: שיעורי השלמה יתקיימו בפורמט אסינכרוני
צום גדליה (לא תתקיימנה בחינות) יום א’, 06/10/24
בחינות סמס קיץ יום א’, 22/09/24-יום ו’, 01/11/24
ראש השנה יום ד, 2/10/24-יום ו, 4/10/24
ערב יום הכיפורים (לא תתקיימנה בחינות) יום ו, 11/10/24
חג סוכות+שמחת תורה (לא תתקימנה בחינות בתאריכים הללו) יום ד, 16/10/24-יום ה, 24/10/24
פתיחת שנה”ל תשפ”ד יום א, 3/11/24

להורדת הקובץ 

MBA ו-MA מנע”ס ו-MBA ניהול הארגון

פתיחת טרימסטר 1 יום א’, 29/10/23
סיום טרימסטר 1 יום ו’, 29/12/23
בחינות טרימסטר 1 יום א’, 31/12/23 – יום ו’, 19/01/24
פתיחת טרימסטר 2 יום א’, 21/01/24
תענית אסתר לימודים עד שעה 16:00 יום ה, 21/3/24
סיום טרימסטר 2 יום ו’, 22/03/24
חופשת פורים יום א, 24/3/24
חופשת פורים בירושלים ובקמפוסים החרדיים יום ב, 25/3/24
השלמות השלמות: יום ה’, 28/3/24 ללומדים אחרי השעה 16:00
בחינות טרימסטר 2 יום ב’, 25/03/24 – יום ב’, 15/04/24
חופשת פסח (בתאריכים הללו לא תתקיימנה בחינות) יום ג, 16/4/24-יום ב, 29/4/24
פתיחת טרימסטר 3 יום ג’, 30/04/2023
ערב יום השואה – לא יתקיימו לימודים אחרי השעה 18:00 יום א, 5/5/24
ערב יום הזכרון – לא יתקיימו לימודים אחרי השעה 16:00 יום א, 12/5/24
יום הזכרון לחללי צה”ל -לא יתקיימו לימודים יום ב, 13/5/24
יום העצמאות – לא יתקיימו לימודים יום ג, 14/5/24
חופשת שבועות יום ג, 11/6/24-יום ד, 12/6/24
סיום טרימסטר 3 יום ד’, 03/07/24
השלמות יום א’, 07/07/24 ללומדים אחרי 16:00, יום ב’, 08/07/24 לכל המסלולים הלומדים בימי ב’, יום ג’, 09/07/24 לכל המסלולים הלומדים בימי ג’
בחינות טרימסטר 3 יום ה’, 04/07/24-יום ו’, 26/07/24
פתיחת טרימסטר 4 יום א’, 28/07/24
ערב ט’ באב (לא יתקיימו לימודים אחרי 16:30) יום ב, 12/8/24
צום ט’ באב (לא יתקיימו לימודים) יום ג, 13/8/24
סיום טרימסטר 4 יום ו’, 27/09/24
בחינות טרימסטר 4 יום א’, 29/09/24-יום ו’, 01/11/24
חופשת ראש השנה יום ד, 2/10/24-יום ו, 4/10/24
ערב יום הכיפורים+יום הכיפורים יום ו, 11/10/24
חופשת סוכות + שמחת תורה (חלה בתקופת הבחינות) יום ד, 16/10/24-יום ה, 24/10/24
פתיחת שנה”ל תשפ”ד יום א, 3/11/24
מוסלמים וצ’רקסים: צום הרמדאן (הבחינות תתקיימנה בשעות הבוקר והלימודים יסתיימו בשעה 16:30) יעודכן בהמשך, תלוי במולד הירח
עיד אל פיטר (תאריכים משוערים-בכפוף לשינויים) יעודכן בהמשך, תלוי במולד הירח
עיד אל אדחא (חג הקורבן) (תאריכים משוערים-בכפוף לשינויים) יעודכן בהמשך, תלוי במולד הירח
דרוזים: חג הנביא שועייב (יתרו) (4 ימים) 25/4/24-28/4/24
עיד אל אדחא (חג הקורבן) (תאריכים משוערים-בכפוף לשינויים) יעודכן בהמשך, תלוי במולד הירח
חג הנביא סבלאן 9/10/2024
נוצרים: חג המולד 24/12/23-25/12/23
סילבסטר 1/1/2024
חג הפסחא 4/9/2024
חגי העדה המוסלמית והדרוזית כפופים לתזוזת הלבנה , יתכנו שינויים בתאריכים*

להורדת הקובץ 

קמפוס חרדי – MBA ניהול הארגון ו-MBA

פתיחת טרימסטר 1 יום א’, 29/10/23
חנוכה – סיום לימודים בשעה 15:00 יום ה’,07/12/23-יום ה’, 14/12/23
צום י בטבת – לומדים בפורמט רגיל, יום שישי יום ו’, 22/12/23
סיום טרימסטר 1 יום ו’, 29/12/23
בחינות טרימסטר 1 יום א’, 31/12/23 – יום ו’, 19/01/24
פתיחת טרימסטר 2 יום א’, 21/01/24
תענית אסתר לימודים עד שעה 16:00 יום ה, 21/3/24
סיום טרימסטר 2 יום ו’, 22/03/24
השלמות השלמות: יום ה’, 28/3/24 ללומדים אחרי השעה 16:00
חופשת פורים יום א, 24/3/24
חופשת פורים בירושלים ובקמפוסים החרדיים יום ב, 25/3/24
בחינות טרימסטר 2 יום ב’, 25/03/24 – יום ב’, 15/04/24
חופשת פסח (בתאריכים הללו לא תתקיימנה בחינות) יום ג, 16/4/24-יום ב, 29/4/24
פתיחת טרימסטר 3 יום ג’, 30/04/2024
ערב יום השואה – לא יתקיימו לימודים אחרי השעה 18:00 יום א, 5/5/24
ערב יום הזכרון – לא יתקיימו לימודים אחרי השעה 16:00 יום א, 12/5/24
יום הזכרון לחללי צה”ל -לא יתקיימו לימודים יום ב, 13/5/24
יום העצמאות – לא יתקיימו לימודים יום ג, 14/5/24
חופשת שבועות יום ג, 11/6/24-יום ד, 12/6/24
סיום טרימסטר 3 יום ד’, 03/07/24
בחינות טרימסטר 3 יום ה’, 04/07/24-יום ו’, 26/07/24
צום יז בתמוז (לא תתקיימנה בחינות) יום ג’, 23/07/24
פתיחת טרימסטר 4 יום א’, 28/07/24
ערב ט’ באב (לא יתקיימו לימודים אחרי 16:30) יום ב, 12/8/24
צום ט’ באב (לא יתקיימו לימודים) יום ג, 13/8/24
סיום טרימסטר 4 יום ו’, 27/09/24
בחינות טרימסטר 4 יום א’, 29/09/24-יום ו’, 01/11/24
חופשת ראש השנה יום ד, 2/10/24-יום ו, 4/10/24
צום גדליה (לא תתקיימנה בחינות) יום א’, 06/10/24
ערב יום הכיפורים+יום הכיפורים יום ו, 11/10/24
חופשת סוכות + שמחת תורה (חלה בתקופת הבחינות) יום ד, 16/10/24-יום ה, 24/10/24
פתיחת שנה”ל תשפ”ד יום א, 3/11/24

להורדת הקובץ