לרכישת כרכים של כתבי העת ‘קרית המשפט’ ו’משפט רפואי וביו אתיקה’ ניתן לפנות לעו”ד קרן סגל

 

כתב העת – קרית המשפט

כרכים

  • כרכים א,’ ב’ ו-ג’ יצאו בשנים התשס”א- התשס”ג בעריכתו של פרופ’ מנשה שאוה ז”ל.
  • כרכים ד ו-ה’ יצאו לאור בשנת התשס”ד- התשס”ה בעריכת פרופסור דודי שוורץ.
  • כרך ו’ יצא בשנת התשס”ו בעריכת ד”ר עמיחי כהן ופרופ’ ידידיה שטרן.
  • כרך ז’ יצא לאור בשנת התשס”ח בעריכת ד”ר עמיחי כהן.
  • כרכים ח’ ו – ט’ יצאו לאור בשנים התשס”ט- התש”ע בעריכת פרופ’ גבריאל הלוי.
  • כך י’ יצא בשנת תשע”ד בעריכתה של ד”ר לאה פסרמן-יוזפוב.
  • כרך י”א פורסם באתר כתב העת בשנים תשע”ה – תשע”ח בעריכתה של ד”ר לאה פסרמן-יוזפוב.

 

כרך ד’

שם המאמר

כותב המאמר

עיון בזכות לייצוג הולם במלאת יובל לקול העם ועשור לעיקרון ההעדפה המתקנת בן ציון להב
מגמות התפתחות במשפט הפלילי הדיוני ובדיני הראיות בישראל גבריאל הלוי
בעקבות פרשת עמוס ברנס הזכות החוקתית להליך פלילי הוגן דוד וינר
הזכות להיות מורשע על ידי בית המשפט רונאל פישר
מהפכת הקורבנות – היום שאחרי לקראת מודל המכיר בשיקולי ענישה פרטיים דנה פוגץ’
הסדרת החוזה הזוגי במשפט הישראלי מתווה ראשוני שחר ליפשיץ
המעמד המשפטי של יילוד מהפריה מלאכותית מיכאל קורינאלדי
תמורות במשפט העבודה ותיאורית הצדק הרולסיאנית שלומית ינסקי רביד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כרך ה’

שם המאמר

כותב המאמר

התפתחות דיני הבראת חברות-מן הכנסת אל משרד המשפטים דרך בתי המשפט דוד האן
אחריות נושאי משרה בחברה-כיווני התפתחות בפסיקה צפורה כהן
דיני ניירות ערך-התפתחויות ומגמות חדשות לאה פסרמן יוזפוב
דיני קניין רוחני – צעידה אל מילניום חדש (מגמות וחידושים במשפט הישראלי) עופר טור סיני
שחיקתו ההולכת ונמשכת של עקרון חופש החוזים גבריאלה שלו
חוזה הביטוח- חובות גילוי ופרשנות – התפתחויות בראי הניתוח הפסיכולוגי של המשפט דודי שוורץ וריבי שלינגר
תאונות דרכים שאינן תאונות דרכים – מגמות ובעיות בחוק הפיצויים ובפרשנותו – התאונה המכוונת כמקרה מבחן רון ש קליינמן
על חידושים ועל מגמות במשפט הרפואי גיל סיגל

 

 

 

 

 

 

 

כרך ו’

שם המאמר

כותב המאמר

תפקידם המרכזי של דיני ניירות ערך זוהר גושן וגדעון פרחומבסקי
התביעה הנגזרת בדין הישראלי – בחינה ביקורתית ציפורה כהן
מעמד האסיפה הכללית בהנפקת מניות (בחינה ביקורתית בעקבות תיקון מספר 3 לחוק החברות) דוד האן ואדף חמדני
תרופות בשל הפרת חיוב- מבט על פרק התרופות בהצעת הקודקס האזרחי החדש פרופ’ גבריאלה שלו ויהודה אדר
דרישת הכתב בחוזים להעברת זכות מקרקעין על פי הצעת הקודקס האזרחי – בחינה ביקורתית משה גלברד
בית המשפט העליון והעימות הישראלי ערבי- מבט מן המשפט הבינלאומי עמיחי כהן
זיקת העיתוי של יסודות האחריות הפלילית פרופ’ גבריאל הלוי
פרדוקס הכוח בגישור- עוצמה וחולשה ביחסי מגשר וצדדים לגישור עומר שפירא
הזכות לסוס בלי מושכות – על הקשר בין הזכות לייצוג על ידי עורך דין לבין מעמדה המונופוליסטי של לשכת עורכי הדין בישראל שחר אלדר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כרך ז’

שם המאמר

כותב המאמר

השופט כפרשן – מהלכה למעשה ליאת פרידגוש נצר
סעד למען הצדר – שני דגמים של סמכות עניינחת בלתי קונוונציונלית יהושע (שוקי) שגב

הבחירה הציבורית – עקרונות ומחקר בישראל

עמיחי כהן

ההחזקה בדיני העונשין

 פרופ’ גבריאל הלוי
תפקידו של המשפט בהסדרת רשת האינטרנט בראי הגישה הכלכלית למשפט ד”ר אמל ג’אברין

 

 

 

 

 

 

כרך ט’

שם המאמר

כותב המאמר

עליית מעמדו של הליך הגישור והשאלה החוקתית

אלעד פינקלשטיין

מהפך בעקבות מהפכה – מהפך בסוגיית הכאת ילדים ותלמידים לשם חינוכם בעקבות המהפכה החוקתית

בנימין שמואלי

עקרון החוקיות והחוקתיות בדיני העונשין בישראל

גבריאל הלוי

זכויות אדם בדיני החוזים ובדיני הנזיקין – המהפכה השקטה

דפנה ברק וארז ישראל גלעדי

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו בבית הדין הרבני – איזון בין ערכים יהודיים מתנגשים וזכויות אדם מתנגשות

יחיאל ש קפלן

השפה העברית לא המציאה לי תואר – על כבודן של משפחות אלטרנטיביות בישראל

מיכל טמיר

הזכות לפרטיות בעקבות חוק יסוד כבוד האדם – מהפך מושגי, חוקתי ורגלטורי

עומר טנא

על כבוד האדם בהליך הגישור – השפעת חוק יסוד האדם וחירותי על הליך הגישור

עומר שפירא

על בני אדם, תאגידים ומה שביניהם- האם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו צריך לחול על תאגידים

עופר סיטבון

הסודיות הבנקאית לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו , והשיח החוקתי החדש

רות פלאטו שנער