אסטרטגיה – יזמות – בין לאומי 

 ד”ר אבנימלך גיל
gilavn@ono.ac.il
ד”ר אורנוי חנה
ornoyha@012.net.il
ד”ר גניזי איציק
itzikg@ono.ac.il
ד”ר רף אוהד
refo@mscc.huji.ac.il

התנהגות ארגונית 

פרופ’ גנזך יואב
yoavgn@post.tau.ac.il
ד”ר דישון ברקוביץ’ מרים
miriam.dishon.berkovits@gmail.com
ד”ר יעקובי ארז 
dr.yaakobi@ono.ac.il
ד”ר יצחקוב גיא
guy.it@ono.ac.il
ד”ר מור שירה
livnat.limor@gmail.com
ד”ר עילם שמיר גלית 
gilam@ono.ac.il
ד”ר רכטר אייל
mseyalr@mscc.huji.ac.il

כלכלה – משפט – חשבונאות

פרופ’ גביוס אריה
ariehg@ono.ac.il
פרופ’ זליכה ירון
yzelicha@ono.ac.il
ד”ר לוינר שגית
sagit.leviner@ono.ac.il
ד”ר שרבי איל
eyals@ono.ac.il

מימון

ד”ר אהרון דוד יחיעם
dudi.ah@ono.ac.il
פרופ’ בן חורין משה
msmoney@ono.ac.il
ד”ר גור גרשגורן גיתית
gititg@isa.gov.il
ד”ר האוזר רועי 
roiehauser@gmail.com
פרופ’ האוזר שמוליק
 shauser@ono.ac.il
ד”ר קאליר עדו
ikallir@gmail.com
פרופ’ קרול יורם
yoram_k@ono.ac.il

מערכות מידע

ד”ר בן אסולי אופיר
ofir.benassuli@gmail.com
ד”ר הרט ציפי
heart@bgu.ac.il
ד”ר יעקובי אריה
jacobi.arie@gmail.com
ד”ר פורן אריה
aporan@ono.ac.il

שיווק – התנהגותי

ד”ר אמר מוטי
mamar@ono.ac.il
ד”ר גוילי יניב
ygvili9@gmail.com
ד”ר טל ענר
at425@cornell.edu
ד”ר מיליאבסקי מקסים
maxim.m@ono.ac.il
פרופ’ מירון שץ טליה
talyam@ono.ac.il 
ד”ר שפירא מיכל
mshapira@ono.ac.il