תקנון הקריה האקדמית אונו תשפ”ד 

תקנון הלימודים כולל את הנושאים הבאים:

  • תקנון אקדמי תואר ראשון
  • תקנון אקדמי תואר שני
  • תקנון הספריה
  • תקנון משמעת
  • תקנון למניעת הטרדה מינית

תקנון שכר לימוד תשפ”ב

תקנון למניעת הטרדה מינית

במהלך שנת הלימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתקנון הלימודים ובהנחיות הקריה האקדמית אונו. עדכונים אלה יפורסמו ויחייבו את כלל הסטודנטים והעובדים.