תקנון הקריה האקדמית אונו תשפ”ד

תקנון שכר לימוד הקריה האקדמית אונו תשפ”ד

תקנון הלימודים כולל את הנושאים הבאים:

  • תקנון אקדמי תואר ראשון
  • תקנון אקדמי תואר שני
  • תקנון הספריה
  • תקנון משמעת
  • תקנון למניעת הטרדה מינית

תקנון למניעת הטרדה מינית

במהלך שנת הלימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתקנון הלימודים ובהנחיות הקריה האקדמית אונו. עדכונים אלה יפורסמו ויחייבו את כלל הסטודנטים והעובדים.