הקליניקה מרכזת ידע ומומחיות בתחום הדיון המקדמי, הגישור ויישוב הסכסוכים (לרבות גישורי מהו״ת). הקליניקה פועלת להנגשת מידע בתחומים אלו לאוכלוסיות מוחלשות, לציבור הרחב, לקהל עורכי הדין ולאנשי מקצוע בתחום יישוב הסכסוכים, וכן מעניקה שירותים של גישור ודיון מקדמי לפונים לקליניקה (בהתאם לאילוצי הקליניקה). כמו כן הקליניקה עוסקת במחקר יישומי בתחום הגישור והדיון המקדמי בין בעלי הדין ובתוך כך תפעל לקדם הצעת חוק גישור.

הקליניקה רואה בקידום הליכי יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות והערכים העומדים ביסודם אפשרות יעילה וראויה ליישוב סכסוכים הן טרם פניה למערכת המשפט והן לאחר הגשת כתבי הטענות בהליך משפטי. באמצעות הקליניקה אנחנו מבקשים לקדם ולהנכיח תרבות של שיח מכבד, סובלני ויצירתי בדיאלוג בין פרטים בחברה, בין אנשי מקצוע ועם הרשויות.  

החשיבות שבקידום הליך הגישור ופיתוח הכלי החדשני של הדיון המקדמי בין בעלי הדין מקבלים משנה תוקף לאור ההתפתחויות האחרונות במשפט הישראלי אשר ממקמות את הדיון המקדמי והליך הגישור במקום מרכזי בהליך המשפטי. התפתחויות אלו כוללות בין היתר את חקיקתו של פרק ד’ לתקנות סדר הדין האזרחי – תשע״ט – 2018, ״דיון מקדמי בין בעלי הדין ופגישת מהו”ת״ שחוקק כחלק מהרפורמה בסדר הדין האזרחי, ואת התקנתן  של תקנות בתי משפט (גישור) – תשע״ט – 2018 ותקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים) – תשע״ח – 2017. הסדרים חדשים אלו מצריכים הכרות מעמיקה של כל סטודנט למשפטים ועו״ד עם תוכנן ועם המיומנויות הנדרשות ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות.

 

מידע לסטודנטים:

הסטודנטים ועבודת הקליניקה:

הסטודנטים ירכשו כלים מעשיים אשר ישמשו אותם במהלך דרכם המשפטית כעורכי דין וכמגשרים:  הכנה לקראת גישור והשתתפות בו; הכנה לקראת דיון מקדמי והשתתפות בו; תיאום תיק לגישור; כתיבת דו”חות צפייה; הפקת לקחים ומשוב למגשר. כמו כן ייצפו בגישורים ובהליכים משפטיים לרבות דיונים מקדמיים בין בעלי דין.

 • הסטודנטים יכתבו חוות דעת הנוגעות להצעת חוק הגישור, וכן בנושאים נוספים מתחום עולם יישוב הסכסוכים. 
 • לסטודנטים תהיה אפשרות לכתוב עבודת סמינריון בהנחיה יחידנית-פרטנית של המנחה האקדמי (להבדיל מסמינריון פרונטלי) בכפוף לנהלי מנהל הסטודנטים.

נקודות זכות, ומשך הקליניקה:

 • הקליניקה מקנה 5 נ”ז לתואר, עם ציון.
 • משך הקליניקה 120 שעות: 100 שעות קליניקה, ו-20 שעות עבודה עצמית.
 • הקליניקה מתקיימת לאורך 2 סמסטרים (א’+ ב’) פעם בשבוע או לאורך סמסטר קיץ, פעמיים בשבוע.

תנאי קבלה

 • סטודנטים הלומדים משנה ב’ ואילך.
 • ראיון אישי עם מנהל הקליניקה ו/או המנחה האקדמי.

 

 

מרכיבי הציון בקליניקה

 • נוכחות במפגשים העיוניים והמעשיים ועמידה בזמנים.
 • השתתפות משמעותית ורצינית במפגשים העיוניים והמעשיים.
 • שיפור בכתיבה המשפטית לאורך הקליניקה ובפרט בכתיבת חוות דעת משפטיות.
 • הגשת דוח צפייה אחד על גישור / דיון מקדמי.
 • יוזמה אישית.
 • מידת התרומה של הסטודנט/ית לטיפול בתיקים המעשיים.
 • דיווח שוטף על הפעילות בקליניקה.
 • סיכום בכתב של עבודת הסטודנט/ית בקליניקה, ובכלל זה תיאור בכתב של סוגיה אחת עמה התמודד/ה הסטודנט/ית במהלך העבודה המעשית.
 • התרשמות מקצועית של המנחה האקדמי ומנהל הקליניקה.

 

דרכי התקשרות

  ד”ר עומר שפירא – מנחה אקדמי.  oshapira@ono.ac.il  | עו”ד אמיתי כץ שינפלד – מנהל הקליניקה  Amitai.k.s@ono.ac.il