נא להכיר: מרכז אונו למשפט חברתי קליני. המרכז מעניק סיוע משפטי ע”י מיטב המרצים והמרצות של הקריה האקדמית אונו, יחד עם הסטודנטים והסטודנטיות שלנו. במרכז הקליני מלווים פונים אמיתיים, בתיקים אמיתיים, הם מנסחים כתבי טענות, כותבים חקירות נגדיות לתיקים אמיתיים ובסוף יוצאים לשוק העבודה עם ניסיון משפטי מוכח.

למידע נוסף:

מנחות הקליניקה:

ד”ר אורנה אליגון דר שהיא חברת סגל בקריה האקדמית

עו”ד ציפי גיטר מהצוות הפנימי של הסניגוריה הציבורית.

oad.law@gmail.com; TzipiG@justice.gov.il

קליניקה משותפת של הקריה האקדמית אונו והסניגוריה הציבורית בתחום של ייצוג אסירים בהליכים מינהליים, בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו (הממוקם בעיר התחתית בחיפה).

הקליניקה תשלב שיעורים עיוניים ועבודה מעשית, ותעניק לסטודנטים הזדמנות להיכרות קרובה עם התחום של ייצוג אסירים מול רשויות המדינה, תחום המשלב ידע מן המשפט הפלילי והמשפט המנהלי, ידע משפטי וידע קרימינולוגי. במסגרת הסדנה ייחשפו הסטודנטים להיבטים מגוונים של ייצוג אסירים, הן בשלב של ההתדיינות המשפטית, והן בשלב של העבודה מול הגורמים הרשמיים. בנוסף, תקדם הקליניקה פרוייקטים כמו ניירות עמדה, משפט משווה או הצעות חקיקה בנושאים רלבנטיים.

הסטודנטים יקבלו לטיפולם סוגיות מהשלבים השונים של ההליך, לרבות כתיבת בקשות שונות, בקשות לקציבת עונש, בקשות חנינה, כתיבת חוות דעת בסוגיות משפטיות, פניות לגורמי טיפול, ניסוח עתירות לבית המשפט המחוזי ובקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון. העבודה תאפשר לסטודנטים להתוודע לערכים של לימוד סנגוריה, מחויבות לזכויות אדם בתחום הפלילי, שיקום אסירים, צדק במשפט פלילי בפרט וצדק חברתי בכלל.

המפגשים בקליניקה:

בסמסטר א’ יתקיימו מפגשי הקליניקה על בסיס שבועי, 4 שעות בכל פעם, בקמפוס חיפה.

ובסמסטר ב’ יוצמדו הסטודנטים לעבודה במשרדיהם של סניגורים, המייצגים אסירים בהיקף של שש שעות עבודה בשבוע.

נקודות זכות:

הקליניקה מקנה 5 נ”ז

ופטור מעד 2 קורסים שהם קורסי חוץ פקולטה

תנאי קבלה:

ציון של 85 לפחות בקורס דיני עונשין

ראיון אישי

מנהלת הקליניקה:

שם: ענבר מנחם הר-אדיר

מייל: inbar.me@ono.ac.il

תיאור הקליניקה:

הקליניקה תפעל למיצוי זכויות ולהנגשה שוטפת של המשפט לאוכלוסיות מוחלשות.

הקליניקה תעסוק בטווח של כל הנושאים הרלוונטיים והמרכזיים בחייהם של אנשים החיים בעוני לרבות דיור ציבורי, הבטחת הכנסה וטיפול בחובות.

הקליניקה תשתמש בכלי המשפטי ככלי מעצים, תוך שיתוף והקשבה לפונה, ועל מנת להנגיש עבורו את המשפט.

מידע לסטודנטים:

הסטודנטים בקליניקה יטפלו בתיקים בעצמם בהנחיית מנהלת הקליניקה עו”ד ענבר מנחם הר-אדיר, לרבות מעורבות בכל השלבים בניהול התיק והשתתפות בפגישות עם פונים.

הסטודנטים ירכשו בעבודתם בקליניקה כלים מעשיים כגון: עריכת בדיקות משפטיות, חיפוש במאגרים משפטיים, כתיבת חוות דעת, ניסוח מכתבים משפטיים, הכנת כתבי בי דין והשתתפות בדיונים וועדות.

הסטודנטים ישתתפו בדיונים, ויהוו חלק משמעותי בקבלת ההחלטות בקשר לניהול המקרים המשפטיים שתחת אחריותם.

נקודות זכות ומשך הקליניקה:

 • הקליניקה מקנה 5 נ”ז לתואר, עם ציון.
 • משך הקליניקה 120 שעות.
 • הקליניקה מתקיימת לאורך 2 סמסטרים, בימי ראשון, בין השעות 15:30-10:30.

מרכיבי הציון בקליניקה:

 • נוכחות במפגשים ועמידה בזמנים במפגשים העיוניים והמעשיים.
 • השתתפות משמעותית ורצינית במפגשים העיוניים והמעשיים.
 • שיפור בכתיבה המשפטית לאורך הקליניקה.
 • יוזמה אישית.
 • מידת התרומה של הסטודנט לטיפול בתיקים המעשיים.
 • דיווח שוטף על הפעילות בקליניקה.
 • סיכום בכתב של עבודת הסטודנט בקליניקה, ובכלל זה תיאור בכתב של סוגיה אחת עמה התמודד הסטודנט במהלך העבודה המעשית.
 • התרשמות מקצועית של מנהלת הקליניקה.

תנאי קבלה:

 • סטודנטים הלומדים משנה ב’ ואילך.
 • ראיון אישי עם מנהלת הקליניקה.

דרכי התקשרות:

מייל: inbar.me@ono.ac.il

 רקע כללי ומטרות:

 • שיתוף פעולה בין הקריה האקדמית אונו לבין הסיוע המשפטי. הסיוע המשפטי  מעניק, בין היתר, ייצוג בערכאות משפטיות בהליכים אזרחיים “… למי שידו אינה משגת לשאת בהם” ובכך מגשים את זכות הגישה לערכאות לאוכלוסייה מוחלשת שמצבה הסוציו-אקונומי נמוך.
 • הניסיון מלמד, כי אוכלוסיית הפונים לסיוע המשפטי מתקשה לממש את זכות הגישה לערכאות וזאת, לא רק בשל חסם כלכלי אלא גם בשל קשיי שפה, פערי תרבות ומצב סוציאלי מוחלש.
 • לפיכך, הוחלט בשיתוף פעולה של הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, הקריה האקדמית אונו והנהלת בתי המשפט על הפעלת פרויקט “עמדת נגישות לצדק”. במסגרת הפרויקט מוקמת עמדה בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, בה יינתן הן ייעוץ ראשוני והן ייצוג משפטי בסעדים דחופים (צו הגנה, צו למניעת הטרדה מאיימת, צו עכוב יציאה מהארץ, צוי עיקול וכו’) לאנשים הזכאים לסיוע משפטי. עמדה כאמור פועלת זה מכבר במספר בתי משפט שונים בארץ.
 • הפרויקט מהווה נדבך בשיפור הנגישות לערכאות שיפוטיות של אוכלוסיית הבלתי מיוצגים, הזכאים לסיוע משפטי, ונועד לוודא כי יינתן מענה מיידי ומיטיבי לאותה אוכלוסייה מול המערכת בהליכים בעלי השלכה על מציאות חייהם.

המקום:

בית המשפט לענייני משפחה בירושלים

ימים ושעות פעילות העמדה:

העמדה תפעל בימים א- ה בין השעות 08:30- 14:00.

פעילות הסטודנטים – התנסות מעשית:

 • לקיים בירור ראשוני עם הפונה ולוודא כי הסעד המבוקש עונה על הסעדים הדחופים המטופלים בעמדה.
 • לבצע בדיקה בדבר זכאותו הכלכלית של הפונה לקבלת סיוע משפטי. ובמקרה המתאים להכין תצהיר לחתימתו של הפונה בפני עורך הדין בעמדה. להפנות את הפונה העומד בקריטריונים לעוה”ד בעמדת הנגישות לצדק.
 • לסייע לפונה במקרה המתאים למלא בקשה לסיוע משפטי.
 • לסייע לפונה במקרה המתאים בפתיחת תיק במזכירות בית המשפט.

הסטודנט הינו הדמות הראשונה עמה נפגש הפונה בבקשה לסיוע משפטי. לאור כך, על הסטודנט הפועל בעמדה להיות בעל אוריינטציה שירותית ובעל יחסי אנוש טובים כלפי אוכלוסיית הפונים אשר ברובה הינה אוכלוסייה מוחלשת.
בנוסף, על הסטודנט להיות בקיא ובעל ראייה רחבה לגבי הדרכים המשפטיות השונות בהן ניתן לסייע לפונה.

הדרכה והכשרה:

 • במסגרת הקליניקה יעברו הסטודנטים הדרכה והכשרה מקצועית-מעשית בתחום דיני המשפחה בדגש על עבודת הסיוע המשפטי.
 • הסטודנטים יעברו הכשרה ממוקדת לנושא הסעדים המיוצגים במסגרת עמדת נגישות לצדק: צווי הגנה, צווי מניעה, בקשה דחופה למינוי אפוטרופוס לצורך ביצוע פעולה רפואית דחופה, צווי עיכוב יציאה מן הארץ, בקשות להארכת מועד ועוד. יינתנו כלים לזיהוי הסעדים הנחוצים ובחינת הסיכוי המשפטי שלהם.
 • לאורך השנה כל סטודנט יידרש לאייש את העמדה פעם בשבוע (במסגרת שעות הפעילות של העמדה 8:30-14:00) ביום קבוע שיתואם מראש עם הסטודנט.

משך הקליניקה ונקודות זכות:

 • הקליניקה מקנה 5 נ”ז לתואר,ללא ציון + פטור משני קורסי העשרה חוץ פקולטיים (או פטור מקליניקה חובה לתלמידי מסלולי הבוקר).
 • משך הקליניקה 2 סמסטרים ברצף, 8 חודשים, יום בשבוע. סה”כ 160 שעות מעשיות.

 תנאי קבלה:

 • סיום קורס בדיני משפחה בציון 80 ומעלה.
 • ראיון אישי.

 

ההשתתפות בפרויקט מהווה הזדמנות לסטודנט לניסיון בקיום קשר ישיר עם לקוחות והענקת טיפול ומענה ראשוני, מיפוי של הסעד לו הם זקוקים וכן בדיקת זכאותם לסיוע משפטי, לקיחת חלק בסיוע בהנגשת הערכאות המשפטיות באמצעות הסיוע המשפטי, צבירת ידע משפטי בכל הנוגע לתחום הסעדים הדחופים והתמודדות עם הליכים משפטיים בלוח זמנים קצר במיוחד, ואף חשיפה לנושאים משפטיים בתחום דיני המשפחה וכן התרשמות בלתי אמצעית מאופן פעולת מערכת בתי המשפט הכוללת את המזכירויות, העוזרים המשפטיים השופטים ועורכי הדין המייצגים.

מנהלות הקליניקה:

עורכת הדין יפעת כהן פוליצר ועורכת הדין אביה גולדין-טשיל.

לראשונה בארץ תפתח קליניקה לייצוג הורים בהליכי חוק נוער, בהמשך לשיתוף הפעולה בין מרכז אונו למשפט חברתי קליני, הקריה האקדמית אונו לבין הסיוע המשפטי. הסיוע המשפטי מממש את זכותו של אדם לפנות לערכאות משפטיות ומבטיח שמירה על עקרון השוויון בין הצדדים המתדיינים וכן הבטחת  קיומו של הליך משפטי הוגן.

תחום משמעותי  וייחודי אשר בו ניתן סיוע משפטי הוא ייצוג של הורים בהליכים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) תש”ך- 1960. מדובר בהליך משפטי בו משרד הרווחה מבקש להכריז על קטינים כנזקקים ולקבוע דרכי טיפול שונות עבורם,  כאשר המשיבים הם ההורים הביולוגים. חשיבות הסיוע המשפטי להורים בתיקים אלו גדולה, שכן לרוב מדובר בהורים המשתייכים לקבוצות מוחלשות, ואשר מצויים על פי רוב במצוקה גדולה כאשר רשויות המדינה מתערבות בתוך התא המשפחתי שלהם בשם טובת הילד. מדובר בתחום ייחודי השייך לתחום המעמד האישי במסגרתו מוענק ייצוג להורים בשעתם הקשה. בואו ללמוד עריכת דין חברתית. עריכת דין זו היא בעלת אלמנטים מיוחדים תהליכיים וטיפוליים המוצאת חשיבות בהסתכלות הוליסטית תוך בחינת טובת הילד כחלק מן המערך המשפחתי הכולל והמעניקה תחושת שליחות וסיפוק רב.

במסגרת הקליניקה יכירו הסטודנטים את עבודת הסיוע המשפטי בדגש על ייצוג הורים בהליכי חוק נוער. הקליניקה תכלול לימודים תיאורטיים ועבודה מעשית עם עו”ד המייצגים הורים בהליכי חוק נוער.

שיעורים עיוניים:

בשיעורים אלו נדון במסגרת הנורמטיבית לייצוג מטעם הסיוע המשפטי, בדגש על ייצוג הורים במסגרת הליכי חוק נוער. נשוחח על המדיניות הקיימת היום ועל התהליכים אותם הסיוע המשפטי מוביל קדימה. בחלק מן השיעורים יתארחו מרצים אורחים אשר יציגו אספקטים שונים בקשר עם הליכים לפי חוק נוער (טיפול והשגחה) תש”ך- 1960. כמו כן, ידונו סוגיות אשר יעלו במסגרת העבודה המעשית.

עבודה מעשית:

במהלך שנת הלימודים ישובצו סטודנטים לעבודה מעשית בייצוג הורים בהליכי חוק נוער מטעם הסיוע המשפטי. הסטודנטים יכירו את משרדי הסיוע המשפטי במחוז ירושלים, יוצמדו לעו”ד מייצגים ובין היתר, ישתתפו בפגישות עם הורים הזקוקים לייצוג, יסייעו בהכנת תיקים לוועדות במשרד הרווחה ולדיונים בביהמ”ש לנוער/ביהמ”ש למשפחה ויתלוו  הן לדיונים והן לוועדות. כמו כן ייקחו חלק בתהליכי המדיניות השונים הן החקיקתיים בתחום זה.

הקליניקה מרכזת ידע ומומחיות בתחום הדיון המקדמי, הגישור ויישוב הסכסוכים (לרבות גישורי מהו״ת). הקליניקה פועלת להנגשת מידע בתחומים אלו לאוכלוסיות מוחלשות, לציבור הרחב, לקהל עורכי הדין ולאנשי מקצוע בתחום יישוב הסכסוכים, וכן מעניקה שירותים של גישור לפונים לקליניקה (בהתאם לאילוצי הקליניקה). כמו כן הקליניקה עוסקת במחקר יישומי בתחום הגישור והדיון המקדמי בין בעלי הדין ובתוך כך תפעל לקדם הצעת חוק גישור.

הקליניקה רואה בקידום הליכי יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות והערכים העומדים ביסודם אפשרות יעילה וראויה ליישוב סכסוכים הן טרם פניה למערכת המשפט והן לאחר הגשת כתבי הטענות בהליך משפטי. באמצעות הקליניקה אנחנו מבקשים לקדם ולהנכיח תרבות של שיח מכבד, סובלני ויצירתי בדיאלוג בין פרטים בחברה, בין אנשי מקצוע ועם הרשויות.

החשיבות שבקידום הליך הגישור ופיתוח הכלי החדשני של הדיון המקדמי בין בעלי הדין מקבלים משנה תוקף לאור ההתפתחויות האחרונות במשפט הישראלי אשר ממקמות את הדיון המקדמי והליך הגישור במקום מרכזי בהליך המשפטי. התפתחויות אלו כוללות בין היתר את חקיקתו של פרק ד’ לתקנות סדר הדין האזרחי – תשע״ט – 2018, ״דיון מקדמי בין בעלי הדין ופגישת מהו”ת״ שחוקק כחלק מהרפורמה בסדר הדין האזרחי, ואת התקנתן  של תקנות בתי משפט (גישור) – תשע״ט – 2018 ותקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים) – תשע״ח – 2017. הסדרים חדשים אלו מצריכים הכרות מעמיקה של כל סטודנט למשפטים ועו״ד עם תוכנן ועם המיומנויות הנדרשות ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות.

מידע לסטודנטים:

הסטודנטים ועבודת הקליניקה:

 • הסטודנטים ירכשו כלים מעשיים אשר ישמשו אותם במהלך דרכם המשפטית כעורכי דין וכמגשרים: הכנה לקראת גישור והשתתפות בו; הכנה לקראת דיון מקדמי והשתתפות בו (בהתאם למועד כניסתן של תקנות סדר הדין האזרחי החדשות לתוקף); תיאום תיק לגישור; כתיבת דו”חות צפייה; הפקת לקחים ומשוב למגשר. השתתפות הסטודנטים בפעילויות כפופה לאילוצי הקליניקה.
 • הסטודנטים יכתבו חוות דעת הנוגעות להצעת חוק הגישור, וכן בנושאים נוספים מתחום עולם יישוב הסכסוכים.
 • לסטודנטים תהיה אפשרות לכתוב עבודת סמינריון בהנחיה יחידנית-פרטנית של המנחה האקדמי (להבדיל מסמינריון פרונטלי) בכפוף לנהלי מנהל הסטודנטים.

נקודות זכות, ומשך הקליניקה:

 • הקליניקה מקנה 5 נ”ז לתואר, עם ציון.
 • משך הקליניקה 120 שעות: 100 שעות קליניקה, ו-20 שעות עבודה עצמית.
 • הקליניקה מתקיימת לאורך 2 סמסטרים (א’+ ב’) פעם בשבוע או לאורך סמסטר קיץ, פעמיים בשבוע.

תנאי קבלה:

 • סטודנטים הלומדים משנה ב’ ואילך.
 • ראיון אישי עם מנהל הקליניקה ו/או המנחה האקדמי.

מרכיבי הציון בקליניקה:

 • נוכחות במפגשים העיוניים והמעשיים ועמידה בזמנים.
 • השתתפות משמעותית ורצינית במפגשים העיוניים והמעשיים.
 • שיפור בכתיבה המשפטית לאורך הקליניקה ובפרט בכתיבת חוות דעת משפטיות.
 • יוזמה אישית.
 • מידת התרומה של הסטודנט/ית לטיפול בתיקים המעשיים.
 • דיווח שוטף על הפעילות בקליניקה.
 • סיכום בכתב של עבודת הסטודנט/ית בקליניקה, ובכלל זה תיאור בכתב של סוגיה אחת עמה התמודד/ה הסטודנט/ית במהלך העבודה המעשית.
 • התרשמות מקצועית של המנחה האקדמי ומנהל הקליניקה.

דרכי התקשרות:

  ד”ר עומר שפירא – מנחה אקדמי.  oshapira@ono.ac.il  | עו”ד אמיתי כץ שינפלד – מנהל הקליניקה  Amitai.k.s@ono.ac.il

התביעה המשטרתית – חזון ומציאות

 

מנהלות הקליניקה:

ד”ר ג’ודי ברודר, עו”ד שחר יערי ועו”ד מעין דואק

מטרות הקליניקה:

חשיפה של הסטודנט לעבודת התביעה הכללית בכלל ולעבודת התביעה המשטרתית בפרט. ההשתתפות בקליניקה מאפשרת “הצצה” לשגרת עבודתם של העוסקים במלאכת אכיפת החוק, והתנסות מעשית בעבודת התובע המשטרתי.

הקליניקה תתקיים משך שנת לימודים אקדמית בחלוקה לחלק עיוני ולחלק מעשי (פרקטיקום).

נושאים שילמדו במהלך החלק העיוני:

בקליניקה יידונו סוגיות שונות, בניהן: חזון התביעה הכללית, מבנה מערכת אכיפת החוק, חלוקת סמכויות, מבנה תיק חקירה וחומר חקירה, הליך הכנת כתב-אישום, סוגי עדים, תיקי מעצר, טיפול בעבירות שונות בדגש על עבירות אלימות במשפחה, עבירות רכוש, סמים ועוד.

פרקטיקום:

במסגרת החלק המעשי של הקליניקה, ישובצו הסטודנטים בשלוחות התביעה השונות ביחידת תביעות מרכז במשטרת ישראל. הסטודנטים יצפו בעבודת התובע המשטרתי, יסייעו לתובע וילוו אותו בהופעותיו השונות בבית-המשפט, וכן יתנסו בעצמם בעבודת התביעה דוגמת: איסוף פסיקה וכתיבת חוות-דעת בסוגיות משפטיות, ראיון עדים, קבלת עמדת נפגע העבירה, ועוד. על כל סטודנט/ית להשלים לא פחות מ-160 שעות מעשיות.

תנאי קבלה (מצטברים):

 • סטודנטים/יות שסיימו שנה ב’ ושנותרו להם/ן לכל הפחות שני סמסטרים לתום התואר.
 • סטודנטים/יות שנבחנו לכל הפחות בשניים מתוך שלושת הקורסים הפליליים (עונשין, ראיות, סד”פ) ובציון משוכלל של 85 בקורסים אלו.
 • ציון משכולל לתואר 80.
 • ראיון אישי.
 • התחייבות הסטודנט/ית שלא לעבוד במשרד עו”ד העוסק בפלילים במהלך תקופת הקליניקה.
 • התאמה ביטחונית.
 • התחייבות והצהרה לשמירת סודיות.

מרכיבי הציון הסופי:

 • נוכחות במפגשים העיוניים והמעשיים ובסיורים הלימודיים
 • הכנה לקראת המפגשים לרבות קריאת חומר לימודי, פסיקה וחקיקה רלוונטיים.
 • הגשת עבודה בכתב דרך אתר הקורס, המלבנת סוגיה, אשר הסטודנט/ית יתמודדו עימה במהלך החלק המעשי. על העבודה להכיל מסגרת נורמטיבית, ניתוח פסיקה וחקיקה וכן התייחסות אישית. היקף העבודה יקבע על ידי מנחה הקליניקה.
 • עבודת גמר במסגרת החלק המעשי במסגרתה כל סטודנט/ית יקבלו מהחונך לקראת תום הפרק המעשי תיק חקירה עליו יידרשו לערוך חוות דעת משפטית, הכוללת ניתוח ראיות וסוגיות משפטיות וכן הכנת כתב אישום ובקשה למעצר.
 • חוות דעת התובע המאמן (בנוגע לחלק המעשי).

ד”ר ג’ודי ברודר: jbroder@ono.ac.il

עו”ד מעין דואק: maayanduek@gmail.com 

רקע ומטרות:

אל מערכת בתי המשפט מגיעים בלתי מיוצגים לצורך פתיחת הליך או התגוננות. קהל זה נמנה ברובו על אוכלוסייה מוחלשת שהמידע הרלוונטי אינו נגיש לה ו/או שאין ביכולתה לשאת בעלויות שירותי עו”ד. העדר ייצוג, הכוונה וייעוץ מקשה על מלאכת עשיית הצדק באולמות בית המשפט.

בתקופת כהונתה של שרת המשפטים, יזמה הגב’ ציפי לבני, מיזם להגברת הנגישות לצדק בבתי המשפט, הוצע פרויקט בוחן (פיילוט) שמטרתו הנגשת ייעוץ ראשוני וסיוע משפטי לציבור הבלתי מיוצגים במקרים המתאימים באמצעות הנהלת בתי המשפט והאגף לסיוע משפטי. הפעלת מוקדי סיוע ומידע באמצעות סטודנטים של מרכז אונו למשפט חברתי קליני, הקריה האקדמית אונו ובאחריות הנהלת בתי המשפט.

מיקום:

היכל המשפט בבאר שבע.
השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה נגעו למתן עדיפות לשיפור הנגישות לצדק לפריפריה וכן למבנה הפיזי של ההיכל (ריכוז ערכאות שונות במבנה אחד) שיביא למיצוי מקסימלי של השירות.

ימים ושעות פעילות העמדה*:

ימים א’ – ה’, בין השעות 8:30 – 14:00.

פעילות הסטודנטים:

הסטודנטים יקבלו הפניות ממזכירות בתי המשפט. עיקר פעילותם יהיה כדלקמן:

 • הכוונה ראשונית מעבר לזו של המזכירות במקרים המתאימים.
 • זיהוי, הצפה ובקרה של המקרים הדחופים המצריכים ייצוג וטיפול מיידים.
 • ליתן מידע אודות הסיוע המשפטי ודרכי הפנייה למחוז.
 • מילוי טפסים שונים לרבות טפסי דיווח ובקרה.

הדרכה והכשרה:

הנהלת בתי המשפט והאגף לסיוע משפטי מקיימים מערך הדרכה לסטודנטים מעבר להדרכה הראשונית, יערכו מעת לעת הדרכות נוספות לפי הצורך.

דוגמאות לסוג הסעדים בהם עשוי להינתן סיוע:

 • הליכים המתאימים לייצוג מיידי בבית המשפט לענייני משפחה*:
  (הן הצד התובע והן הצד הנתבע)
  1. בקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ
  2. בקשה למתן צו עיקול זמני
  3. בקשה למתן צו מניעה זמני
  4. צו פינוי
  5. בקשה לצו הגנה
  6. בקשה למניעת הטרדה מאיימת
  7. בקשה להארכת מועד
  8. בקשה למזונות טרום זמניים **
 • הליכים המתאימים לייצוג מיידי בבית משפט השלום*:
  (הן הצד התובע והן הצד הנתבע)
  1. בקשה למתן צו עיקול זמני
  2. בקשה למתן צו עשה דחוף (למשל להסרת מטרדים)
  3. בקשה לצו מניעה זמני (למשל צווי הריסה, צווי פינוי)
  4. בקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ
  5. צו פינוי
  6. בקשה לעיכוב הליכים
  7. בקשה למתן צו הגנה
  8. בקשה למניעת הטרדה מאיימת
  9. בקשה להארכת מועד

* רשימה כללית, בפועל ייתכן ויהיה צורך בייצוג בעניינים נוספים (למשל צו אנטון פילר או מרווה וכיו”ב).

נקודות זכות, ומשך הקליניקה:

 • הקליניקה מקנה 5 נ”ז לתואר, עם ציון + פטור משי קורסי העשרה חוץ פקולטטים (או פטור מקליניקה חובה לתלמידי מסלולי הבוקר).
 • משך הקליניקה 2 סמסטרים ברצף, 8 חודשים, יום בשבוע.

תנאי קבלה:

 • סטודנטים בוגרי שנה א’.
 • ראיון אישי ביחידה להכוון תעסוקתי.
 • עדיפות לתושבי הדרום.

 

“צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה

מנהל הקליניקה:

עו”ד ישראל בן הרוש |  מנחה אקדמי: פרופ’ יובל אלבשן

קליניקת “שלם” הוקמה במטרה להגביר את הנגישות למערכת המשפט ולסייע לאנשים מהשכבות המוחלשות במימוש זכות הגישה לערכאות, וזאת על מנת להעמידם כשווים בין שווים מול החזקים בעלי ההון והכוח.

חסמים רבים מונעים מאוכלוסיות מוחלשות קבלת סיוע משפטי מקצועי. לרוב, מחוסרי אמצעים כלכליים אינם מודעים לזכויותיהם, ואף אינם יודעים כי ייצוג משפטי עשוי לחסוך הליכים מורכבים וממושכים.

הקליניקה פועלת כמשרד עורכי־דין פדגוגי, המעניק סיוע, ייעוץ וייצוג משפטי חינם (פרו-בונו) בתחומי המשפט האזרחי, למיעוטי אמצעים אשר ידם אינה משגת לשכור שירות משפטי בשוק הפרטי.

תחומי הסיוע הניתנים במסגרת הקליניקה כוללים בין היתר, הוצל”פ וחדלות פירעון, חובות ותביעות כספיות, מיצוי זכויות מול רשויות השלטון, דיור ציבורי, צרכנות, מעמד אישי וכיוב.

הסטודנטים המשתתפים, יתנסו הלכה למעשה בעריכת דין קהילתית על היבטיה השונים, ויחשפו לעבודת עורך הדין החברתי-קהילתי.

קליניקת שלם, חותרת לעצב דור משפטנים בעלי מחויבות חברתית עמוקה, ולהגביר את מעורבותם של אנשי משפט בקידום תרבות משפטית המחויבת לצדק חברתי.

לסטודנטים המשתתפים בקליניקה תינתן הזדמנות לקחת חלק בעשייה משפטית-חברתית מן המעלה הראשונה, ולהתנסות בפרקטיקה משפטית ייחודית העושה שימוש במקצוע עריכת הדין ככלי לשינוי חברתי.

קליניקת שלם פועלת לחינוך וקידום עריכת דין קהילתית  בצביון “ירושלמי” הכולל מחויבות רבה לזכויות הפרט, מקצועיות בלתי מתפשרת אשר אינה מאפילה על נעם הליכות, הגינות ויושרה, תוך יצירת יחסים קולגיאליים בין המשתתפים ויתר בעלי הדין כמצופה מעו”ד ירושלמי.

מפגשי ההוראה הפרונטאליים יכללו בין היתר:

מבואות לעריכת דין קהילתית והמשפט ככלי לשינוי חברתי; לימוד יישומי של תחומי הסיוע הניתנים בקליניקה לרבות: הכנת כתבי בי-דין, מסמכים משפטיים, הסכמים, חו”ד, תצהירים, מכתבים ועוד; הכרות עם מאגרים להנגשת מידע ומאגרי מידע משפטיים; סיורים לימודיים; הרצאות אורח; חשיפה לתוכניות סיוע משפטיות נוספות; הקניית מיומנות בסיסית בכתיבה, קריאה, ניתוח ובניה של טקסט משפטי נכון; דיונים קבוצתיים ועוד.

העבודה המעשית:

הסטודנטים יתנסו הלכה למעשה בלימוד של תיק משפטי; פגישות ייעוץ מקצועיות עם לקוח ואיסוף מידע רלוונטי לתיק (סוגיות משפטיות, עיקר וטפל); הכנת מסמכים משפטיים ובין היתר: חוות דעת משפטיות, הסכמים ותצהירים, כתבי בי-דין; השתתפות בדיונים בערכאות המשפט השונות ועוד. ייתכנו יציאות ללשכות רווחה, למשרדי ארגונים חברתיים ולרשויות ממשל באזור ירושלים, לצורך קבלת פונים, מתן סיוע משפטי ומיצוי זכויות. כל העבודה המעשית תתבצע תחת פיקוח וליווי צמוד של מנהל הקליניקה.

נקודות זכות, ומשך הקליניקה:

 • הקליניקה מקנה 5 נ”ז לתואר בקורסי חוץ פקולטה  או מחויבות קהילתית, עם ציון.
 • משך הקליניקה 120 שעות.
 • הקליניקה מתקיימת באחד מן המועדים הבאים: 2 סמסטרים, פעם בשבוע.

תנאי קבלה:

 • סטודנטים הלומדים משנה ב’ ואילך.
 • ראיון אישי עם מנהל הקליניקה.
 • סטודנטים בעלי מחייבות חברתית עמוקה המעוניינים להשפיע על הסביבה בה אנו חיים.

הציון הסופי בקליניקה יהיה מורכב מ:

 • נוכחות במפגשים ועמידה בזמנים.
 • השתתפות משמעותית ורצינית במפגשי ההוראה והמפגשים המעשיים.
 • שיפור בכתיבה המשפטית לאורך הקליניקה.
 • מידת התרומה של הסטודנט לטיפול בתיקים המעשיים.
 • סיכום בכתב של עבודת הסטודנט בקליניקה, ובכלל זה תיאור בכתב של סוגיה אחת עמה התמודד הסטודנט במהלך העבודה המעשית. הנחיות לגבי היקף העבודה ייתנו ע”י מנהל הקליניקה .
 • הפגנת יוזמה אישית ומחויבות לעשייה חברתית.
 • התרשמות אישית של מנהל הקליניקה.

מיקום וימי לימוד:

 •  שעורים עיוניים ועבודה מעשית בקמפוס הכללי בירושלים.
 • שעורים עיונים, סיורים לימודיים ועבודה מעשית: ימי רביעי וחמישי תלוי בסמסטר.

 

מיקום:
הקליניקה תתקיים בבית הדין הארצי בירושלים ובבתי הדין האזוריים בתל-אביב, ירושלים, נצרת, חיפה ובאר שבע.

תנאי קבלה:
ההשתתפות בקליניקה זו אפשרית לבעלי ממוצע ציונים במשפטים של 80 ומעלה, בוגרי הקורס בדיני עבודה בציון 85 ומעלה.
עדיפות לבוגרי הקליניקות בדיני עבודה – “צדק חברתי” והקליניקה לסיוע לפונים בביה”ד לעבודה.

נקודות זכות, ומשך הקליניקה:

 • הגעה לביהמ”ש במשך 30 שבועות  וניתן לקיימם יום בשבוע 8 שעות או פעמים בשבוע 4 שעות. אין חופשות סמסטר, אלא בתיאום עם השופט. שימו לב כי ייתכן מאוד שידרשו שעות עבודה נוספות מהבית להשלמת משימות.
 • הקליניקה תזכה את הסטודנטים ב- 5 נ”ז פטור משני קורסי העשרה חוץ פקולטטיים ופטור ממחויבות קהילתית. בסיום כל אחד מהקליניקות ייתן השופט חוות דעת וציון לסטודנט איתו עבד.

תנאי קבלה משותפים:

 •   למי שנותרו לפחות 2 סמסטרים להשלמת התואר.
 •  עדיפות תינתן לבוגרי הקליניקות הפנימיות של מרכז אונו: מר”פ, צדק חברתי, אור במשפט ופרקטיקה סנגוריאלית.
 •  על המועמד להיות ללא תיקים פתוחים במערכת המשפט לרבות תיקי גירושין.

שלבי הראיונות:

 • ראיון ראשון אצל השרי רוזנבוים מנהלת היחידה להכוון תעסוקתי, אליו תגיעו יחד עם הטופס המצ”ב, קורות חיים וגיליון ציונים מפורט כולל סמסטר אחרון. בצירוף 2 תמונות פספורט.
  שימו לב: רק מי שיעבור את השלב הראשון ויקבל הודעה על כך עובר לשלב הראיונות הבא.
 • ראיון שני עם ד”ר ג’ודי ברודר / עו”ד דבי טל שדה / עו”ד גלי זנגר.  יש להגיע לראיון זה עם חוות דעת משפטית אותה תכתבו בסוגיה משפטית לפי בחירתכם, שאורכה לא יעלה על 2 עמודים.
  שימו לב: רק מי שעובר את שלב הראיונות השני ויקבל הודעה עובר לראיון הבא.
 • ראיון 3 עם השופט האחראי על הקליניקה מטעם בית המשפט, בהתאם לערכאה אליה התקבלתם יש להגיע לראיון זה עם  2 מסמכים כתובים על ידכם שהוכנו במהלך לימודיכם, כגון: מסמכים שהוכנו על ידכם בקליניקות הפנים, חוו”ד, עבודה שהוגשה וכדומה.
 • בידוק בטחוני – קב”ט בהימ”ש.

הכשרה אקדמאית: 
לפני תחילת הפעילות בקליניקת בתי המשפט ובמהלכה תתקיים הכשרה והדרכה מקצועית במרכז אונו כ-6 מפגשי חובה, בו ילמדו הסטודנטים כיצד לכתוב חוות דעת משפטית וטיוטת פסק דין. כמו כן, הקורס יסייע במציאת חומרים משפטיים והתמצאות במאגרים המשפטים המוכרים. הנוכחות בקורס היא חובה.

שונות:

 • קבלת כרטיס עובד בביהמ”ש, כרטיס אותו עליכם להחזיר מיד עם סיום הקליניקה.
 • על הסטודנטים לחתום על טופס סודיות ומחויבות לכללי התנהגות בבתי המשפט.
 • הסטודנטים יעברו בידוק בטחוני שייעשה על ידי אגף הביטחון של בית המשפט.
 • הקליניקה מחייבת מתחילתה ועד סופה. סטודנט שהתקבל לקליניקה ולא יסיימה מכל סיבה שהיא, ציונו בקורס יהיה 50.
 • שימו לב – לא ניתן במקביל לקליניקה זו לעבוד במשרד עו”ד, בפרקליטות, סניגוריה ומשרדים ממשלתיים אחרים.
 • על הסטודנט להתחייב כי לא יעבוד במשרד עורכי דין כל משך הקליניקה ולא יעסוק בכל דבר העלול להביאו לידי ניגוד עניינים עם עצם השתתפותו בקליניקה.

לשאלות ניתן לפנות:

עוה”ד דבי טל שדה, דוא”ל debbysadeh@ono.ac.il

רקע ומטרות:

אל מערכת בתי המשפט מגיעים בלתי מיוצגים לצורך פתיחת הליך או התגוננות. קהל זה נמנה ברובו על אוכלוסייה מוחלשת שהמידע הרלוונטי אינו נגיש לה ו/או שאין ביכולתה לשאת בעלויות שירותי עו”ד. העדר ייצוג, הכוונה וייעוץ מקשה על מלאכת עשיית הצדק באולמות בית המשפט.

ביוזמת שרת המשפטים, הגב’ ציפי לבני, להגברת הנגישות לצדק בבתי המשפט, הוצע פרויקט בוחן (פיילוט) שמטרתו הנגשת ייעוץ ראשוני וסיוע משפטי לציבור הבלתי מיוצגים במקרים המתאימים באמצעות הנהלת בתי המשפט והאגף לסיוע משפטי. הפעלת מוקדי סיוע ומידע באמצעות סטודנטים של מרכז אונו למשפט חברתי קליני, הקריה האקדמית אונו ובאחריות הנהלת בתי המשפט.

מיקום:

היכל המשפט בבאר שבע.
השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה נגעו למתן עדיפות לשיפור הנגישות לצדק לפריפריה וכן למבנה הפיזי של ההיכל (ריכוז ערכאות שונות במבנה אחד) שיביא למיצוי מקסימלי של השירות.

ימים ושעות פעילות העמדה*:

ימים א’ – ה’, בין השעות 8:30 – 14:00.

פעילות הסטודנטים:

הסטודנטים יקבלו הפניות ממזכירות בתי המשפט. עיקר פעילותם יהיה כדלקמן:

 • הכוונה ראשונית מעבר לזו של המזכירות במקרים המתאימים.
 • זיהוי, הצפה ובקרה של המקרים הדחופים המצריכים ייצוג וטיפול מיידים.
 • ליתן מידע אודות הסיוע המשפטי ודרכי הפנייה למחוז.
 • מילוי טפסים שונים לרבות טפסי דיווח ובקרה.

הדרכה והכשרה:

הנהלת בתי המשפט והאגף לסיוע משפטי מקיימים מערך הדרכה לסטודנטים מעבר להדרכה הראשונית, יערכו מעת לעת הדרכות נוספות לפי הצורך.

דוגמאות לסוג הסעדים בהם עשוי להינתן סיוע:

 • הליכים המתאימים לייצוג מיידי בבית המשפט לענייני משפחה*: 
  (הן הצד התובע והן הצד הנתבע)
  1. בקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ
  2. בקשה למתן צו עיקול זמני
  3. בקשה למתן צו מניעה זמני
  4. צו פינוי
  5. בקשה לצו הגנה
  6. בקשה למניעת הטרדה מאיימת
  7. בקשה להארכת מועד
  8. בקשה למזונות טרום זמניים **
 • הליכים המתאימים לייצוג מיידי בבית משפט השלום*:
  (הן הצד התובע והן הצד הנתבע)
  1. בקשה למתן צו עיקול זמני
  2. בקשה למתן צו עשה דחוף (למשל להסרת מטרדים)
  3. בקשה לצו מניעה זמני (למשל צווי הריסה, צווי פינוי)
  4. בקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ
  5. צו פינוי
  6. בקשה לעיכוב הליכים
  7. בקשה למתן צו הגנה
  8. בקשה למניעת הטרדה מאיימת
  9. בקשה להארכת מועד

* רשימה כללית, בפועל ייתכן ויהיה צורך בייצוג בעניינים נוספים (למשל צו אנטון פילר או מרווה וכיו”ב).

נקודות זכות, ומשך הקליניקה:

 • הקליניקה מקנה 5 נ”ז לתואר, עם ציון + פטור משי קורסי העשרה חוץ פקולטטים (או פטור מקליניקה חובה לתלמידי מסלולי הבוקר).
 • משך הקליניקה 2 סמסטרים ברצף, 8 חודשים, יום בשבוע.

תנאי קבלה:

 • סטודנטים בוגרי שנה א’.
 • ראיון אישי ביחידה להכוון תעסוקתי.
 • עדיפות לתושבי הדרום.

 

מנהלת הקליניקה:

עו”ד נעה בק

מי אנחנו ומה אנחנו עושים?

בבסיס הקליניקה למשפט רפואה ופסיכיאטריה עומדת האמונה ביכולת האדם עם הלקות הנפשית להחלים, להשתלב ולחיות חיים משמעותיים בקהילתו, תוך עמידה על זכויותיו והגשמתן. הקליניקה למשפט רפואה ופסיכיאטריה מעניקה למשפחות המתמודדות עם שיקום בתחום בריאות הנפש, קבלת הדרכה, סיוע וייצוג משפטי, ללא תמורה כספית. צריך לציין כי סיוע וייעוץ משפטיים הניתנים ללא תשלום לאוכלוסייה הסובלת מלקות נפשית הינה נדירה כיום,  ואין גוף המתמחה בתחום הלקויות הנפשיות ומציע סיוע כזה.

אנשים עם לקות נפשית ובני משפחותיהם זקוקים לסיוע משפטי, הכוונה והדרכה לשם יידוע על זכויותיהם ועמידה עליהן על פי חוק מרגע האבחון. מיעוט הידע והניסיון המשפטיים בתחום זה דורשים מומחיות שקשה מאד למוצאה, והפנייה לעורכי דין במגזר הפרטי כרוכה בהוצאות כספיות גדולות שעבור רבות מן המשפחות יהיו כבדות מנשוא. כשהפגיעה היא באוכלוסייה רחבה פונה הקליניקה המשפטית לערכאות משפטיות כדי למצות את זכויות כלל אוכלוסיית הלוקים בנפשם. אולם כאשר הפגיעה במשפחה היא פרטנית, על המשפחה להיאבק לבדה מול רשויות המדינה, דבר הכרוך בהוצאה כספית גבוהה.

שיתוף הפעולה בין בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה לבין מרכז אונו למשפט חברתי קליני בקריה האקדמית אונו ישמש “ספינת הדגל” בהעצמתן של האוכלוסיות בעלות לקות נפשית, על ידי מתן ייצוג משפטי ראוי והולם לאנשים ולבני משפחותיהם, אל מול רשויות המדינה השונות, ע”י סיוע בהתמודדותם עם ייסורי הביורוקרטיה ותהיה בבחינת אור למשפחות הנמצאות לבדן במצוקתן.

המטרה הניצבת בפנינו הוא קידום, תיקון חברתי ונגישות למשאבי החברה.

התמחותנו:

ועדות רפואיות וזכויות ביטוח לאומי, טיפול בחובות (הוצאה לפועל), צוואות בחיים בהתאם לחוק החולה הנוטה למות, זכויות בחינוך ובתעסוקה, הוצאת צווי אפוטרופסות, הגשת בקשה לביטולם או להגבלתם של צווי אפוטרופסות בשל הפגיעה באוטונומית האדם, טיפול בהתנגדות להוצאת צו אפוטרופסות, בקשות לשינוי מינוי אפוטרופוס. הסטודנטים בקליניקה למשפט, רפואה ופסיכיאטריה, עוברים הכשרה מיוחדת הן בפן המשפטי והן בפן הרפואי והאישי הנלווה בטיפול באוכלוסייה הלוקה בנפשה.

במהלך הסמסטר יערכו סיורים לימודיים במוסדות ובגופים אשר יש להם זיקה לתחומי הפעילות בקליניקה.

תנאי קבלה:

הקליניקה מיועדת לסטודנטים מהפקולטה למשפטים, שנה א’ ואילך בעלי הישגים אקדמיים וחברתיים, שנותרו להם לפחות שני סמסטרים לסיום הלימודים (סמסטר ב וסמסטר קיץ).

תהליך העבודה:

במהלך העבודה בקליניקה יתקבלו הפניות וינוהל תיק לקוח עבור כל פונה/לקוח אשר עניינו מטופל בקליניקה. הערכת התיקים, גיליון הנוכחות במפגשים והגשת עבודה מסכמת ייקבעו את ציונו של הסטודנט בסיום עבודתו בקליניקה.

שעות הפעילות:

סמסטר קיץ – יום חמישי הרצאה 11:30-10:00;  עבודה מעשית 15:45-11:45

סמסטר א – יום חמישי עבודה מעשית 14:00-10:00

דרכי התקשרות:

עו”ד נעה בק

דוא”ל: noa.ba@ono.ac.il

טלפון:

03-5311960

מנהלי הקליניקה:

עו”ד יהונתן קלינגר ועו”ד אוריה ירקוני

תיאור הקליניקה:

הקליניקה למניעת תביעות השתקה עוסקת בהגנה על חופש הביטוי של פעילים חברתיים, סביבתיים, ציבוריים ופוליטיים אשר מחאתם הציבורית הושתקה על ידי תביעות משפטיות. מטרת הקליניקה היא לשמר את חופש הביטוי הציבורי, ולעודד השתתפות.

בשנים האחרונות אנו רואים יותר ויותר פוליטיקאים הבוחרים להשתמש בתביעות לשון הרע על מנת למנוע ביקורת ציבורית, תוך איום בתביעות על סכומים אסטרונומיים כדי להרתיע עיתונאים ופעילי ציבור מלבקר אותם. דוגמאות בולטות אשר טופלו על ידי הקליניקה הן תביעה על סך 2,600,000 ש”ח שהוגשה על ידי סגן ראש עיר באשדוד כנגד פעיל ציבור שקרא לפרויקט בניה שמקודם על ידי קבלנים “ההולילנד של אשדוד” ואדם שכתב ביקורת בפייסבוק על חנות מחשבים שנתנה לו שירות רע ונתבע במאה אלף ש”ח.

מידע לסטודנטים:

הסטודנטים ועבודת הקליניקה:

הסטודנטים בקליניקה מלווים את התיקים המשפטיים יחד עם עורכי הדין ומלווים את המחקר המשפטי, איסוף הראיות, ניהול התיק והכנת בקשות לבית המשפט. כיוון שמדובר על תיקים בשווי של מיליוני שקלים, הסטודנטים מפוקחים על ידי המנחים בצורה מקצועית אך אינם מצויים בקשר בלעדי עם הלקוחות.

במהלך העבודה הסטודנטים מקבלים הזדמנות נדירה לטול על עצמם שליחות ציבורית של סיוע והגנה לחופש ביטוי, כמו גם ליווי של תיקים בהיקף שלא בטוח שיתעסקו בהם כאשר יסיימו את לימודי המשפטים. כיוון שמדובר בהגשות לבתי משפט, אין הארכות מועד ואין אפשרות למרוח זמנים. יש צורך בסטודנטים המחויבים ללוחות הזמנים הקשיחים שינתנו.

נקודות זכותומשך הקליניקה:

 • הקליניקה מקנה 5 נ”ז לתואר, עם ציון.
 • משך הקליניקה 120 שעות: 100 שעות קליניקה, ו-20 שעות עבודה עצמית.
 • הקליניקה מתקיימת לאורך 2 סמסטרים (א’+ב’), פעם בשבוע או לאורך סמסטר קיץ, פעמיים בשבוע.

תנאי קבלה:

 • עדיפות לסטודנטים שסיימו קורס בסדרי דין אזרחיים,
 • סטודנטים בעלי מחויבות לחופש ביטוי,
 • ראיון אישי עם מנהל הקליניקה.

מרכיבי הציון בקליניקה:

 • שיפור יכולת ניסוח כתבי טענות במהלך הלימודים.
 • הכרת הדינים הרלוונטים.
 • תוצרי מחקר משפטי.
 • היקף ההשקעה בפועל.
 • התרשמות מקצועית של מנהל/ת הקליניקה.

פועלה של הקליניקה למניעת תביעות השתקה:

הקליניקה למניעת תביעות השתקה מבית התנועה לזכויות דיגיטליות והקריה האקדמית אונו נועדה להגן על חופש הביטוי של פעילים ציבוריים או חברתיים שהושתקו עקב פרסומים שביצעו, בין אם על ידי תאגידי ענק, רשויות ממשלה, רשויות מקומיות או יריבים פוליטיים. הקליניקה מספקת ייצוג משפטי ללא תמורה לנפגעי תביעות השתקה ומסייעת להם לממש את חופש הביטוי. בין המקרים המטופלים על ידי הקליניקה:

תביעת ההשתקה של ענב גנד גלילי:

ענב גנד גלילי הציגה עצמה כמומחית סייבר והעבירה הרצאה בתשלום עבור איגוד האינטרנט. במהלך ההרצאה הציגה בדאים וכזבים רבים, שהביאו אנשים רבים לשתף את הסרטונים מההרצאה ולהעיר על השגיאות המהותיות שלה. בעקבות שיתופים אלו, הגישה גלילי תביעה כנגד 26 אנשים שונים על הביקורת שמתחו כנגדה. הקליניקה מייצגת חלק משמעותי מנתבעים אלו על ידי ארבעה עורכי דין. התיק נמצא בשלבי בירור ומחכה להוכחות.

תביעת ההשתקה של גבריאל כנפו:

סגן ראש עיריית אשדוד תבע את סער גינזבורסקי, פעיל ציבורי שניסה לעצור פרויקט בניה בעיר, בעקבות הביקורת שסער הציג בה קרא לפרויקט הבניה “ההולילנד של אשדוד”. התביעה ממתינה לפסק דין.

תביעת ההשתקה של זמיר דחב”ש:

זמיר דחב”ש, מי שמספק שירותי ניהול משברים לאיגוד הבנקים ולפייסבוק, תובע את דורי בן ישראל, בלוגר, על שיתוף סרטון שצולם על ידי מישהו אחר ובסרטון מוצגת הפגנה מול ביתו של דחב”ש.

דרכי התקשרות:

דואר אלקטרוניinfo@drm.org.il

טלפון: 073-2557723

מנהלת הקליניקה:

עוה”ד זהבית קורבר

דואר אלקטרוני:  zehavit.ko@ono.ac.il

תיאור הקליניקה:

קליניקת אור במשפט הינה קליניקה לעריכת דין קהילתית המעניקה סיוע משפטי לאוכלוסיות מוחלשות במגוון נושאים בתחום המשפט האזרחי, כגון –  דיני המשפחה בכלל וסיוע לנשים נפגעות אלימות, הוצאה לפועל , פשיטת רגל ואזרחי כללי.

מטרת הקליניקה הנה כפולה –מחד להפגיש את הסטודנטים עם העולם המעשי של המשפט ולאפשר להם להתנסות בכתיבה משפטית בסביבה מוגנת ותומכת ומאידך מתן סיוע משפטי לאוכלוסיות מוחלשות שאינן מסוגלות לממן שירותים משפטיים.

הקליניקה מפגישה את הסטודנטים עם עולם עריכת הדין החברתית על היבטיו השונים תוך פיתוח חשיבה ביקורתית בהסתכלות על עולם המשפט בצד המעשי שלו. בנוסף הסטודנטים בקליניקה יעסקו בהנגשת מערכת המשפט לאוכלוסיות מעוטות היכולת ובעריכת מחקר ביקורתי על סוגיות ספציפיות העולות מתוך העבודה בשטח , הכל בהתאם להוראות מנהלת הקליניקה .

מידע לסטודנטים:

הסטודנטים ועבודת הקליניקה:

הסטודנטים בקליניקה מטפלים בעצמם בתיקים המשפטיים, בהנחיית מנהלת הקליניקה, ומעורבים בכל השלבים בניהול התיק שבאחריותם.

הסטודנטים נפגשים עם הלקוחות עצמם נחשפים לסיפורים שהביאו את הלקוח  להתמודד עם מערכת המשפט ומקבלים את הזכות הנדירה לסייע ללקוחות בשעתם הקשה תוך כדי רכישת מיומנויות משפטיות פרקטיות אשר ישמשו אותם לאורך כל חייהם המקצועיים.

הסטודנטים מנסחים מכתבים, עורכים בדיקות משפטיות, כותבים כתבי בי-דין ובקשות לבית המשפט, משתתפים בדיונים, ומהווים חלק משמעותי בקבלת ההחלטות בקשר לניהול התיקים ובביצוען, הכל בהתאם לשלב בו נמצא התיק.

במסגרת העבודה המעשית בקליניקה, הסטודנטים נחשפים לאוכלוסיות המוחלשות בחברה, וליכולת לעשות שימוש בכלים שהמשפט מעניק לנו.

נקודות זכות, ומשך הקליניקה:

 • הקליניקה מקנה 5 נ”ז לתואר, עם ציון.
 • משך הקליניקה 120 שעות: 100 שעות בקליניקה, ו-20 שעות עבודה עצמית.
 • הקליניקה מתקיימת באחד מן המועדים הבאים:
  – לאורך 2 סמסטרים (א’ +ב’), פעם בשבוע.
  – לאורך סמסטר קיץ, פעמיים בשבוע.

תנאי קבלה:

 • סטודנטים הלומדים משנה ב’ ואילך.
 • בוגרי הקורס בדיני משפחה.
 • ראיון אישי עם מנהלת הקליניקה.

מרכיבי הציון בקליניקה:

 • נוכחות במפגשים ועמידה בזמנים במפגשים העיוניים והמעשיים.
 • השתתפות משמעותית ורצינית במפגשים העיוניים והמעשיים.
 • שיפור בכתיבה המשפטית לאורך הקליניקה.
 • יוזמה אישית.
 • מידת התרומה של הסטודנט לטיפול בתיקים המעשיים.
 • סיכום בכתב של עבודת הסטודנט בקליניקה, ובכלל זה תיאור בכתב של סוגיה אחת עמה התמודד הסטודנט במהלך העבודה המעשית.
 • התרשמות מקצועית של מנהלת הקליניקה.

דרכי התקשרות:

עוה”ד זהבית קורבר

דואר אלקטרוני:  zehavit.ko@ono.ac.il

סיפורי הצלחה:

פסק דין הצהרתי:

קליניקת אור במשפט סייעה לאישה קשת יום בקבלת פסק דין הקובע כי המיטלטלין בדירתה הנם בבעלותה הבלעדית ואינם רכושו של בנה הבגיר שהנו חייב כספים רבים והתגורר עמה בעבר. האישה הגיעה לקליניקה לאחר שניסתה במשך שנתיים לפנות לבית המשפט לבדה אולם חוסר ההבנה בהליך המשפטי הכריעה אותה.

הסטודנטים בקליניקה למדו את הנושא , סייעו לאישה לאסוף ראיות , גבו מהאישה תצהיר והכינו בקשה מתוקנת לבית המשפט. בדיון שהתקיים בבית המשפט השלום נעתר כבוד בית המשפט לבקשת האישה ונתן פסק דין הצהרתי.

הגנה מפני ביטול הענקה:

קליניקת אור במשפט ייצגה אישה בהליך בו ביקש הנאמן בפשיטת הרגל של בן זוגה לשעבר לבטל חלק מהסכם הגירושין (שנחתם לפני 7 שנים!!!) הקובע כי דירת המגורים של בני הזוג תיוותר בידי האישה. האישה, אם לשתי בנות נמלטה בעור שיניה ממערכת יחסים פוגענית בינה לבין בן זוגה דאז. במסגרת הסכם הגירושין נקבע בין היתר כי דירת המגורים תיוותר בידי האישה, שתמשיך לשלם את תשלומי המשכנתא. לאחר 7 שנים, כאשר הגרוש נמצא בהליכי פשיטת רגל פנה הנאמן לאישה בדרישה כי תשיב לגרוש את חלקו בדירה שכן המדובר בהענקה אסורה.

במסגרת הטיפול בתיק – נפגשו הסטודנטים עם האישה ,למדו את הנושא המשפטי, סייעו בבניית אסטרטגיית הגנה, סייעו באיסוף הראיות והכנת תגובה מנומקת לבית המשפט המחוזי. במסגרת הדיון הראשון בבית המשפט המחוזי משכו הנאמן וכונס הנכסים את בקשתם בתמורה לוויתור חלקי של האישה בעניין חובות הגרוש כלפיה. התוצאה המשמחת הייתה כי דירת המגורים תוותר בידי האישה. בסיום הדיון פנתה האישה בדמעות לסטודנטים בתיק והודתה להם מכל הלב על כי דאגו להשארת קורת הגג לה ולילדיה.

חיוב בגט:

קליניקת אור במשפט ייצגה אישה צערה מהמגזר החרדי אשר נקלעה לנישואים עם גבר אלים אשר סירב לתת לה את גטה. האישה, בשנות ה-20 המוקדמות לחייה, נישאה בשידוך וזמן קצר לאחר החתונה, הבינה האישה כי עשתה טעות. בעלה השאיר אותה לבד ימים שלמים מבלי שידעה היכן הוא נמצא. האישה גילתה כי הוא נפגש עם אישה אחרת וכאשר התעמתה עמו בעניין, נהג כלפיה באלימות.

האישה הופנתה לקליניקה ע”י ארגון בת מלך. במסגרת הטיפול בתיק נפגשו הסטודנטים עם האישה למדו את הנושא והכינו תביעת גירושין לבית הדין הרבני. הבעל סירב להעניק לאישה גט ובמשך שנה נאלצנו להיאבק על חירותה של האישה. לאחר שנתיים בהם הוגשו עשרות בקשות והתקיימו מספר דיוניים חייב בית הדין את הבעל ליתן גט לאישתו.

מנהלת הקליניקה:

עו”ד דבי טל שדה

תיאור הקליניקה:

הקליניקה פועלת לקידום צדק חברתי באמצעות המשפט, ושואפת לקדם נושאים שהם בעלי השפעה רחבה על החברה בישראל.

הקליניקה עוסקת במגוון של תחומים משפטיים, בסוגיות הנוגעות לצדק תהליכי ונגישות לערכאות משפטיות ומנהליות, צדק חלוקתי ומימוש זכויות חברתיות, צדק פיננסי, צדק בהכרה ובייצוג חברתי ועוד.

הקליניקה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים, בהם נקיטת הליכים משפטיים, קידום חקיקה, מחקר משפטי, הנגשת מידע וסיוע במימוש זכויות חברתיות.

מידע לסטודנטים:

הסטודנטים ועבודת הקליניקה:

הסטודנטיות/ים בקליניקה מטפלות/ים בעצמן/ם בסוגיות ובתיקים משפטיים, בהנחיית מנהלת הקליניקה, ומעורבות/ים בכל השלבים בניהול התיק או המקרה שבאחריותן/ם.

במהלך פעילות הקליניקה, הסטודנטיות/ים רוכשות/ים כלים מעשיים אשר ישמשו אותן/ם בהמשך דרכן/ם המשפטית: עריכת בדיקות משפטיות, ביסוס טיעונים משפטיים, כתיבת חוות דעת, תכנון אסטרטגיה, ניסוח מכתבים משפטיים, ניסוח כתבי בי-דין והכנה לדיונים. הסטודנטיות/ים משתתפות/ים בדיונים, ומהוות/ים חלק משמעותי בקבלת ההחלטות בקשר לניהול המקרים המשפטיים שתחת אחריותן/ם.

במסגרת השתתפותן/ם בקליניקה יתאפשר לסטודנטיות/ים המעוניינות/ים בכך, להעלות נושאים שקרובים לליבן/ם ושהן/ם מוצאות/ים עניין מיוחד לקדם אותם ולטפל בהם, בכפוף לאילוצי הקליניקה.

נקודות זכות, ומשך הקליניקה:

 • הקליניקה מקנה 5 נ”ז לתואר, עם ציון.
 • משך הקליניקה 120 שעות: 100 שעות קליניקה, ו-20 שעות עבודה עצמית.
 • הקליניקה מתקיימת לאורך 2 סמסטרים (א’+ב’), פעם בשבוע או לאורך סמסטר קיץ, פעמיים בשבוע.

תנאי קבלה:

 • סטודנטים הלומדים משנה ב’ ואילך.
 • ראיון אישי עם מנהלת הקליניקה.

מרכיבי הציון בקליניקה:

 • נוכחות במפגשים ועמידה בזמנים במפגשים העיוניים והמעשיים.
 • השתתפות משמעותית ורצינית במפגשים העיוניים והמעשיים.
 • שיפור בכתיבה המשפטית לאורך הקליניקה.
 • יוזמה אישית.
 • מידת התרומה של הסטודנט/ית לטיפול בתיקים המעשיים.
 • דיווח שוטף על הפעילות בקליניקה.
 • סיכום בכתב של עבודת הסטודנט/ית בקליניקה, ובכלל זה תיאור בכתב של סוגיה אחת עמה התמודד/ה הסטודנט/ית במהלך העבודה המעשית.
 • התרשמות מקצועית של מנהל/ת הקליניקה.

עשיה בקליניקה:

קבלת עמדת הקליניקה לצדק חברתי בתביעה בגין התנכלות ואי מתן זכותת לעבודה בישיבה (מרץ 2017)

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים (כבוד הנשיא אייל אברהמי), פסק לטובת בל בוי שהועסק במלון הבוטיק הר ציון בירושלים, פיצוי בסכום של 32,000 ₪ בגין התנכלות בעבודה ואי מתן זכות לעבוד בישיבה.

התובע, שיוצג על-ידי עו”ד גלי זינגר, מנהלת הקליניקה, טען בכתב התביעה שלמרות בקשתו, המלון לא העמיד לרשותו כסא, והוא נדרש לעמוד זקוף בעמדת הבל בוי, במשך כל 8 שעות המשמרת שלו. כן טען התובע, כי אם נצפה בכל זאת יושב בעמדה שהיתה סמוכה לעמדת הבל בוי, ננזף בצעקות על ידי מנהליו. התובע טען שהמלון נהג בניגוד לחוק הזכות לעבודה בישיבה (“חוק הקופאיות”), המחייב כל מעסיק לתת לעובדיו את האפשרות לשבת בזמן ביצוע העבודה. בנוסף, טען התובע כי הממונה הישיר שלו בעבודה, נהג להתעמר בו בעבודה, ולהתנכל לו. המלון טען, בין היתר, כי החוק איננו חל על עבודתו של בל בוי, מאחר וזו עבודה שאיננה מאפשרת ישיבה בעת ביצוע.

בסופו של דבר, בית הדין פסק לתובע, שעבד במלון בסך הכל כ-3 חודשי עבודה, פיצוי בסכום של 32,000 ₪.

בטיפול בתיק, שהתנהל בקליניקה במשך מספר שנים, סייעו הסטודנטים – אלמוג כהן, אשריאל מחלב, דור לוטטי, יוסי גולדשטיין, תום ארנטל, סאלימן נאסאר, אופיר אלעד, גיא פלוצר, חני בן יוסף, נועם כהן, יואל קפילוטו, אלה צוברי, חי שוקרון, שון דוידוב, עבד אל רחמן חאג’ עאמר, ספיר יגר, נביל מסאלחה, דנה גולדשטיין, דניאל פתאל, ספיר שרון.

קבלת עמדת הקליניקה לצדק חברתי בתביעה לתשלום דמי תיווך (ספטמבר 2016)

בית משפט השלום בתל-אביב קיבל את עמדת הקליניקה לצדק חברתי, ודחה תביעה שהגיש מתווך מקרקעין ממוצא אתיופי נגד זוג פונים, אף הם ממוצא אתיופי, לתשלום דמי תיווך בסכום של כ-20,000 ₪ תוך חיוב התובע בהוצאות. בני הזוג טענו שהמתווך החתים אותם על ההסכם, שכתוב בעברית, שפה שהם אינם דוברים ובוודאי לא קוראים, בלי שהם מבינים כלל שהם חותמים על הסכם תיווך, וכאשר האמור בהסכם התיווך שונה בתכלית מהסיכום בעל-פה בין הצדדים.

לאחר חקירת המתווך בחקירה נגדית, ועוד לפני תום שלב הראיות, המליץ בית המשפט למתווך, בחום רב, שתביעתו תידחה. בית המשפט דחה את התביעה ואף חייב את המתווך בתשלום הוצאות לבני הזוג.

לבסוף, בית המשפט הודה לקליניקה על המאמץ והעבודה המקצועית שהושקעו בתיק זה והביע את הערכתו על תמיכת הקליניקה באינטרסים של צדק חברתי. בטיפול בתיק, שהתנהל בקליניקה במשך למעלה משנה, ונוהל על-ידי עו”ד גלי זינגר, סייעו 4 סטודנטים – יותם ברקוביץ’, צליל אלברמן, שי לבל וענאן חמדאן.

הצעת חוק לצירוף פירוט השעות החודשי לתלוש השכר

הקליניקה, בשיתוף עם ח”כ מרב מיכאלי, יזמה הצעת חוק להטלת חובה על מעסיק לצרף לתלוש השכר את פירוט השעות החודשי של העובד. הצעת החוק נועדה לקדם שקיפות ולאפשר לעובדים לוודא, בין בעצמם ובין על ידי מי מטעמם, שאכן הם מקבלים את מלוא התשלום בגין שעות העבודה בהן עבדו בפועל, השעות הנוספות שביצעו, שעות המנוחה השבועית בהן עבדו, ועוד.

למרות שלפי הדין הקיים, המעסיק מחויב לנהל רישום שוטף בדבר שעות עבודתו בפועל של העובד, ולמרות שהנתונים המופיעים ברישום השוטף משמשים את המעסיק לחישוב שכרו של העובד, הדין הקיים אינו מחייב את המעסיק למסור לעובד את הרישום אותו הוא מנהל כאמור, ושעל בסיסו מחושב שכרו של העובד. בהיעדר קבלת פירוט שעות העבודה החודשיות בהן עבד בפועל, עובד איננו יכול לדעת אם הסכומים שקיבל, כמפורט בתלוש השכר שלו, אכן משקפים את שעות העבודה, את השעות הנוספות ואת שעות המנוחה השבועית – בהן עבד בפועל, ושבגינן הוא זכאי לתשלום על פי דין, והאם באמת קיבל את כל התמורה לה הוא זכאי מכוח הדין.

על הצעת החוק חתומים 66 חברי כנסת, והיא ממתינה כעת לקריאה טרומית. בעבודה על הצעת החוק סייעו הסטודנטים יובל ניב, רון מודחי, איתן יורב ועדי זכריה.   

טפסי התביעה המוגשים לבתי הדין לעבודה (הוספת זכויות, איחוד הטפסים והנגשתם)

הקליניקה פנתה אל שרת המשפטים, ביוזמה להוספת זכויות בטפסי התביעה המוגשים לבית הדין לעבודה ולהנגשתם. טפסי התביעה הקבועים בתקנות, לפיהם יש להגיש תביעות לתשלום שכר ולתשלום פיצויי פיטורים, עודכנו לאחרונה לפני כ-25 שנים. במהלך 25 השנים שחלפו, חלו שינויים מרחיקי לכת בתחום דיני העבודה, ונוספו זכויות שונות המוקנות לכל עובד ועובדת בישראל. כך למשל, כיום כל עובד זכאי שיפרישו עבורו כספים לפנסיה. כמו כן, נוספו הזכות לקבלת הודעה על תנאי עבודה, הזכות לקבלת תלוש שכר, והזכות לשימוע לפני פיטורים, כאשר הדין מטיל סנקציות על מעסיק שמפר זכויות אלה.

למרות זאת, טפסי התביעה, הקבועים בתקנות, והמשמשים בראש ובראשונה את העובדים הבלתי מיוצגים, המגיעים לבתי הדין האזוריים לעבודה, וממלאים שם, בעצמם, את טפסי התביעה הנמסרים להם, לא עודכנו מאז התקנת התקנות. הקליניקה צירפה לפנייתה טופס מוצע שנוסח על ידה, “טופס תביעה לתשלום שכר עבודה, פיצויי פיטורים וזכויות נוספות ביחסי עבודה”, בו כלולות מלוא הזכויות להן זכאי כל עובד מכוח הדין, וההסברים בגינן. טופס התביעה המוצע נערך בסיוע הסטודנטים ספיר נחאיסי, גיא רוזן, איציק בוחניק ואיתי מדואל.

דרכי התקשרות:

דואר אלקטרוני:  debbysadeh@ono.ac.il

טלפון: 03-7382227

מנהלת הקליניקה:

עו”ד מרב פורת ניסנהולץ

תחום ההוצאה לפועל נושק לכל תחומי המשפט באשר הם זאת כיוון שכל פסק דין יש להוציא לפועל. העיסוק בהוצאה לפועל הנו יום יומי בפרקטיקה המשפטית ודרכו נפגש עורך הדין עם סיפורים אנושיים מרתקים.

תחום פשיטת הרגל כדרך ל”הבראת” חייבים פרטיים הנו תחום שתפס תאוצה בשנים האחרונות במיוחד נוכח תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל המורה לרשם ההוצאה לפועל להפנות להליך פש”ר ככל שהליך כזה מתאים לחייב. הכרות עם הליך זה תהווה יתרון לכל עורך דין בתחילת דרכו.

מבחינת הפונים לקליניקה – לעיתים קרובות ההבדל בין ניהול הליכים אלו עם הדרכה משפטית לבין ניהולם לבד הנו ההבדל בין הצלחת ההליך ושחרור מהסתבכות כלכלית לבין המשך ההסתבכות הכלכלית עד לדרך שהינה ללא מוצא.

קליניקת ההוצאה לפועל ופשיטת רגל תפגיש את הסטודנטים הפועלים בה עם דרכי הפעולה בהוצאה לפועל ובפשיטת רגל. ובכלל זה חקירת יכולת, איחוד תיקים, הכרזה כחייב מוגבל אמצעים, הגשת התנגדויות לביצוע שטר, הגשת התנגדות לתביעה על סכום קצוב, טענת פרעתי, הכנת תצהירי הסתבכות כלכלית הגשת בקשות להכרזה כפושט רגל לבהמ”ש המחוזי ועוד ועוד.

מטרות הקליניקה:

 • סיוע לפונים המצויים בקשיים כלכליים ואינם יכולים לממן עו”ד שידריך אותם בנבכי ההוצאה לפועל ופשיטת הרגל ובתוך כך פיתוח רגישות חברתית אצל הסטודנטים למצוקות ולחסמים העומדים בפני אכלוסייה זו.
 • הפגשת הסטודנטים עם העולם המעשי של ההוצאה לפועל תוך הענקת הכשרה מעשית בתחום.

מטרתנו – להקנות לסטודנט הכרות נרחבת עם עולם ההוצאה לפועל ופשיטת הרגל, רגישות חברתית וראייה ביקורתית משפטית בתחום.

דרישות הקליניקה:

 • מחויבות לפעילות בקליניקה ,ראש גדול, יצירתיות , סודיות.
 • השתתפות בכל השיעורים הפרונטלים ונוכחות בשעות העבודה בקליניקה.
 • בסיום הקליניקה – הצגת מקרה נבחר בכתב ובע”פ.

דרכי התקשרות:

עו”ד מרב פורת ניסנהולץ, מנהלת הקליניקה.

טלפון: 03-5311760

מנהלי הקליניקה:

עו”ד אורון שוורץ ועו”ד יוגב נרקיס

מטרות הקליניקה:

הקליניקה תבקש להכשיר סטודנטים לקראת עבודת סנגוריה ולהעניק בידיהם כלים מקצועיים להתמודדות עם ניהול תיק פלילי. לצורך כך יקבלו הסטודנטים הרצאות פרונטאליות בסוגיות עקרוניות של המשפט הפלילי הפרקטי, שיעסקו בין היתר בניתוח שאלות משפטיות המתעוררות בתיקים. בנוסף יקבלו הסטודנטים הרצאות שיידונו באספקטים תיאורטיים ומעשיים של מקצוע הליטיגציה, כמו הופעה בבית המשפט, חקירת עדים, “דע מיהו השופט”, התקשורת כשחקן בלתי מבוטל בהליך פלילי, ומושג “חומר החקירה”. ההרצאות יתקיימו לרוב בחדרי המרכז האקדמי.

נושאים שילמדו בקורס:

העבודה המעשית של הסטודנטים תעסוק במכלול של אספקטים בליטיגציה במשפט פלילי, תוך הכנת תיקים לקראת ניהול הגנת נאשמים בבית המשפט וכן לקראת ניהול מו”מ מול נציגי המאשימה. הסטודנטים יתלוו לעבודה השוטפת של עורכי הדין. הפעילות תתבצע במרכז הקליני בקריה; במשרדי עורכי הדין; בבתי המשפט וכן במפגשים שונים עם אנשי התביעה והפרקליטות. תוך כך, הסטודנטים יתנסו בלימוד תיק פלילי לקראת ניהולו, גיבוש אסטרטגיה וטקטיקה לניהולו, הכנת חקירות נגדיות לעדים, התמודדות עם חוות דעת מקצועיות והכנת חקירות נגדיות לעדים מומחים, איסוף פסיקה לצורך ביסוס טענות משפטיות בשאלות של אחריות פלילית, שאלות ראייתיות, הכנת סיכומי תיק, הכנת טיעונים לעונש וניהול אסטרטגיית משא-ומתן אל מול רשויות התביעה, הכנת ערעורים והבנת טקטיקה בניהול הליך ערעור.

מנהלי הקליניקה, עורכי הדין שוורץ ונרקיס, עוסקים במשפט פלילי קרוב לעשור, ומנהלים תיקים פליליים בעלי שאלות מהותיות וחדשניות במגוון תחומים- כגון תיק הדריסה ביום הכיפורים בכפר תבור שעסק בשאלות עקרוניות של ביצוע בצוותא ובסוגיות הקשורות לחומר חקירה בהליך מעצר, תיקי עבירות מחשב, זכויות אדם של אסירים, תיקי המתה, תיקי יבוא סם,  תיקים בעלי שאלות בתחום רפואת הנפש ותיקי הלבנת הון.

הציון הסופי בקליניקה יהיה מורכב מ:

 • נוכחות במפגשים העיוניים והמעשיים.
 • התרומה המהותית של התלמיד/ה לטיפול בתיקים המעשיים.
 • הגשת עבודה בכתב דרך אתר הקורס, המלבנת סוגייה, אשר התלמיד/ה יתמודדו עימה במהלך העבודה המעשית.

היקף העבודה לא יפחת מארבעה עמודים בהכל בהתאם לתנאים’ שייקבעו על ידי המנחים בקליניקה.
הקליניקה תהיה פתוחה במשך שני סמסטרים.

 ksn.law@gmail.com לפרטים נוספים נא שלחו מייל

בתמונה: מנהלי הקליניקה לפרקטיקה סנגוריאלית ואומנות הליטיגציה OCDC – Ono Criminal Defense Clinic השתתפו יחד עם תלמידי הקליניקה ביום עיון בכנסת בנושא – מעמדה של הודאת נאשם כראיה יחידה לביסוסה של הרשעה בפלילים. בין הדוברים היו ראשי הקליניקה עורכי הדין יוגב נרקיס ואורון שוורץ.

מנהל הקליניקה:

עו”ד יוסי ויצמן

תחום ההוצאה לפועל רלוונטי יותר ויותר בשנים האחרונות, בעקבות המשברים הכלכליים החריפים שפקדו את המדינות העשירות, וגם את ישראל. הקליניקה לדיני הוצאה לפועל מעניקה הכשרה משפטית מעשית בתחומי אכיפת החיובים, הוצאה לפועל ופשיטת רגל, ובתחומים נלווים כגון דיני שטרות והמחאות.

מטרות הקליניקה הן להעניק לסטודנטים הכשרה מקצועית בתחום ההוצאה לפועל ואכיפת החיובים, וכן לחשוף אותם להיכרות עם פונים מהשכבות המוחלשות, הנאלצים להתמודד עם מערכת ההוצאה לפועל כאשר ידם אינה משגת לשכור שירותי עורך-דין.

הקליניקה גם מבקשת, לקדם יוזמות חקיקה ופסיקות שיפוטיות מתקדמות. במסגרת הקליניקה מבצעים הסטודנטית פעילות מעשית בלשכות ההוצאה לפועל בתל-אביב, ולומדים להכיר מקרוב את מערכת ההוצאה לפועל.

מטרות הקליניקה:

 • פדגוגית: הקניית זווית חדשה והבנה חדשה של תפקיד וחשיבות המשפט, תוך הקניית תחום התמקצעות לסטודנטים. במהלך העבודה השוטפת ייפגשו הסטודנטים עם “האנשים מאחורי הסיפורים”, וילמדו את האפקט האמיתי (או העדרו) של המשפט על חייהם של אוכלוסיות חלשות.
 • מקצועית: הקניית ניסיון ייחודי ורב ערך לסטודנטים בקליניקה לקראת צאתם לחיים המקצועיים. הסטודנטים ירכשו ניסיון בביצוע בקשות להוצאה לפועל וילמדו על הקשר בין ההוצאה לפועל להליכים משפטיים.

הציון הסופי בקליניקה מורכב מ:

 • נוכחות במפגשים העיוניים.
 • נוכחות מעשית בבתי המשפט (בלשכות ההוצאה לפועל).
 • התרומה המהותית של התלמיד/ה לטיפול בתיקים המעשיים.
 • הגשת עבודה בכתב דרך אתר הקורס, המלבנת סוגייה, אשר התלמיד/ה יתמודדו עימה במהלך העבודה המעשית. היקף העבודה לא יפחת מארבעה עמודים, בהתאם לתנאים שייקבעו על ידי המנחה בקליניקה.

ההרשמה פתוחה לסטודנטים הלומדים משנה א’ ואילך, אשר נותרו להם שני סמסטרים לפחות.

התביעה הכללית, אחת משלושת הגורמים המרכזיים האמונים על אכיפת החוק במדינת ישראל, ישנה חשיבות רבה לאפשר לסטודנטים להכיר מקרוב את התביעה הכללית בכלל, ופרקליטות המדינה על יחידותיה השונות, בפרט. כמו גם, את תפיסות היסוד של פרקליטות המדינה, והדרך בה היא מיישמת אותן הלכה למעשה.

הקליניקה תבקש לפתוח, בפני הסטודנטים המשתתפים, צוהר לעולמם של הפרקליטים, המטפלים והמופיעים מידי יום ביומו במגוון תיקים רגישים ומעניינים כאחד.

בנוסף, תאפשר הקליניקה הצצה נדירה וייחודית אל תוך עבודת הפרקליטות, הטומנת בחובה שלל אתגרים מקצועיים ואתיים, בכל שלבי ההליך הפלילי; החל מליווי החקירה המתבצעת על- ידי המשטרה, דרך ההחלטה על העמדה לדין והגשת כתב אישום, או, סגירת התיק, וכלה בניהול התיק בבית המשפט, חקירת העדים בבית-המשפט, ניהול הליכי הערעור, משפטים חוזרים, ועד לדיונים בדבר שחרור מוקדם של אסיר מבית הסוהר.

לצד כל אלו, תוצגנה הדילמות השונות המקצועיות והאתיות, איתן מתמודדת הפרקליטות, ובכלל זה סוגיית עדי המדינה, הסדרי טיעון, בקשות אמצעי התקשורת לפרסום חומרי חקירה וכיו”ב.

העבודה המעשית תהא יום קבוע בשבוע, בתאום עם הפרקליט/ה והסטודנט/ית.

התביעה המשטרתית – חזון ומציאות

מנהלות הקליניקה:

ד”ר ג’ודי ברודר, עו”ד יעל מורג ועו”ד מעין דואק

מטרות הקליניקה:

חשיפה של הסטודנט לעבודת התביעה הכללית בכלל ולעבודת התביעה המשטרתית בפרט. ההשתתפות בקליניקה מאפשרת “הצצה” לשגרת עבודתם של העוסקים במלאכת אכיפת החוק, והתנסות מעשית בעבודת התובע המשטרתי.

הקליניקה תתקיים משך שנת לימודים אקדמית בחלוקה לחלק עיוני ולחלק מעשי (פרקטיקום).

נושאים שילמדו במהלך החלק העיוני:

בקליניקה יידונו סוגיות שונות, בניהן: חזון התביעה הכללית, מבנה מערכת אכיפת החוק, חלוקת סמכויות, מבנה תיק חקירה וחומר חקירה, הליך הכנת כתב-אישום, סוגי עדים, תיקי מעצר, טיפול בעבירות שונות בדגש על עבירות אלימות במשפחה, עבירות רכוש, סמים ועוד.

פרקטיקום:

במסגרת החלק המעשי של הקליניקה, ישובצו הסטודנטים בשלוחות התביעה השונות ביחידת תביעות מרכז במשטרת ישראל. הסטודנטים יצפו בעבודת התובע המשטרתי, יסייעו לתובע וילוו אותו בהופעותיו השונות בבית-המשפט, וכן יתנסו בעצמם בעבודת התביעה דוגמת: איסוף פסיקה וכתיבת חוות-דעת בסוגיות משפטיות, ראיון עדים, קבלת עמדת נפגע העבירה, ועוד. על כל סטודנט/ית להשלים לא פחות מ-80 שעות מעשיות.

תנאי קבלה (מצטברים):

 • סטודנטים/יות שסיימו שנה ב’ ושנותרו להם/ן לכל הפחות שני סמסטרים לתום התואר.
 • סטודנטים/יות שנבחנו לכל הפחות בשניים מתוך שלושת הקורסים הפליליים (עונשין, ראיות, סד”פ) ובציון משוכלל של 85 בקורסים אלו.
 • ציון משכולל לתואר 80.
 • ראיון אישי.
 • התחייבות הסטודנט/ית שלא לעבוד במשרד עו”ד העוסק בפלילים במהלך תקופת הקליניקה.
 • התאמה ביטחונית.
 • התחייבות והצהרה לשמירת סודיות.

מרכיבי הציון הסופי:

 • נוכחות במפגשים העיוניים והמעשיים ובסיורים הלימודיים
 • הכנה לקראת המפגשים לרבות קריאת חומר לימודי, פסיקה וחקיקה רלוונטיים.
 • הגשת עבודה בכתב דרך אתר הקורס, המלבנת סוגיה, אשר הסטודנט/ית יתמודדו עימה במהלך החלק המעשי. על העבודה להכיל מסגרת נורמטיבית, ניתוח פסיקה וחקיקה וכן התייחסות אישית. היקף העבודה יקבע על ידי מנחה הקליניקה.
 • עבודת גמר במסגרת החלק המעשי במסגרתה כל סטודנט/ית יקבלו מהחונך לקראת תום הפרק המעשי תיק חקירה עליו יידרשו לערוך חוות דעת משפטית, הכוללת ניתוח ראיות וסוגיות משפטיות וכן הכנת כתב אישום ובקשה למעצר.
 • חוות דעת התובע המאמן (בנוגע לחלק המעשי).

ד”ר ג’ודי ברודר: jbroder@ono.ac.il

עו”ד מעין דואק: maayanduek@gmail.com 

מנהלות הקליניקה:

ד”ר ג’ודי ברודר ועו”ד דבי טל שדה,

סטודנטים מהקריה האקדמית אונו אשר ייבחרו בראיונות אישיים ע”י שופט ביהמ”ש השלום, יוצמדו לו באופן אישי לתקופה של שנה אקדמית וישמשו כעוזרו/ה האישי.(דהיינו – 2 סמסטרים עם פגרה ביניהם). הסטודנטים יסייעו לשופטים במטלות הרבות המוטלות עליהם, לקדם את הקשר בין האקדמיה לבית המשפט, וכן יירכשו ניסיון מעשי, וידע.

הסטודנטים יגיעו לבית המשפט פעמיים בשבוע, 4 שעות כל פעם, בימים קבועים המתואמים מראש בין הסטודנט לשופט. הסטודנטים יקבלו מהשופט מטלות ענייניותבקשר לתיקים תלויים ועומדים כגון – מחקרים משפטיים, כתיבת חוות דעת וכו’. כמו כן הסטודנטים יהיו רשאים לעיין עיון מלא בתיקים בהם הם מטפלים, וכן רשאים להיות נוכחים בדיונים – גם בתיקי משפחה ותיקים אחרים המתקיימים בדלתיים סגורות. הסטודנטים יחתמו, כמובן,  על טופס סודיות.מחוז מרכז חולש על בתי המשפט מרמלה ועד נתניה, אנו נשתדל להתאים לכם את בית המשפט לאזור מגוריכם, ככל האפשר.

בסוף שנת הלימודים על השופט ליתן לסטודנט ציון על הקורס.

דרישות הקבלה:

 •  הקליניקה מיועדת לסטודנטים למשפטים בעלי ממוצע ציונים של 80  ומעלה.
 • בוגרי הקורס בסדר דין אזרחי (סד”א).
 •  תלמידי השנים ב+ג אשר להם יתרת לימודים של לפחות שני סמסטרים.
 •  שליטה בשפה האנגלית, בעיקר הכתובה.
 • שליטה מלאה בחיפוש במאגרי מידע (התלמידים יעברו הכשרה מיוחדת בחיפוש חומרים משפטיים).
 • כושר ביטוי בכתב ובע”פ ברמה גבוהה מאוד.
 • העדר רישום פלילי
 • בדיקה ביטחונית – האישור הביטחוני מותנה במילוי טופס וחתימה על הסכם סודיות.

דרכי התקשרות:

עו”ד דבי טל שדה, מנהלת הקליניקה.

דוא”ל: debbysadeh@ono.ac.il.

טלפון:

03-7382227.

מנהלות הקליניקה:

ד”ר ג’ודי ברודר ועו”ד דבי טל שדה,

דרכי התקשרות:

ד”ר ג’ודי ברודר – judy@broder.co.il

עו”ד דבי טל שדה – debbysadeh@ono.ac.il

בקליניקה זו יקבלו הסטודנטים אפשרות להיות שותפים לעשיית הצדק במערכת המשפט, ללמוד על מאחורי הקלעים של קבלת ההחלטות השיפוטיות וניסוח פסקי הדין. השתתפות בקליניקה לסיוע לשופטי בית המשפט המחוזי בתל אביב, אפשרית לסטודנטים מצטיינים בלבד, בעלי ממוצע ציונים במשפטים של 85 ומעלה.

כל סטודנט ישובץ כ”סטודנט עוזר” לאחד משופטי בית המשפט המחוזי בתל אביב. היקפו ואופיו של התפקיד ישתנה בהתאם לשופט אליו ישובץ הסטודנט וינוע מעבודה בעלת אופי אדמיניסטרטיבי –  ניהול יומנו של השופט, תיוק וסידור התיקים לקראת הדיון ועד לעבודה משפטית פרופר- איתור חומרים משפטיים הרלוונטיים לתיק, איתור פסקי ודין וסיכומם, וכתיבת טיוטת פסק דין.

לא ניתן לדעת מראש למי מבין השופטים ישובץ כל סטודנט ומכאן שעד למנוי האישי ולמפגש עם השופט אין לדעת את אופי העבודה שמצפה לכל סטודנט.

 דרישות הקבלה:

 • הקליניקה מיועדת לסטודנטים מצטיינים  בעלי ממוצע ציונים של 85 ומעלה.
 • תלמידי השנים ב+ג אשר להם יתרת לימודים של לפחות שלושה סמסטרים.
 • שליטה בשפה האנגלית, בעיקר הכתובה.
 • שליטה מלאה בחיפוש במאגרי מידע (התלמידים יעברו הכשרה מיוחדת בחיפוש חומרים משפטיים).
 • כושר ביטוי בכתב ובע”פ ברמה גבוהה מאוד.
 • העדר רישום פלילי
 • בדיקה ביטחונית – האישור הביטחוני מותנה במילוי טופס וחתימה על הסכם סודיות.

 תהליך המיון כולל מספר סבבים:

1. ראיון עם אסנת גורן האחראית האדמיניסטרטיבית על קליניקה זו.

2. ניסוח חוו”ד בהיקף של כשני עמודים אחד בנוגע לפסק דין או סוגיה משפטית אשר הותירו  בכם רושם במהלך לימודיכם.

3. הדרכה מעשית וראיון עם ד”ר ג’ודי ברודר, ראש מרכז אונו למשפט חברתי קליני.

4. ראיון עם אחד מבכירי שופטי ביהמ”ש המחוזי.

 הקליניקה כוללת:

 • הוראה פרונטאלית בסמסטר א – הקליניקה כוללת הוראה פרקטית פרונטאלית במשך 12- 14 מפגשים בסמסטר א, הסטודנטים יצוותו להוראה הקלינית באחת הקליניקות המפורטות, על פי בחירתם, בהתאם לתחום המשפטי בו עליהם להתמחות: קליניקת אור במשפט, קליניקת צדק חברתי, הקליניקה לסיוע לחוסים ולבני משפחותיהם וקליניקת הוצאה לפועל.
 • עבודה מעשית במהלך השנה – במקביל להוראה הפרונטאלית ובמסגרת החלק המעשי של הקליניקה, ישובץ כל אחד מן התלמידים כסטודנט עוזר אישי לשופט מסוים. שאז במשך שנה על התלמיד להיות זמין לשופט בהתאם לדרישות המוקדמות של השופט אליו הוא שובץ,  מינימום של 8 שעות שבועיות – עם ציפייה ליותר.
 • היקף הקליניקה: שנה קלנדרית (אוקטובר-ספטמבר)

מחמת חשש לניגוד עניינים, לא ניתן לעבוד במקביל במשרד עורכי דין, פרטי או ציבורי.

על המעוניינים לשלוח קורות חיים וגיליון ציוניום לגב’ שרי רוזנבוים בכתובת המייל: sari_ro@ono.ac.il

דרכי התקשרות:

עו”ד דבי טל שדה, מנהלת הקליניקה.

דוא”ל: debbysadeh@ono.ac.il

טלפון:

03-7382227.

תכנית “שכר מצווה” של לשכת עורכי הדין בישראל, מעניקה סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים (פרו בונו) מזה 12 שנים. סיוע משפטי זה מוסדר ב”חוק לשכת עורכי הדין” ומכוחו מעניקה הלשכה סיוע משפטי ללא תשלום למיעוטי אמצעים אשר אינם זכאים לקבלת סיוע מהמדינה.

מטרת התכנית הינה להרחיב את הנגישות של השכבות החלשות למערכת המשפט ולהגן על זכותו של מי שאין בידיו את האמצעים לשכור שירות משפטי מקצועי.

התכנית כוללת 65 מרכזי זכויות בפריסה ארצית, ומעניקה שירות לכלל האוכלוסייה הישראלית וכן לחסרי מעמד. במסגרת הסיוע המשפטי הניתן על ידי התכנית, מוענק ייעוץ משפטי על ידי צוות עו”ד מתנדבים, ייצוג משפטי בערכאות שיפוטיות שונות, ואף בחלק מהמקרים אף מימון של הליכי המשפט.

אנו מחפשים סטודנטים בעלי אוריינטציה חברתית המעוניינים להשתלב בתחומי העשייה של התכנית (מעמד אישי, פשיטות רגל, הוצאה לפועל, דיני עבודה, זכויות עובדים זרים וכיו”ב) הנכונים להתחייב למסגרת קליניקה מתגמלת ומאתגרת. עדיפות תינתן לדוברי שפות אמהרית, רוסית, וערבית.

התכנית הינה בפריסה ארצית וע”כ ניתן להתנדב במרבית הערים המרכזיות, בכפוף לצרכי התכנית.

במסגרת הקליניקה, התכנית מתחייבת להכשיר את הסטודנטים בתחומי עשייתה וזאת באמצעות הרצאות, ימי עיון וערבי עומק יעודים. הדרכת אוריינטציה למועמדים שהתקבלו לתכנית תתואם לפני תחילת ההתנדבות.

הפעילות בקליניקה הינה בהיקף של כשלוש שעות שבועיות. במהלך הפעילות בקליניקה מחויב הסטודנט הן בעבודה קלינית במסגרת התוכנית, והן בהשתתפות פעילה בהרצאות ובערבי עיון המקצועיים. בסך הכולל מחויב הסטודנט ב -120 שעות פעילות אשר יתפרסו על שני סמסטרים.

העבודה הקלינית במסגרת תוכנית שכר מצווה כוללת שלוש מסגרות לפעילות כמפורט להלן:

מסגרת המוקד הטלפוני:

במסגרת פעילות המוקד הטלפוני ניתן סיוע משפטי ראשוני (בהדרכת הצוות המקצועי של התוכנית) לקהל הפונים (יובהר, כי המוקד מטפל בסיוע ראשוני כללי ובמסגרת כך ניתן סיוע לקורבנות אלימות, עובדים זרים, פליטים, אסירים וכיו”ב).

התכנית מפעילה שני מוקדים; בעיר תל אביב (מוקד מרכזי)  ובעיר ירושלים (מוקד תומך).

מסגרת מרכזי הזכויות:

במסגרת זו, הסטודנט מצוות לעו”ד במרכז הזכויות. מסגרת זו כוללת קבלת ציבור הפונים ובחינת התיק המשפטי והמשך טיפול בבקשת הסיוע. הפעילות הינה בעלת אופי מעשי ודורשת יכולת התמודדות עם אוכלוסיות סיוע.

למסגרת זה יועדפו סטודנטים בעלי רקע חברתי מוכח או ניסיון משפטי מעשי.

מסגרת מטה:

במסגרת הפעילות במטה התוכנית יצוותו הסטודנטים לממונה המחוז הרלוונטי ולצוות התוכנית, לצורך בניית התיק המשפטי, סקירה עיונית של הפסיקה הרלוונטית, והכנת מסמכים בעלי אופי משפטי.

הציון הסופי בקליניקה יהיה מורכב מ:

 • נוכחות סדירה במפגשים העיוניים ובעבודה הקלינית.
 • היקף ואיכות התרומה של הסטודנט לטיפול בפניות ובתיקים המעשיים.
 • הגשת עבודה בכתב, המלבנת סוגיה, אשר הסטודנט יתמודד עימה במהלך פעילותו בקליניקה. היקף העבודה לא יפחת משני עמודים ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידי מנחה הקליניקה.

הגשת מועמדות לקליניקה ותיאום ראיון:

מועמדים המעוניינים לפעול במסגרת התכנית, יירשמו דרך אתר ההרשמה הייעודי למערך הקליני של הקריה האקדמית אונו.

למועד הראיון יש להגיע עם  קורות חיים, גיליון ציונים מעודכן, ותמונות פספורט עדכנית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל למזכירות התכנית: pro-bono@israelbar.org.il

לצד ההליכים הפליליים, פרקליטות המדינה מנהלת שלל הליכים אזרחיים במגוון תחומי המשפט: נזיקין, מקרקעין, מסחרי, פיסקאלי, עבודה ועוד. המדינה, אחרי הכל, היא הנתבעת הגדולה ביותר במשק, וכן יוזמת ותובעת בהליכים משפטיים רבים. מתוקף כך, המדינה שותפה פעילה בהליכים אזרחיים מגוונים ביותר.

פרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי), (להלן: “פמת”א אזרחי”), המונה כ-130 פרקליטים, אמונה על ניהול ההליכים האזרחיים של המדינה במחוז תל-אביב והמרכז (ובתחומים מסוימים אף בכל הארץ), והיא פרקליטות המחוז הגדולה בארץ. כמה מההלכות המשפטיות המרכזיות בתחומי המשפט האזרחי השונים, נולדו כתוצאה מהליכים שנוהלו על-ידי פמת”א (אזרחי) לאורך השנים.

פמת”א אזרחי מונה 7 מחלקות: המחלקה האזרחית / מסחרית; מחלקת מקרקעין; המחלקה לעניינים מינהליים; המחלקה לסכסוכי עבודה; מחלקת מערכת הביטחון ותביעות נכים; מחלקת הנזיקין והמחלקה הפיסיקלית.

במסגרת הקליניקה, יזדמן לסטודנטים להיחשף לעבודתה המגוונת והמאתגרת של פמת”א אזרחי, ליטול חלק בניהול תיקים משפטיים, להצטרף להליכים משפטיים בבתי המשפט השונים, לערוך חוות-דעת בשאלות עובדתיות ומשפטיות המתעוררות בתיקים השונים, ולחוות את הפרקטיקה המשפטית.

הקליניקה תורכב מעבודה מעשית שיבצעו הסטודנטים, במשך יום בשבוע, בהנחיה צמודה של פרקליטים מנוסים מפמת”א אזרחי, וכן מהרצאות עיוניות בנושאים כלליים של הכרת הפרקליטות והכלים הפרקטיים בעבודת הפרקליט, הכרת סוגי ההליכים האזרחיים השונים, סדרי הדין, אופן ניהול ההליך בבית המשפט ועוד.

קיימים שני מסלולים אפשריים במסגרת זו:

א. הקליניקה הפרלמנטרית לליווי חברי כנסת: 

במסגרת הקליניקה ישובץ הסטודנט לחבר כנסת מסוים ויסייע לו בעבודתו הפרלמנטרית בכלל ובמלאכת החקיקה בפרט.

 • עבודה על חקיקה – כתיבת הצעות חוק ועבודה מול המחלקה המשפטית של הכנסת.
 • עבודה פרלמנטרית – כתיבת הצעות לסדר יום, שאילתות.
 • קשר עם הבוחר – העלאת תכנים לאתר האינטרנט של חבר הכנסת.
 • אדמיניסטרציה – עזרה בארגון כנסים, מפגשי ועדות, שדולות ומפגשים עם ארגונים שונים.

דרישות התפקיד:

הכרת המערכת הפוליטית בישראל על בוריה; נכונות לעבודה גם מהבית; יכולת עבודה בצוות, תחושת שליחות ורצון לשנות את החברה בישראל.

ב. הקליניקה הפרלמנטרית לסיוע לוועדות הכנסת:

במסגרת הקליניקה ישובץ הסטודנט באחת מוועדות הכנסת, כגון: ועדת המדע, ועדת הקליטה, הוועדה לביקורת המדינה והמרכז למידע ומחקר ,הוועדה לביקורת המדינה ועוד.. המיומנויות שירכשו הסטודנטים במסגרת הפרויקט:

 •  הכרות עם פעילות הכנסת  ועניני המדינה ומידע על   פעילויות חברתיות וכלכליות.
 •  הכרות עם מוסדות מפעלים וחברות, במסגרת פעילותם בכנסת.
 • ניתוח צרכים והגשת מסמכים, בתחום ההתמחות.

משך הקליניקה:

20 שבועות.

 • במהלך הקליניקה על הסטודנט להגיע לפחות אחת לשבוע לכנסת ישראל בירושלים לכ-8 שעות  ובנוסף, נדרש יום נוסף לעבודה עצמית בהתאם לנדרש.
 • הקליניקה הינה חלק מתכנית מצפ”ן בכנסת של הפקולטה למנהל עסקים בשיתוף עם מרכז אונו למשפט חברתי קליני.

 

הפרויקט בשיתוף עם תנועת הל”ב במשפט

רוב הפונים לבית הדין לעבודה אינם מיוצגים. המתנדבים פועלים בעמדות בביה”ד לעבודה בת”א ומסייעים לפונים בניסוח כתבי תביעה והגנה לבית הדין לעבודה, בטיפול בסוגיות שונות בדיני עבודה (פיצויי פיטורין, הלנת שכר וכדומה) וכן בערעורים על המוסד לביטוח לאומי, לשכות התעסוקה וקופות החולים (החלטות בדבר קצבאות שונות, דמי אבטלה וטיפולים רפואיים).

ההתנדבות תתבצע כ- 4-5 שעות אחת לשבועיים בשעות הבוקר (9:00-13:00).

במהלך תקופת המבחנים ההתנדבות תתבצע תוך התחשבות בלוח המבחנים של הסטודנט/ית.

ההתנדבות תתבצע בליווי והנחייה מטעם עורכי הדין המתנדבים של התנועה. הסטודנטים יעסקו בתחומים שלא יוחדו לעו”ד על פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961.
הכשרה למתנדבים תינתן על ידי התנועה.

רכז הל”ב במשפט, בקריה האקדמית אונו – עומר חלמיש – 050-3849995

ההשתתפות בפרויקט עשויה להקנות לסטודנטים פטור ממחויבות קהילתית.

מנהלת הקליניקה:

עו”ד גלי זינגר

מטרת הקליניקה:

מרבית הפונים לבית הדין לעבודה אינם מיוצגים. עבודה התנדבותית הכוללת סיוע ומתן ייעוץ בהגשת תביעות לבית הדין, תוך היכרות מעמיקה ויסודית עם עולם דיני העבודה.

תנאי הקבלה:

 •  תלמידי ותלמידות הקמפוס החרדי בירושלים ובאור יהודה.
 •  אשר סיימו בהצלחה את הקורס בדיני עבודה.
 • אשר  יסיימו את לימודיהם לאחר ספטמבר 2012.
 • ראיון אישי עם רכז הקליניקה.
 • תחקיר בטחוני של אבטחת בתי המשפט.

הכשרה:

כחלק מהכשרתם ישתתפו הסטודנטים בימי הכשרה מרוכזים, בימי עיון הכוללים צפייה בדיונים בבית הדין וכן הרצאות מרתקות של שופטים ובכירים בתחום דיני העבודה.

עבודה מעשית:

הסטודנטים יאיישו משרד בתוך ביה”ד האזורי לעבודה בירושלים ויסייעו לפונים במילוי וניסוח כתבי תביעה והגנה לבית הדין לעבודה, בטיפול בסוגיות שונות בדיני עבודה כגון פיצויי פיטורין והלנת שכר וכן בערעורים על המוסד לביטוח לאומי, לשכות התעסוקה וקופות החולים (החלטות בדבר קצבאות שונות, דמי אבטלה וטיפולים רפואיים).

ההתנדבות תתבצע אחת לשבוע, בין השעות 9:00 ל- 13:00, באופן קבוע ביום בו שובצתם מראש, במשך שנה קלנדרית. לבחירתכם, ימי התנדבות שונים – ימים ב’, ג’, ה’ .במהלך תקופת המבחנים תתבצע ההתנדבות אחת לשבועיים, תוך התחשבות בלוח המבחנים של הסטודנט/ית.

מנחי הקליניקה:

עו”ד ודים שוב, הסניגור הציבורי המחוזי, עו”ד רעות רוזנר

 

הסנגוריה הציבורית היא יחידה במשרד המשפטים, אשר החלה לפעול בשנת 1996, מכוח חוק הסנגוריה הציבורית .חזון הסנגוריה הציבורית הוא העלאת איכות עשיית הצדק בהליכים פליליים במדינת ישראל זאת, באמצעות מתן ייצוג משפטי מקצועי ואיכותי ללקוחות הסנגוריה הציבורית. הסנגוריה הציבורית דואגת לקידום האינטרסים ושמירת הזכויות של ציבור החשודים, הנאשמים והנידונים כולו.

הסנגוריה הציבורית במחוז ירושלים הוקמה ב-1998 ומעסיקה כ-120 סניגורים שמייצגים מטעמה מהלכים פליליים מגוונים לרבות עבירות המתה, אלימות ,רכוש, סמים, עבירות על רקע אידאולוגי, הליכי הסגרה. במסגרת הקליניקה יכירו התלמידים את עבודתו של הסניגור בהליך הפלילי. הסדנה תכלול שילוב של שיעורים תיאורטיים ועבודה מעשית עם הסניגורים הפליליים המובילים שמייצגים מטעם הסנגוריה הציבורית במחוז ירושלים.

שיעורים עיוניים: 

בשיעורים עיוניים נדון בפסיקה, חקיקה וספרות הנוגעים לניהול ההליך הפלילי, לזכויותיהם של עצורים ונאשמים, ולחובותיו המקצועיות של הסנגור, במגוון נושאים כגון זכות הייצוג בפלילים והסנגוריה הציבורית, אתיקה מקצועית. בחלק מהשיעורים יתארחו מרצים אורחים ובשיעורים אחרים נדון בסוגיות שיעלו מתוך העבודה המעשית. (24 שעות אקדמיות)

עבודה מעשית: 

במהלך שנת הלימודים ישובצו התלמידים לעבודה מעשית במסגרת הסנגוריה הציבורית, הסטודנטים יוצמדו לסנגורים ויסייעו להם בעבודתם בייצוג חשודים ונאשמים במגוון תיקים ובכל ערכאות השיפוט. העבודה המעשית כוללת הצטרפות לדיונים בבתי משפט, הכנת תיקים וסידורם, פגישה עם לקוחות, מחקר משפטי, כתיבת חוות דעת וניתוח חומר ראיות, הכנת כתבי טענות, חקירות נגדיות, טיעונים לעונש וכיו”ב.

6 שעות עבודה מעשית בכל שבוע. (שעות של 60 דקות כ”א, לא שעות אקדמיות)

משך הקליניקה:

שמונה חודשים, עד לתחילת סמסטר קיץ, לרבות בתקופת הבחינות.

תנאי הקבלה לקליניקה:

 •  ממוצע ציונים של 80 ומעלה.
 • סטודנטים שסיימו בהצלחה לפחות שניים מתוך הקורסים: דיני עונשין, דיני ראיות וסד”פ. וילמדו במהלך שנ”ל הנוכחית את הקורס השלישי.

לראיון יש להצטייד ב:

 • תמונת פספורט עדכנית
 • גיליון ציונים עדכני
 • קורות חיים