ניתוח וניהול טכנולוגיות המידע והיזמות הפך בשנים האחרונות לאחד מהנושאים הניהוליים החשובים ביותר לארגונים. בנוסף, מכיון שארגונים משתמשים באותה טכנולוגיה, בתנאי שוק זהים הופך המידע לכלי תחרותי ממדרגה ראשונה. המחקרים מאפשרים את בחינתן של תיאוריות ופרקטיקות טכנולוגיות ניהוליות, על מנת להביא בפני המנהל אפשרות אופטימלית ליישומן.

חוקרי ההתמחות (מערכות מידע/ניתוח מערכות מידע/ טכנולוגיות מידע) מתמקדים במחקריהם במימד הארגוני של שינויים הנובעים מהתפתחויות טכנולוגיות וממגמות הקשורות לדרך שבה ארגונים אוספים מידע ומעבדים אותו לצורכיהם.

אודות

חוקרי ההתמחות (מערכות מידע/ניתוח מערכות מידע/ טכנולוגיות מידע)  מתמקדים במחקריהם במימד הארגוני של שינויים הנובעים מהתפתחויות טכנולוגיות וממגמות הקשורות לדרך שבה ארגונים אוספים מידע ומעבדים אותו לצורכיהם.

ניתוח וניהול טכנולוגיות המידע הפך בשנים האחרונות לאחד מהנושאים הניהוליים והחשובים ביותר לארגונים. בעידן שבו ארגונים משתמשים באותה טכנולוגיה, בתנאי שוק זהים הופך המידע לכלי תחרותי ממדרגה ראשונה. המחקרים מאפשרים את בחינתן של תיאוריות ופרקטיקות טכנולוגיות ניהוליות, על מנת להביא בפני המנהל אפשרות אופטימלית ליישומן.

חוקרי המכון

ניהול מערכות מידע – Management of Information Systems

אבי מזור,ד”ר

amazor@ono.ac.il

Mazor Avi, Dr.

פורן אריה, ד”ר

aporan@ono.ac.il

Poran Arye, Dr.

כהן אלון, רו”ח

aloncpa@zahav.net.il

Cohen Alon, C.P.A

רחימי אילן, ד”ר

irahimi@ono.ac.il

Rahimi Ilan, Dr.

 אופיר בן אסולי, ד”ר

ofir.benassuli@gmail.com Benassuli Ofir, Dr

אריה יעקבי, ד”ר

jacobi.arie@gmail.com Jacobi Arie, Dr

 יצחק גניזי, ד”ר

itzikg@ono.ac.il Gnizy Itzhak, Dr

כנסים וקול קורא

רשימת הכנסים: