סטודנטים ומועמדים יקרים, מינהל הרישום של הקריה האקדמית אונו ריכז עבורכם את האפשרויות הרבות העומדות בפניכם לקבלת מלגת סיוע במימון הלימודים.

אנו מביאים בפניכם שלושה סוגי מלגות:

 • מלגות הצטיינות 
  המושתתות על הישגים לימודיים.
 • מלגות פנימיות
  מלגות הקריה האקדמית אונו לסטודנטים במצוקה כלכלית

  ועדת המלגות של הקריה האקדמית אונו מתכנסת פעמיים בשנה ודנה בכל בקשות הסטודנטים שהוגשו לסיוע על רקע קשיים כלכליים.

 • מלגות חיצוניות
  שלל מלגות הניתנות על פי עמידה בקריטריונים שונים.

אתם מוזמנים לבדוק על אילו קריטריונים אתם עונים ולמהר להגיש את הטפסים המתאימים.

 

בהצלחה!