זכויות

 • כללים וזכויות בנושאי הריון והורות
 • הריון
 • שמירת הריון וטיפולי פוריות
 • לידה
 • אימוץ או קבלת ילד לאומנה או משמרות 
 • מילואים
 • סטודנטים עם מוגבלות

כללים וזכויות בנושאי הריון והורות

סטודנטיות וסטודנטים יקרים, הקריה האקדמית אונו מעריכה את שאיפתכם להיות אנשי משפחה לצד היותכם סטודנטים. אנו מכירים בכך שלעיתים השילוב בין התפקידים הללו מזמן אתגרים, והנוהל להלן נועד לסייע לכם ככל הניתן בתקופה משמעותית זו. הנוהל מבוסס על הוראות חוק זכויות הסטודנט (2007)   (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), תשע”ב-2012 והוא מתעדכן מעת לעת בהתאם לתיקונים בחקיקה ו/או להנחיות המל”ג.

 • למי נועד הנוהל (“אירוע מזכה”)?

סטודנטיות בהריון, סטודנטיות בשמירת הריון, סטודנטיות בטיפולי פוריות, סטודנטים וסטודנטיות בתהליכי אימוץ אומנה או קבלת ילד למשמורת, סטודנטיות לאחר לידה, סטודנטים וסטודנטיות בחופשת לידה. הזכויות משתנות בהתאם למהות האירוע המזכה.

הריון

 1. היעדרות עד 30% מכלל השיעורים. לא ניתן להיעדר מקורסים המוגדרים כעבודה מעשית / סדנאות / מעבדות / סמינריונים פרונטליים וכו’. רשימת הקורסים המעשיים מצויה במנהלות הסטודנטים, ומעודכנת ע”י הוועדה האקדמית של הפקולטה מעת לעת.
 2. יציאה לשירותים במהלך בחינה, למעט בחצי השעה הראשונה ובחצי השעה האחרונה של הבחינה.
 3. תוספת זמן בבחינה בשיעור של 25%.
 4. במסלול חשבונאות, בשנת השלמה (שנה ד’): תוספת זמן של 10 דקות בלבד, לכל חלק בבחינה.
 5. מקום ישיבה באולמות הלימוד המאפשר נוחות בישיבה וכתיבה.
 6. חנייה החל מהחודש השביעי להריון, רק בקמפוס בו קיימת חנייה בתשלום בבעלות הקריה האקדמית אונו.

שמירת הריון וטיפולי פוריות

זכויות אלו יכנסו לתוקף רק במקרה של היעדרות בת 21 ימים לפחות במהלך הסמסטר עקב שמירת הריון או טיפולי פוריות.

 1. היעדרות עד 30% מכלל השיעורים. לא ניתן להיעדר מקורסים המוגדרים כעבודה מעשית / סדנאות / מעבדות / סמינריונים פרונטליים וכו’. רשימת הקורסים המעשיים מצויה במנהלות הסטודנטים, ומעודכנת ע”י הוועדה האקדמית של הפקולטה מעת לעת.
  בהיעדרות מעבר ל30% ניתן לבטל את הרישום לקורס ולהשלימו במועד חלופי, ללא תשלום נוסף.
 2. במקרה של היעדרות משיעורים, אפשרות לדחייה במועד הגשת המטלות, עד 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות ובתנאי שהציונים טרם פורסמו. או לחלופין, אפשרות להגשת מטלות חלופיות, בכפוף לאישור הוועדה לענייני סטודנטים ובתאום עם מרצה הקורס.
 3. במקרה של היעדרות מבחינה, אפשרות למועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים באותה פקולטה בקריה האקדמית.
 4. במקרה של היעדרות מבחינה בקורס המהווה “דרישה מוקדמת” לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, אפשרות ללמוד “על תנאי” בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת, ובלבד שמטלות הקורס המקדים יושלמו לפני מועד הבחינה בקורס המתקדם. כל זאת בהתאם למהות הקורס ובכפוף לאישור הוועדה לענייני סטודנטים.
 5. אפשרות לבטל קורס (כל עוד לא התקיימה הבחינה באותו קורס) ולהירשם לקורס מחדש ללא תשלום.
 6. אפשרות להארכת הלימודים בשני סמסטרים, ללא תשלום נוסף, ובכפוף לכללים הנהוגים בקריה האקדמית בנוגע להארכת לימודים.
 7. אפשרות להקפיא לימודים, כל עוד לא התקיימו הבחינות באותו הסמסטר. במצב זה תשמר הזכות להירשם מחדש ללא תשלום ובלבד שהלימודים לא ידחו מעבר לשנתיים.
 8. במקרה של היעדרות מלימודים, זכאות ל 20 דפי צילום לכל יום היעדרות.
 9. סטודנט או סטודנטית שבן או בת זוגו בשמירת הריון או בטיפולי פוריות, זכאים להיעדרות של עד שבוע מלימודים. (בכפוף להצגת המסמכים הרפואיים הנדרשים)

לידה

 1. אפשרות לבחור בין היעדרות של שישה שבועות רצופים מיום הלידה, לבין היעדרות של עד 40% מכלל השיעורים במהלך 15 שבועות מיום הלידה. לא ניתן להיעדר מקורסים המוגדרים כעבודה מעשית / סדנאות / מעבדות / סמינריונים פרונטליים וכו’. רשימת הקורסים המעשיים מצויה במנהלות הסטודנטים, ומעודכנת ע”י הוועדה האקדמית של הפקולטה מעת לעת.
 2. במקרה של היעדרות משיעורים, אפשרות לדחייה במועד הגשת המטלות, עד 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות ובתנאי שהציונים טרם פורסמו. או לחלופין, אפשרות להגשת מטלות חלופיות, בכפוף לאישור הוועדה לענייני סטודנטים ובתאום עם מרצה הקורס.
 3. במקרה של היעדרות מבחינה, אפשרות למועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים באותה פקולטה בקריה האקדמית.
 4. תוספת זמן של 25% בבחינה, עד שלושה חודשים לאחר הלידה.
 5. במקרה של היעדרות מבחינה בקורס המהווה “דרישה מוקדמת” לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, אפשרות ללמוד “על תנאי” בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת, ובלבד שמטלות הקורס המקדים יושלמו לפני מועד הבחינה בקורס המתקדם. כל זאת בהתאם למהות הקורס ובכפוף לאישור הוועדה לענייני סטודנטים.
 6. אפשרות לבטל קורס (כל עוד לא התקיימה הבחינה באותו קורס) ולהירשם לקורס מחדש ללא תשלום.
 7. אפשרות להארכת הלימודים בשני סמסטרים, ללא תשלום נוסף, ובכפוף לכללים הנהוגים בקריה האקדמית בנוגע להארכת לימודים.
 8. אפשרות להקפיא לימודים, כל עוד לא התקיימו הבחינות באותו הסמסטר. במצב זה תשמר הזכות להירשם מחדש ללא תשלום ובלבד שהלימודים לא ידחו מעבר לשנתיים.
 9. חנייה עד חודש לאחר הלידה, רק בקמפוס בו קיימת חנייה בתשלום בבעלות הקריה האקדמית אונו.
 10. במקרה של היעדרות מלימודים, זכאות ל-20 דפי צילום לכל יום היעדרות.
 11. אפשרות לשימוש בחדר הנקה.
 12. בן או בת זוג של סטודנטית לאחר לידה זכאים להיעדרות של עד שבוע מלימודים.
 13. בן או בת זוג של סטודנטית לאחר לידה, שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, זכאי למועד בחינה נוספת, בכפוף ללוח הבחינות של הקריה האקדמית.

אימוץ או קבלת ילד לאומנה או למשמורת

 1. היעדרות של עד 40% מכלל השיעורים במהלך 15 שבועות מיום קבלת הילד. לא ניתן להיעדר מקורסים המוגדרים כעבודה מעשית / סדנאות / מעבדות / סמינריונים פרונטליים וכו’. רשימת הקורסים המעשיים מצויה במנהלות הסטודנטים, ומעודכנת ע”י הוועדה האקדמית של הפקולטה מעת לעת.
 2. במקרה של היעדרות משיעורים, אפשרות לדחייה במועד הגשת המטלות, עד 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות ובתנאי שהציונים טרם פורסמו. או לחלופין, אפשרות להגשת מטלות חלופיות, בכפוף לאישור הוועדה לענייני סטודנטים ובתאום עם מרצה הקורס.
 3. במקרה של היעדרות מבחינה, אפשרות למועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים באותה פקולטה בקריה האקדמית.
 4. במקרה של היעדרות מבחינה בקורס המהווה “דרישה מוקדמת” לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, אפשרות ללמוד “על תנאי” בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת, ובלבד שמטלות הקורס המקדים יושלמו לפני מועד הבחינה בקורס המתקדם. כל זאת בהתאם למהות הקורס ובכפוף לאישור הוועדה לענייני סטודנטים.
 5. אפשרות לבטל קורס (כל עוד לא התקיימה הבחינה באותו קורס) ולהירשם לקורס מחדש ללא תשלום.
 6. אפשרות להארכת הלימודים בשני סמסטרים, ללא תשלום נוסף, ובכפוף לכללים הנהוגים בקריה האקדמית בנוגע להארכת לימודים.
 7. סטודנט או סטודנטית בתהליך אימוץ, אומנה או קבלת ילד למשמורת, שבן או בת זוגו מימשו את זכויותיהם כאמור, זכאים גם הם להיעדרות של עד שבוע מלימודים. (בכפוף להצגת המסמכים הנדרשים)

סטודנטים המשרתים במילואים

(סטודנט המשרת בשירות מילואים בשעת חירום, זכאי לתוספות על האמור מטה. התוספות מופיעות כהערות בסעיפים הרלוונטיים.)
(מטעמי נוחות הנוהל מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.)

1. היעדרות מלימודים

א. היעדרות מלימודים בתקופת השירות ללא הגבלה. לא ניתן להיעדר מקורסים המוגדרים כעבודה מעשית / סדנאות / מעבדות / סמנריונים פרונטליים וכו’. רשימת הקורסים המעשיים מצויה במנהלות הסטודנטים, ומעודכנת ע”י הוועדה האקדמית של הפקולטה מעת לעת. *סטודנט המשרת במילואים בשעת חירום זכאי לעוד יום היעדרות מיד לאחר תוך שירות המילואים, ועל כל 10 ימי מילואים זכאות ליום היעדרות נוסף.
ב. במידה ובשל שירות מילואים נעדר מקורס מעשי, רשאי להשתתף בו במועד מאוחר יותר בלא תשלום נוסף.
ג. לא יחושבו ימי שירות מילואים כהיעדרות לצורך חסימה מבחינות.

2. מטלות

א. במקרה של שירות מילואים במועד הגשת העבודה או בסמוך לה, תתאפשר הגשת מטלה באיחור, כמספר הימים בהם שהה הסטודנט במילואים  או אפשרות להגשת מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה.
ב. במידה ושירת במילואים במהלך הסמסטר 14 ימים ומעלה, והפסיד את האפשרות להגשת מטלות, יוכל להשלים מטלה במסגרת קורס אחר. כמו כן, באפשרות ועדת ההוראה בפקולטה בה לומד הסטודנט לאשר שציון הבחינה יהיה ציונו הסופי של הסטודנט באותו הקורס.

3. בחינות

במקרה של היעדרות מבחינה, זכאות למועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים באותה פקולטה בקריה האקדמית. *סטודנט המשרת במילואים בשעת חירום זכאי להגשת מטלה באיחור, עד 10 ימים מתום תקופת השירות או כמספר הימים בהם שהה הסטודנט במילואים, הגבוה מהשניים.

4. רצף לימודי

א. במקרה של היעדרות מבחינה בקורס המהווה “דרישה מוקדמת” לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, אפשרות ללמוד “על תנאי” בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת, ובלבד שמטלות הקורס המקדים יושלמו לפני מועד הבחינה בקורס המתקדם. כל זאת בהתאם למהות הקורס ובכפוף לאישור הוועדה לענייני סטודנטים.
ב. אפשרות לדחיית קורס לסמסטר הבא, במידה ושירת 10 ימים במצטבר ולא נבחן.
ג. רישום מוקדם לקורסים, במידה וזומן לשירות מילואים בתקופת הרישום. בהתאם לנוהלי המוסד.
ד. אפשרות להארכת הלימודים בשני סמסטרים, ללא תשלום נוסף, במידה ושירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות, ובכפוף לכללים הנהוגים בקריה האקדמית בנוגע להארכת לימודים.

5. חומרי לימוד

א. מרכז תמיכה ונגישות אקדמית (מתנ”א) יעמוד לעזרת הסטודנט, לצורך סיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד.
ב. זכאות ל 50 דפי צילום או להדפסה במנהל הסטודנטים בעבור כל יום שנעדר.
ג. עדיפות במתן אפשרות להשאלת ספרים בספרייה וכן בשאילה של ספרים בכמות החורגת מהכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה למילואים, בכפוף לנוהלי הקריה האקדמית.

6. נקודות זכות

במידה והוא סטודנט הלומד לתואר ראשון, ושרת במילואים 14 ימים ומעלה ברצף, או 21 יום שלא ברצף, במהלך שנת לימודים אחת, יזוכה בארבע נקודות זכות, בעבור “מעורבות חברתית”. נקודות הזכות יינתנו פעם אחת בלבד במהלך לימודיו.

סטודנט הורה לילד שטרם מלאו לו 13, שבן או בת זוגו שרתו במילואים

1. היעדרות מלימודים

א. אפשרות להיעדר בכל יום בתקופת שירות המילואים של בן / בת הזוג, עד השעה 10:30 בשעות לימודי בוקר, ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00.
ב. בנסיבות חירום או במצב מיוחד, אפשרות להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 10 ימי שירות מילואים של בן או בת זוגו, עד 5 ימי היעדרות. לא ניתן להיעדר מקורסים המוגדרים כעבודה מעשית / סדנאות / מעבדות / סמנריונים פרונטליים וכו’. רשימת הקורסים המעשיים מצויה במנהלות הסטודנטים, ומעודכנת ע”י הוועדה האקדמית של הפקולטה מעת לעת.
ג. במידה ובשל שירות מילואים של בן / בת הזוג נעדר מקורס מעשי, רשאי להשתתף בו במועד מאוחר יותר בלא תשלום נוסף.
ד. לא יחושבו ימי ההיעדרות המותרים מעלה, כ”היעדרות” לצורך חסימה מבחינות.

2. מטלות

במקרה של שירות מילואים במועד הגשת העבודה או בסמוך לה, אפשרות להגשת עבודות באיחור כמספר הימים ששירת בן הזוג במילואים, ובשעת חירום עד 10 ימים מתום שירות המילואים של בן / בת הזוג, הגבוה מבניהם, או להגשת עבודות חלופיות, לפי החלטת המרצה.

3. בחינות

במקרה של היעדרות מבחינה, אפשרות למועד נוסף אחר במסגרת המועדים, המקובלים באותה פקולטה בקריה האקדמית.

4. רצף לימודי

א. במקרה של היעדרות מבחינה בקורס המהווה “דרישה מוקדמת” לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, בשל שירות מילואים של בן / בת הזוג, אפשרות ללמוד “על תנאי” בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת, ובלבד שמטלות הקורס המקדים יושלמו לפני מועד הבחינה בקורס המתקדם. כל זאת בהתאם למהות הקורס ובכפוף לאישור הוועדה לענייני סטודנטים.
ב. אפשרות לדחיית קורס לסמסטר הבא, במידה ובן / בת הזוג שירתו 10 ימים במצטבר, ולא נבחן.
ג. אפשרות לרישום מוקדם לקורסים, במידה ובן / בת הזוג זומנו לשירות מילואים בתקופת הרישום. בהתאם לנוהלי המוסד.
ד. אפשרות להארכת הלימודים בשני סמסטרים, ללא תשלום נוסף, במידה ובן / בת הזוג שירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות, ובכפוף לכללים הנהוגים בקריה האקדמית בנוגע להארכת לימודים. 

סטודנטים עם מוגבלות

בקריה האקדמית אונו קיים מרכז תמיכה ונגישות אקדמית (מתנ”א), שמטרתו לאפשר לכל סטודנט עם מוגבלות, לקות למידה, או קושי בלימודים מסיבה כלשהי, ללמוד באקדמיה באופן המיטבי עבורו. מתנ”א מלווה את הסטודנט במהלך לימודיו באמצעות העמדת הכלים המתאימים לחיזוק ולהעצמה, תוך מתן סיוע במציאת ההתאמות ואמצעי העזר ללמידה, שיאפשרו לו להשלים את לימודיו האקדמיים. 
למעבר למרכז מתנ”א – לחצו כאן >>