זכויות

 • כללים וזכויות בנושאי הריון והורות
 • הריון
 • שמירת הריון וטיפולי פוריות
 • לידה
 • אימוץ או קבלת ילד לאומנה או משמרות 
 • מילואים
 • סטודנטים עם מוגבלות

כללים וזכויות בנושאי הריון והורות

סטודנטיות וסטודנטים יקרים, הקריה האקדמית אונו מעריכה את שאיפתכם להיות אנשי משפחה לצד היותכם סטודנטים. אנו מכירים בכך שלעיתים השילוב בין התפקידים הללו מזמן אתגרים, והנוהל להלן נועד לסייע לכם ככל הניתן בתקופה משמעותית זו. הנוהל מבוסס על הוראות חוק זכויות הסטודנט (2007)   (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), תשע”ב-2012 והוא מתעדכן מעת לעת בהתאם לתיקונים בחקיקה ו/או להנחיות המל”ג.

 • למי נועד הנוהל (“אירוע מזכה”)?

סטודנטיות בהריון, סטודנטיות בשמירת הריון, סטודנטיות בטיפולי פוריות, סטודנטים וסטודנטיות בתהליכי אימוץ אומנה או קבלת ילד למשמורת, סטודנטיות לאחר לידה, סטודנטים וסטודנטיות בחופשת לידה. הזכויות משתנות בהתאם למהות האירוע המזכה.

הריון

 1. היעדרות עד 30% מכלל השיעורים. לא ניתן להיעדר מקורסים המוגדרים כעבודה מעשית / סדנאות / מעבדות / סמינריונים פרונטליים וכו’. רשימת הקורסים המעשיים מצויה במנהלות הסטודנטים, ומעודכנת ע”י הוועדה האקדמית של הפקולטה מעת לעת.
 2. יציאה לשירותים במהלך בחינה, למעט בחצי השעה הראשונה ובחצי השעה האחרונה של הבחינה.
 3. תוספת זמן בבחינה בשיעור של 25%.
 4. במסלול חשבונאות, בשנת השלמה (שנה ד’): תוספת זמן של 10 דקות בלבד, לכל חלק בבחינה.
 5. מקום ישיבה באולמות הלימוד המאפשר נוחות בישיבה וכתיבה.
 6. חנייה החל מהחודש השביעי להריון, רק בקמפוס בו קיימת חנייה בתשלום בבעלות הקריה האקדמית אונו.

שמירת הריון וטיפולי פוריות

זכויות אלו יכנסו לתוקף רק במקרה של היעדרות בת 21 ימים לפחות במהלך הסמסטר עקב שמירת הריון או טיפולי פוריות.

 1. היעדרות עד 30% מכלל השיעורים. לא ניתן להיעדר מקורסים המוגדרים כעבודה מעשית / סדנאות / מעבדות / סמינריונים פרונטליים וכו’. רשימת הקורסים המעשיים מצויה במנהלות הסטודנטים, ומעודכנת ע”י הוועדה האקדמית של הפקולטה מעת לעת.
  בהיעדרות מעבר ל30% ניתן לבטל את הרישום לקורס ולהשלימו במועד חלופי, ללא תשלום נוסף.
 2. במקרה של היעדרות משיעורים, אפשרות לדחייה במועד הגשת המטלות, עד 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות ובתנאי שהציונים טרם פורסמו. או לחלופין, אפשרות להגשת מטלות חלופיות, בכפוף לאישור הוועדה לענייני סטודנטים ובתאום עם מרצה הקורס.
 3. במקרה של היעדרות מבחינה, אפשרות למועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים באותה פקולטה בקריה האקדמית.
 4. במקרה של היעדרות מבחינה בקורס המהווה “דרישה מוקדמת” לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, אפשרות ללמוד “על תנאי” בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת, ובלבד שמטלות הקורס המקדים יושלמו לפני מועד הבחינה בקורס המתקדם. כל זאת בהתאם למהות הקורס ובכפוף לאישור הוועדה לענייני סטודנטים.
 5. אפשרות לבטל קורס (כל עוד לא התקיימה הבחינה באותו קורס) ולהירשם לקורס מחדש ללא תשלום.
 6. אפשרות להארכת הלימודים בשני סמסטרים, ללא תשלום נוסף, ובכפוף לכללים הנהוגים בקריה האקדמית בנוגע להארכת לימודים.
 7. אפשרות להקפיא לימודים, כל עוד לא התקיימו הבחינות באותו הסמסטר. במצב זה תשמר הזכות להירשם מחדש ללא תשלום ובלבד שהלימודים לא ידחו מעבר לשנתיים.
 8. במקרה של היעדרות מלימודים, זכאות ל 20 דפי צילום לכל יום היעדרות.
 9. סטודנט או סטודנטית שבן או בת זוגו בשמירת הריון או בטיפולי פוריות, זכאים להיעדרות של עד שבוע מלימודים. (בכפוף להצגת המסמכים הרפואיים הנדרשים)

לידה

 1. אפשרות לבחור בין היעדרות של שישה שבועות רצופים מיום הלידה, לבין היעדרות של עד 40% מכלל השיעורים במהלך 15 שבועות מיום הלידה. לא ניתן להיעדר מקורסים המוגדרים כעבודה מעשית / סדנאות / מעבדות / סמינריונים פרונטליים וכו’. רשימת הקורסים המעשיים מצויה במנהלות הסטודנטים, ומעודכנת ע”י הוועדה האקדמית של הפקולטה מעת לעת.
 2. במקרה של היעדרות משיעורים, אפשרות לדחייה במועד הגשת המטלות, עד 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות ובתנאי שהציונים טרם פורסמו. או לחלופין, אפשרות להגשת מטלות חלופיות, בכפוף לאישור הוועדה לענייני סטודנטים ובתאום עם מרצה הקורס.
 3. במקרה של היעדרות מבחינה, אפשרות למועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים באותה פקולטה בקריה האקדמית.
 4. תוספת זמן של 25% בבחינה, עד שלושה חודשים לאחר הלידה.
 5. במקרה של היעדרות מבחינה בקורס המהווה “דרישה מוקדמת” לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, אפשרות ללמוד “על תנאי” בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת, ובלבד שמטלות הקורס המקדים יושלמו לפני מועד הבחינה בקורס המתקדם. כל זאת בהתאם למהות הקורס ובכפוף לאישור הוועדה לענייני סטודנטים.
 6. אפשרות לבטל קורס (כל עוד לא התקיימה הבחינה באותו קורס) ולהירשם לקורס מחדש ללא תשלום.
 7. אפשרות להארכת הלימודים בשני סמסטרים, ללא תשלום נוסף, ובכפוף לכללים הנהוגים בקריה האקדמית בנוגע להארכת לימודים.
 8. אפשרות להקפיא לימודים, כל עוד לא התקיימו הבחינות באותו הסמסטר. במצב זה תשמר הזכות להירשם מחדש ללא תשלום ובלבד שהלימודים לא ידחו מעבר לשנתיים.
 9. חנייה עד חודש לאחר הלידה, רק בקמפוס בו קיימת חנייה בתשלום בבעלות הקריה האקדמית אונו.
 10. במקרה של היעדרות מלימודים, זכאות ל-20 דפי צילום לכל יום היעדרות.
 11. אפשרות לשימוש בחדר הנקה.
 12. בן או בת זוג של סטודנטית לאחר לידה זכאים להיעדרות של עד שבוע מלימודים.
 13. בן או בת זוג של סטודנטית לאחר לידה, שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, זכאי למועד בחינה נוספת, בכפוף ללוח הבחינות של הקריה האקדמית.

אימוץ או קבלת ילד לאומנה או למשמורת

 1. היעדרות של עד 40% מכלל השיעורים במהלך 15 שבועות מיום קבלת הילד. לא ניתן להיעדר מקורסים המוגדרים כעבודה מעשית / סדנאות / מעבדות / סמינריונים פרונטליים וכו’. רשימת הקורסים המעשיים מצויה במנהלות הסטודנטים, ומעודכנת ע”י הוועדה האקדמית של הפקולטה מעת לעת.
 2. במקרה של היעדרות משיעורים, אפשרות לדחייה במועד הגשת המטלות, עד 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות ובתנאי שהציונים טרם פורסמו. או לחלופין, אפשרות להגשת מטלות חלופיות, בכפוף לאישור הוועדה לענייני סטודנטים ובתאום עם מרצה הקורס.
 3. במקרה של היעדרות מבחינה, אפשרות למועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים באותה פקולטה בקריה האקדמית.
 4. במקרה של היעדרות מבחינה בקורס המהווה “דרישה מוקדמת” לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, אפשרות ללמוד “על תנאי” בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת, ובלבד שמטלות הקורס המקדים יושלמו לפני מועד הבחינה בקורס המתקדם. כל זאת בהתאם למהות הקורס ובכפוף לאישור הוועדה לענייני סטודנטים.
 5. אפשרות לבטל קורס (כל עוד לא התקיימה הבחינה באותו קורס) ולהירשם לקורס מחדש ללא תשלום.
 6. אפשרות להארכת הלימודים בשני סמסטרים, ללא תשלום נוסף, ובכפוף לכללים הנהוגים בקריה האקדמית בנוגע להארכת לימודים.
 7. סטודנט או סטודנטית בתהליך אימוץ, אומנה או קבלת ילד למשמורת, שבן או בת זוגו מימשו את זכויותיהם כאמור, זכאים גם הם להיעדרות של עד שבוע מלימודים. (בכפוף להצגת המסמכים הנדרשים).

מילואים

לפירוט זכויות סטודנטים המשרתים במילואים לחץ כאן

רכזי מילואים מוסדיים: גב’ טובה מרקוביץ’ וד”ר אייל רכטר.

לשליחת מייל לד”ר אייל רכטר לחץ כאן
לשליחת מייל לגב’ טוב מרקוביץ’ לחץ כאן


לשאלות ויישום הזכויות יש לפנות באמצעות פניה למנהלות הסטודנטים דרך האתר האישי לסטודנט.

סטודנטים עם מוגבלות

בקריה האקדמית אונו קיים מרכז תמיכה ונגישות אקדמית (מתנ”א), שמטרתו לאפשר לכל סטודנט עם מוגבלות, לקות למידה, או קושי בלימודים מסיבה כלשהי, ללמוד באקדמיה באופן המיטבי עבורו. מתנ”א מלווה את הסטודנט במהלך לימודיו באמצעות העמדת הכלים המתאימים לחיזוק ולהעצמה, תוך מתן סיוע במציאת ההתאמות ואמצעי העזר ללמידה, שיאפשרו לו להשלים את לימודיו האקדמיים. 
למעבר למרכז מתנ”א – לחצו כאן >>