כתב העת 'קשת' הוא כתב עת שפיט בין-תחומי, היוצא לאור מדי שנה בפקולטה למדעי הרוח. כתב העת נותן במה למחקר ולהגות על החברה הישראלית כחברה משלבת ורב-תרבותית, בהתאם לחזון של הקריה האקדמית אונו. בכתב העת 'קשת', כפי ששמו מסמל, מתפרסמים מגוון רחב של מחקרים בעלי גישות מתודולוגיות שונות לצד מאמרים תאורטיים, שהמשותף להם הוא חקר המציאות המורכבת ורבת התרבויות שמזמנת בימינו החברה בכלל וזו הישראלית בפרט.

הנחיות לכותבי המאמרים

עורכות: רויטל שיוביץ-סלע ומיכל אסא-ענבר

 • צפירה גרבלסקי-ליכטמן

שם המאמר –  "הבדלים חברתיים ודפוסי תקשורת הוריים מילוליים ולא-מילוליים: עדויות להנצחת ההבדלים החברתיים לצד מגמות של שינוי חברתי"

 •   נצן אלמוג

שם המאמר –  “משהו כאן עוצר אותי”: סטודנטים עם מוגבלויות בישראל – מדיניות, שיח ופרקטיקה

 •  הילה העליון, אילן רחימי ורויטל כהן ליברנט

שם המאמר – "פרקטיקה ואתיקה בעבודת ההוראה במרחבים רב-תרבותיים" 

 • ניסים אבישר

שם המאמר "בין העדתי והחינוכי: זהות אישית מקצועית של מורות ומורים מזרחים" 

 •  עמנואל גרופר

שם המאמר – "מחויבות המדינה כלפי צעיריה בשלב הבגרות בהתהוות :התפתחות ושינויים במדיניות הטיפול בבוגרי פנימיות חינוכיות בכלל ובחסרי עורף משפחתי בפרט" 

 • מאיר מרגלית

שם המאמר  – "שבעים צעיפים של שכחה" 

גיליון 2

 • דוד ביטון

שם המאמר: "הרב שלום משאש: יזמות, חינוך ופסיקת הלכה – מדיה ומסר"

 • שירה סופר ויטל

שם המאמר: "לא על הקוגניטיבי לבדו: על חשיבות שילוב גישת "ההכרה החמה" בהוראה אקדמית בסביבה רב-תרבותית"

 • יעל כהן עזריה

שם המאמר: "מורים 'יוצאי דופן': תפיסות של סטודנטים לחינוך וחברה מהמגזר הערבי והשפעתם על עתידם המקצועי של הסטודנטים"

 • סאאיד בשארה

שם המאמר: "תובנה מספרית לעומת חישוב מסורתי והבדלי מגדר בפתרון מטלות מתמטיות בקרב תלמידים עם לקויות למידה בחטיבות הביניים"

 • רימאא דעאס, מואפק קדח ונוהאד עלי

שם המאמר: "הקשר בין חזון משותף, למידה ארגונית והיעדרויות מורים"

 • צחי כהן

שם המאמר: "אמר שמע מיניה – הסבר וחשיפת הנסתר במציאות כאוטית"