כתב העת ‘קשת’ הוא כתב עת שפיט בין-תחומי, היוצא לאור מדי שנה בפקולטה למדעי הרוח. כתב העת נותן במה למחקר ולהגות על החברה הישראלית כחברה משלבת ורב-תרבותית, בהתאם לחזון של הקריה האקדמית אונו. בכתב העת ‘קשת’, כפי ששמו מסמל, מתפרסמים מגוון רחב של מחקרים בעלי גישות מתודולוגיות שונות לצד מאמרים תאורטיים, שהמשותף להם הוא חקר המציאות המורכבת ורבת התרבויות שמזמנת בימינו החברה בכלל וזו הישראלית בפרט.

הנחיות לכותבי המאמרים

עורכות: רויטל שיוביץ-סלע ומיכל אסא-ענבר

 • צפירה גרבלסקי-ליכטמן

שם המאמר –  “הבדלים חברתיים ודפוסי תקשורת הוריים מילוליים ולא-מילוליים: עדויות להנצחת ההבדלים החברתיים לצד מגמות של שינוי חברתי”

 •   ניצן אלמוג

שם המאמר –  “משהו כאן עוצר אותי”: סטודנטים עם מוגבלויות בישראל – מדיניות, שיח ופרקטיקה

 •  הילה העליון, אילן רחימי ורויטל כהן ליברנט

שם המאמר – “פרקטיקה ואתיקה בעבודת ההוראה במרחבים רב-תרבותיים” 

 • ניסים אבישר

שם המאמר “בין העדתי והחינוכי: זהות אישית מקצועית של מורות ומורים מזרחים” 

 •  עמנואל גרופר

שם המאמר – “מחויבות המדינה כלפי צעיריה בשלב הבגרות בהתהוות :התפתחות ושינויים במדיניות הטיפול בבוגרי פנימיות חינוכיות בכלל ובחסרי עורף משפחתי בפרט” 

 • מאיר מרגלית

שם המאמר  – “שבעים צעיפים של שכחה” 

גיליון 2

 • דוד ביטון

שם המאמר: “הרב שלום משאש: יזמות, חינוך ופסיקת הלכה – מדיה ומסר

 • שירה סופר ויטל

שם המאמר: “לא על הקוגניטיבי לבדו: על חשיבות שילוב גישת “ההכרה החמה” בהוראה אקדמית בסביבה רב-תרבותית”

 • יעל כהן עזריה

שם המאמר: “מורים ‘יוצאי דופן’: תפיסות של סטודנטים לחינוך וחברה מהמגזר הערבי והשפעתם על עתידם המקצועי של הסטודנטים”

 • סאאיד בשארה

שם המאמר: “תובנה מספרית לעומת חישוב מסורתי והבדלי מגדר בפתרון מטלות מתמטיות בקרב תלמידים עם לקויות למידה בחטיבות הביניים”

 • רימאא דעאס, מואפק קדח ונוהאד עלי

שם המאמר: “הקשר בין חזון משותף, למידה ארגונית והיעדרויות מורים”

 • צחי כהן

שם המאמר: “אמר שמע מיניה – הסבר וחשיפת הנסתר במציאות כאוטית”

גיליון 3

שם המאמר: “בחירתן של ‘מורות בכירות’ מהמגזר החרדי בלימודי תואר בחינוך וחברה והשפעת הלימודים עליהן מנקודת מבטן”

 • יעל שרגא רויטמן

שם המאמר: “תפיסתן של עובדות סגל מנהלי את הסטודנטים עם מוגבלות הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה – הבדלים תרבותיים”

 • עידית פינקלשטיין וצפירה גרבלסקי-ליכטמן

שם  המאמר: ” משבר הגירושין:הסתגלות רגשית וחברתית של מתבגרים להורים גרושים”

 • אורלי אללוף

שם המאמר: “עמדות מורים כלפי מעורבות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בתהליך קבלת החלטות”

 • רוני בר לב

שם המאמר: “תורה חדשה מאתי תצא – תפקידו של המורה באקדמיה רבת תרבותית”

 • משה עובדיה

שם המאמר: “תודעת הספורט אצל היהודים הספרדים ביישוב ובשנים הראשונות להקמת מדינת ישראל באספקלריה של העיתון “הד המזרח” 

 • ניקולא יוזגוף-אורבך

שם המאמר: “ערים מתערבבות בישראל”

גיליון 4

שם המאמר: “טבעו הראשוני של האדם: התפיסה המחשבתית של ביתא ישראל”

 • ראובן יאסו

שם המאמר: “דיון בפולמוס ‘ממחרת השבת’ לאור מנהג מסורת ‘בית ישראל’ (יהודי תגראי ואתיופיה)”

 • עדיה מנדלסון מעוז

שם המאמר: “גלות ומולדת: ישראל ואפריקה בספרות העברית ובתרבות המוזיקה של יוצאי אתיופיה בישראל”

 • שלומית לזר

שם המאמר: “רקמה אתיופית במעבר: בין אתיופיה לישראל”

 • כרמל גופר

שם המאמר: “אומנות עכשווית של יוצאי אתיופיה בישראל כראי למאורעות בחיי הקהילה”

 • שושנה בן דור

שם המאמר: “על אומנות ואמונה: ניתוח ספרותי של שתי תפילות מהליטורגיה של ביתא ישראל” 

 • נעמי שמואל

שם המאמר: “משפחות יוצאות אתיופיה בישראל בהתמודדות בזירה הבין-דורית והבין-תרבותית” 

 • פקדה אבבה + עודד רון

שם המאמר: ” “הביאו לי את יהודי אתיופיה” – לקלפי: מסע בעקבות “הקול האתיופי” 1996-2021″ 

 • מיכאל קורינאלדי

שם המאמר: “הזהות היהודית של ביתא ישראל – הבדלי השיטות בין ההלכה הרבנית למחקר המדעי”

 • שלי אינגדאו

שם המאמר: יוצאי אתיופיה בישראל – ארבעים שנות מחאה

   גיליון 5

 לקריאת המאמר לחצו כאן: קצרים” קצרים: המפגש האקדמי בין מרצה לא חרדי לסטודנטים חרדים

 • שירה סופר-ויטל

” לקריאת המאמר לחצו כאן: “אבל אצלנו זה ממש לא ככה!”: מתח, התנגדות ושינוי מושגי בתהליכי הוראה ולמידה בכיתה הרב-תרבותית מהמגזר הערבי

 • רחל הלל-אברהם, הילה העליון ואילן רחימי

לקריאת המאמר: מרחבי למידה בין-תרבותיים שותקים לחצו כאן

 • מיכל ענבר וטליה שגיב

לקריאת המאמר לחצו כאן: יחסי הכוח במרחב האקדמי: המקרה של סטודנטיות חרדיות

 • צפירה גרבלסקי־ליכטמן

שפת הגוף כמפתח להצלחה בהוראה במסגרות רב-תרבותיות: יסודות לקשרים חינוכיים וחברתיים ולמניעת קצרים תקשורתיים

 • רויטל סלע־שיוביץ ועידית פינקלשטיין

 לקריאת המאמר לחצו כאן: שפת הגוף כמפתח להצלחה בהוראה במסגרות רב-תרבותיות יסודות לקשרים חינוכיים וחברתיים ולמניעת קצרים תקשורתיים

 • יעל כהן־עזריה

לקריאת המאמר לחצו כאן: בחירתם של סטודנטים מהמגזר הערבי בלימודי תואר בחינוך וחברה והשפעת הלימודים עליהם בהווה ולעתיד לפי תפיסתם