בית הספר הארצי להכשרה בשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש הוקם בשנת 2011 בקריה האקדמית אונו ופועל בפיקוח ובמימון של האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות. בית הספר מקיים קורסים והכשרות עבור אנשי שיקום למיניהם, העוסקים בתחום בריאות הנפש (מתמודדים ובני משפחה, אנשי מקצוע, אנשי שיקום סמך מקצועיים, אנשי טיפול) למען קידום האיכות המקצועית של העובדים. בבסיס הלמידה בבית הספר עומדת האמונה ביכולת האדם עם המגבלה הפסיכיאטרית להחלים, להשתלב ולחיות חיים משמעותיים בקהילתו ובבסיס עבודת השיקום עומדת התפיסה שהלמידה התמידית והמתמשכת, העידכון והידע היא ליבת העשייה השיקומית. לכן, בנוסף לקורסים וההכשרות, בית הספר עוסק בקידום, הרחבה ושווק הלמידה של נושא השיקום בבריאות הנפש בארץ ובעולם. בית הספר מקיים ספריה פעילה בנושא וכן עוסק במעקב, הערכה ומשוב על תכניות ההכשרה השונות המתקיימות בו.

מטרת בית הספר היא להנחיל את ערכי השיקום, השילוב וההחלמה. לבנות, לפתח ולקדם תהליכי הכשרה ולמידה של ידע, ערכים, תפיסות ומיומנויות בתחום השיקום בבריאות הנפש, ליישם ולהטמיע התערבויות מקדמות החלמה לקהל המתמודדים, המשפחות, אנשי המקצוע ועובדי השיקום. לצורך כך מקיים בית הספר שיתופי פעולה עם מגוון רחב של בעלי עניין, מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם וגופים תומכי שיקום והחלמה, וירחיב את שיתופי הפעולה בשנים הקרובות. בפעילותו בשנים האחרונות מתייחס בית הספר לרב תרבותיות ומקיים קורסים וסדנאות מיוחדות לחברה הערבית ולמגזר החרדי. כמו כן, החל מהשנה הנוכחית, שם לו ביה”ס למטרה להרחיב את שורות הלומדים ממערך הטיפול.

הקהילה הטיפולית – שיקומית כולה נדרשת בתקופה זו ליצירת ממשקי עבודה סדורים, תקשורת ולמידה הדדית במטרה לאגם משאבים, לשפר ולאפשר, קידום וביסוס תהליכי טיפול, שיקום, שילוב והחלמה של האדם המתמודד עם מגבלה נפשית ובני משפחתו.

במסגרת מדיניות המושתתת על עקרונות רצף טיפול-שיקום, אנו מאמינות שהערכים, הגישות והכלים המקצועיים, אמורים להיות נחלתם המשותפת של: צרכני השירות, אנשי המקצוע, ובני המשפחות.

 

בית הספר מקיים לימודים מסוגים שונים, המיועדים לקהל מגוון

קורסים מבוססי תפקיד: המיועדים לבעלי תפקידים שונים במערך השיקום בבריאות הנפש בארץ כגון: הכשרה בסיסית למנהלי יחידות שיקום. הכשרה לעובדים מקצועיים – מתאמי תכניות שיקום, הכשרה למדריכי שיקום, קורס הדרכה למדריכים (סופרוויזיון) במערך השיקומי ועוד.

קורסים להכשרה, הדרכה והטמעת התערבויות שיקומיות מקדמות החלמה בבריאות הנפש, המיועדים לאנשי שיקום מקצועיים וסמך מקצועיים ולעובדי מערך הטיפול. כגון: קורס להכשרה, הדרכה והטמעה של התערבות להפחתת הסטיגמה העצמית (NECT), הפעלה והטמעת תכנית ניהול מחלה והחלמה (IMR) כהתערבות מבוססת ראיות בשיקום בבריאות הנפש, התערבות קוגניטיבית דינמית (DCI).

הכשרה לבעלי ידע מנסיון (קורס צנ”ש לשעבר): קורסים המכשירים אנשים המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית, לעבודה כאנשי שיקום בתפקיד מתמודדים נותני שירות במערך השיקום בבריאות הנפש, כעמיתים מומחים, כנותני שירות בעלי ידע מנסיון ובתפקידים חדשים נוספים.

קורסים להכשרת הורים, בני משפחה ומטפלים: קורס קשת, לתקשורת בדרך קוגניטיבית – דינאמית, המלמד את בני המשפחה תקשורת יעילה בתוך המשפחה ומחוצה לה מול מערכות הבריאות, הרווחה והמדינה, קורסי מנחים לקשת. כמו כן בשנים הבאות אנו מתכוונים לפתח קורסים נוספים על פי צרכי בני המשפחה.

סדנאות קצרות טווח בנושאים שונים: במהלך שנת הלימודים מתקיימות סדנאות ממוקדות בנושאים הרלוונטיים וחדשים לעבודת השיקום. לדוג’: סדנא בנושא חברות זוגיות ומיניות, סדנת צמיחה מטראומה, קבלת החלטות משותפת, קידום בריאות.

קורסים ייעודיים: ביה”ס מפתח קורסים מותאמים לארגונים ומוסדות המעוניינים בכך במטרה להעמיק את תפיסת ההחלמה ולשפר את שירותי הטיפול והשיקום הניתנים לאוכלוסיית המתמודדים עם מוגבלויות שונות.

בית הספר מקיים את הלימודים וההכשרות השונות בכמה אזורים בארץ: בקריה האקדמית אונו, בשלוחות הצפוניות בחיפה ובכרמיאל ובשלוחה הדרומית בבאר שבע. כמו כן, על פי הצורך ניתנים גם קורסים במקומות אחרים בארץ.

  • קורסי בית הספר מלווים אקדמית באופן צמוד ע”י פרופ’ נעמי הדס לידור, מנהלת בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש.
  • חלק מהקורסים מוכרים כנקודות זכות בלימודי תואר ראשון בחוג לחינוך בקריה האקדמית אונו, פרטים בתוכן הקורסים.

כאמור, לאור החשיבות שרואה ביה”ס לשיקום, לרצף הטיפולי-שיקומי ולקידום הדיאלוג בין מערך השיקום בקהילה ומערך הטיפול, מוזמנים להצטרף לקורסים, על בסיס מקום פנוי, עובדים מקצועיים ממערך הטיפול (בתי חולים, מרפאות בריאות הנפש ומרפאות קופות החולים), בסבסוד מערך השיקום של 70% מעלות הקורס.

בשנים 2011-2018 התקיימו בבית הספר קורסים וסדנאות בהם למדו למעלה מ- 4,000 סטודנטים, ביניהם אנשים מהמקצועות השונים העוסקים בשיקום, אנשי שיקום סמך מקצועיים, צרכנים, משפחות ועובדים ממערך הטיפול- בתי חולים ומרפאות לבריאות הנפש.

בנוסף, התקיימו קורסים בשיתופי פעולה עם ג’וינט ישראל, עם המתנס”ים, עם קופת חולים כללית ועוד.

אנו רואים בהכשרה תואמת ועדכנית של אנשי מקצוע העוסקים בתחום השיקום הפסיכיאטרי כתנאי הכרחי למתן שירותים איכותיים ויעילים. בית הספר הארצי להכשרה בשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש משמש בסיס ערכי, תפיסתי, תיאורטי ויישומי להכשרה והדרכה של אנשי מקצוע כאנשי שיקום בתחום בריאות הנפש ובכך מהווה מסד לקידום ושיפור איכות השירות, לרווחת האדם המתמודד עם מגבלה נפשית ובני משפחתו.

הנהלת בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש:

פרופ’ נעמי הדס לידור, מנהלת

גב’ אורלי אורן, משנה למנהלת

גב’ שרה דעאס-עיראקי, אחראית פיתוח

גב’ תמר דבורה, עוזרת מנהלית

גב’ מיטל כהן, מזכירת סטודנטים

מטה מערך השיקום, האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות:

גב’ רונית דודאי, ממונת שיקום ארצי

דר’ ורד בלוש-קליינמן, מנהלת תחום בכיר הכשרה, הדרכה, מחקר ופיתוח איכות

לעיון באמנת השיקום – לחצו כאן 

לעיון בידיעון בית הספר לשיקום – לחצו כאן 

לצפייה בסרטונים של בית הספר לשיקום – לחצו כאן 

להרשמה לקורסים – לחצו כאן 

ליצירת קשר ניתן לשלוח מייל לבית הספר לשיקום או לגב’ תמר דבורה: tamar_d@ono.ac.il או  shikum@ono.ac.il

טלפון: 03-7382218