אודות בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש

בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש הוקם בשנת 2011 , בקריה האקדמית אונו ופועל בפיקוח ובמימון של האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות. בית הספר מקיים קורסים והכשרות עבור מגוון אנשי שיקום העוסקים בתחום השיקום בבריאות הנפש (כולל אנשים המתמודדים עם מחלות נפש ובני משפחותיהם, אנשי מקצוע, ואנשי שיקום סמך מקצועיים) למען קידום המיומנויות המקצועיות שלהם. בבסיס הלמידה עומדת האמונה ביכולת האדם עם המגבלה הפסיכיאטרית להחלים, להשתלב ולחיות חיים משמעותיים בקהילתו. בבסיס עבודת השיקום עומדת התפיסה שהלמידה המתמשכת, והתפתחות הידע היא ליבת העשייה השיקומית. לכן, בנוסף לקורסים וההכשרות, בית הספר עוסק בקידום, הרחבה ושווק הלמידה של נושא השיקום בבריאות הנפש בארץ ובעולם. בית הספר עוסק במעקב, הערכה ומשוב על תכניות ההכשרה השונות המתקיימות בו.

מטרת בית הספר היא להנחיל את ערכי השיקום, השילוב וההחלמה. לבנות, לפתח ולקדם תהליכי הכשרה ולמידה של ידע, ערכים, תפיסות ומיומנויות בתחום השיקום בבריאות הנפש, ליישם ולהטמיע התערבויות מקדמות החלמה, לקהל המתמודדים, המשפחות, אנשי המקצוע ועובדי השיקום. לצורך כך מקיים בית הספר שיתופי פעולה עם מגוון רחב של בעלי עניין, מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם וגופים תומכי שיקום והחלמה, וירחיב את שיתופי הפעולה בשנים הקרובות. בפעילותו בשנים האחרונות מתייחס בית הספר לרב תרבותיות ומקיים קורסים וסדנאות מיוחדות לחברה הערבית ולמגזר החרדי.

ביה”ס ימשיך לפעול במתכונת עדכנית, אשר תבוא לידי ביטוי בקורסים וסדנאות המותאמים להתפתחות של תפקידים ייעודיים חדשניים לאנשים בעלי מניסיון, קורסים המותאמים לעבודה השיקומית עם אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים וקורסים ייעודיים להתפתחותם המקצועית של עובדי השיקום.

בית הספר לשיקום יכנס בקרוב לתהליך של חקר תוצרי ואיכות הלמידה בבית הספר לשיקום.


משבר הקורונה הפך את עולמינו כולנו באחת, אך לצד הקשיים למדנו עד כמה הרחוק יכול למעשה להיות קרוב.
בשנת הלימודים הנוכחית ילמדו  6 קורסים מתוך כלל קורסי ביה”ס, בפלטפורמת לימודים מקוונת שתאפשר לעובדי שיקום רבים מהפריפריות ומחברות מגזריות להשתתף בקורסי בית הספר לשיקום, ולהנות מלמידה מקצועית ומקדמת שיקום והחלמה.

קורסי בית הספר פועלים בשתי חטיבות מרכזיות:

קורסי הכשרה לתפקידים ייעודיים  במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה, המיועדים לבעלי תפקידים שונים במערך השיקום בבריאות הנפש בארץ כגון: הכשרה בסיסית למנהלי יחידות שיקום, הכשרה לנותני שירות בעלי ידע מניסיון העובדים, או מתעתדים לעבוד, כנותני שירותים במערך השיקום בבריאות הנפש, הכשרה למתאמי שיקום, קורס הפרקטיקה של הידע מנסיון, הכשרה למדריכי שיקום.

קורסי פרקטיקה שיקומית -טיפולית בעבודת השיקום וההחלמה בבריאות הנפש, כגון: הפעלה והטמעת תוכנית ניהול מחלה והחלמה (IMR) כהתערבות מבוססת ראיות בשיקום בבריאות הנפש, עקרונות הבסיס של התערבות DBT, התערבות קוגניטיבית דינמית (DCI), צעירים.ות וברה”ן: תיאוריה, מחקר ופרקטיקה בליווי צעירים.ות בתהליכי החלמה, עבודה שיקומית עם אנשים המתמודדים עם לקות נפשית וקוגניטיבית.

בנוסף, מקיים בית הספר:

קורסים להכשרת הורים, בני משפחה ומטפלים: קורס קשת, לתקשורת בדרך קוגניטיבית- דינאמית, המלמד את בני המשפחה תקשורת יעילה בתוך המשפחה ומחוצה לה וקורסי מנחים לקשת. כמו כן בשנים הבאות אנו מתכוונים לפתח קורסים נוספים על פי צרכי בני המשפחה.

סדנאות קצרות טווח בנושאים שונים: במהלך שנת הלימודים מתקיימות סדנאות ממוקדות בנושאים הרלוונטיים לתקופה ולעבודת השיקום. לדוגמה: סדנא בנושא הסיפור האישי, יישום הפריזמה של אובדן ואבל בשיקום בבריאות הנפש , סדנה לעובדים חדשים במערך השיקום, סדנא בנושא הטקסט הספרותי כמקדם תהליכי עבודה בתחום השיקום.

בית הספר מקיים את הלימודים וההכשרות השונות, במידת האפשר, באזורים שונים בארץ: בקריה האקדמית אונו, בחיפה, בירושלים בבאר שבע ובנצרת. כמו כן, על פי הצורך מתקיימים קורסים במקומות נוספים.

  • חלק מהקורסים מוכרים כנקודות זכות בלימודי תואר ראשון בחוג לחינוך בקריה האקדמית אונו, הפותחת בימים אלו התמחות בבריאות הנפש בקהילה, פרטים בתוכן הקורסים.

בשנים 2011-2023 התקיימו בבית הספר קורסים וסדנאות בהם למדו למעלה מ 7,300 סטודנטים, ביניהם אנשים מהמקצועות השונים העוסקים בשיקום, אנשי שיקום סמך מקצועיים, צרכנים, ומשפחות.
אנו רואים בהכשרה תואמת ועדכנית של אנשי מקצוע העוסקים בתחום השיקום הפסיכיאטרי כתנאי הכרחי למתן שירותים איכותיים ויעילים. בית הספר הארצי להכשרה בשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש משמש בסיס ערכי, תפיסתי, תיאורטי ויישומי להכשרה והדרכה של אנשי מקצוע כאנשי שיקום בתחום בריאות הנפש ובכך מהווה מסד לקידום ושיפור איכות השירות לרווחת לאדם המתמודד עם מגבלה נפשית ובני משפחתו .


הנהלת בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש:

דר’ שרה דעאס-עיראקי, מנהלת

גב’ אורלי אורן, משנה למנהלת

דר’ יעל מזור, אחראית פיתוח

גב’ תמר דבורה, עוזרת מנהלית

גב’ יעל לינסקר, מזכירת סטודנטים


האגף לבריאות הנפש, חטיבת הרפואה, משרד הבריאות:

גב’ בתיה ליידנר, סגנית מנהל האגף לבריאות הנפש.

דר’ ורד בלוש-קליינמן, מנהלת תחום בכירה איכות, תכנון, מחקר ופיתוח מקצועי.

לעיון באמנת השיקום – לחצו כאן 

לעיון בידיעון בית הספר לשיקום – לחצו כאן 

לצפייה בסרטונים של בית הספר לשיקום – לחצו כאן 

להרשמה לקורסים – לחצו כאן 

ליצירת קשר ניתן לשלוח מייל לבית הספר לשיקום או לגב’ תמר דבורה: tamar_d@ono.ac.il או  shikum@ono.ac.il

טלפון: 03-7382218