שלוש סיבות טובות ללמוד אצלנו

סטודנטים המשויכים לכוחות הביטחון באשר הם זוכים לשירות וליווי מנהלי צמוד מיום הרישום ועד לסיום הלימודים.
הסטודנטים בתכנית יכולים להשתלב בכל אחד מהתארים הנלמדים.
אנשי כוחות הביטחון זכאים להנחה מוסדית ייחודית שתינתן במעמד ההרשמה.

מה תלמדו

רבות מתכניות הלימוד בפקולטות השונות תואמות ומאפשרות ללמוד לתואר ראשון או שני תוך כדי שרות פעיל ואף נותנות מענה לצרכים הייחודיים המאפיינים את הארגונים השונים. בנוסף, זכאים אנשי כוחות הביטחון להנחה מוסדית ייחודית שתינתן במעמד ההרשמה – בכפוף למדיניות התקפה באותה העת.

תכנית אופ"ק – מיועדת לאנשי כוחות הביטחון אשר אושרו לתכנית לימודים בהיעדרות מלאה משרות, לתואר ראשון או שני בכפוף למשך הזמן שאושר להם על-ידי הארגון אליו משויכים.

דברים נוספים שכדאי לדעת

לפרטים נוספים, אנא פנו לסיגל רווח – ראש תחום כוחות הביטחון
בדוא"ל: sigal.r@ono.ac.il