המחקר החשבונאי, מהווה גורם מקשר בין התיאוריה לפרקטיקה, והוא שם דגש מיוחד על יישומיות והתמקדות בבעיות הקונקרטיות במשק. החוקרים בתחום החשבונאות בקריה האקדמית אונו שמו להם יעד לעקוב אחר השינויים והמגמות בתחומי עולם העסקים בכלל והחשבונאות בפרט, ובמידת האפשר אף לנסות ולחזות אותם. המשבר בשוק ההון, שינויי התקינה בישראל ואימוץ התקינה הבינלאומית, מדגישים את חשיבות המחקר החשבונאי. בימים אלה, יותר מתמיד, מקצוע ראיית החשבון והשפה החשבונאית מהווים יסוד חשוב בהבנת התהליכים וההתרחשויות בעולם העסקים.

את המחקר החשבונאי מובילים בכירי הסגל האקדמי של הקריה האקדמית אונו, שהם מהמומחים הבולטים בארץ בתחומם; בתחום החשבונאות הפיננסית: ראש ההתמחות בחשבונאות, פרופ' רו"ח ירון זליכה, לשעבר החשב הכללי, ד"ר רו"ח יוסי צור ורו"ח אלי פאר. בתחום המיסוי: רו"ח גידי בר זכאי ורו"ח אלדד נח ובתחום הביקורת: רו"ח ניר זיכלינסקי. במסגרת המחקר החשבונאי בקריה האקדמית אונו, התפרסמו מאמרים מקצועיים אשר עסקו בנושאים הקשורים בשוק ההון הישראלי והרפורמות הנדרשות, המיסוי והקשר למדיניות ולצמיחה הכלכלית, אימוץ התקינה הבינלאומית במגזר העסקי והממשלתי, מנגנוני פיקוח ובקרה, ועוד. כמה מהמאמרים אף זכו לאות הוקרה מיוחד מטעם לשכת רואי החשבון בישראל.

אודות

המחקר החשבונאי, מהווה גורם מקשר בין התיאוריה לפרקטיקה, בעל דגש מיוחד על יישומיות והתמקדות בבעיות הקונקרטיות במשק. החוקרים בתחום החשבונאות בקריה האקדמית אונו שמו להם כיעד לעקוב אחר השינויים והמגמות בתחומי עולם העסקים בכלל והחשבונאות בפרט, ובמידת האפשר אף לנסות ולהקדימם. המשבר בשוק ההון, שינויי התקינה בישראל ואימוץ התקינה הבינלאומית, מדגישים את חשיבות המחקר החשבונאי. בימים אלה, יותר מתמיד, מקצוע ראיית החשבון והשפה החשבונאית מהווים יסוד חשוב בהבנת התהליכים וההתרחשויות בעולם העסקים.

את המחקר החשבונאי מובילים בכירי הסגל האקדמי של הקריה האקדמית אונו. שהינם מהמומחים הבולטים בארץ בתחומם; ראש ההתמחות בחשבונאות, פרופ' רו"ח ירון זליכה, לשעבר החשב הכללי, ד"ר רו"ח יוסי צור ורו"ח אלי פאר בתחום החשבונאות הפיננסית, רו"ח גידי בר זכאי ורו"ח אלדד נח, בתחום המיסוי ורו"ח ניר זיכלינסקי בתחום הביקורת. במסגרת המחקר החשבונאי בקריה האקדמית אונו, התפרסמו מאמרים מקצועיים אשר עסקו בנושאים הקשורים בשוק ההון הישראלי והרפורמות הנדרשות, המיסוי והקשר למדיניות ולצמיחה הכלכלית, אימוץ התקינה הבינלאומית במגזר העסקי והממשלתי, מנגנוני פיקוח ובקרה, ועוד. כמה מהמאמרים אף זכו לאות הוקרה מיוחד מטעם לשכת רואי החשבון בישראל.

חוקרי המכון

חשבונאות- Accounting

 

זליכה ירון, פרופ', רו"ח

yzelicha@ono.ac.il

Zelekha Yaron, Prof.  

צור יוסי, ד"ר, רו"ח

zurjo@ono.ac.il

Zur Yosi, C.P.A