חברי הנהלת מכון המחקר

 • פרופ’ טובה הרטמן, דקן הפקולטה
 • פרופ’ רויטל סלע-שיוביץ, סגן דיקן למחקר ויו”ר מכון המחקר
 • פרופ’ עמנואל גרופר, סגן דיקן ומנהל קמפוס קרית אונו
 • ד”ר צפירה ליכטמן-גרבלסקי
 • ד”ר יצחק אלפסי

 

מכון המחקר של הפקולטה למדעי הרוח והחברה

מתמקד בפיתוח הפעילות האקדמית –מחקרית של חברי הסגל בפקולטה ויצירת שיתופי פעולה רב-תחומיים עם מכוני מחקר בארץ ובעולם.

מטרות המכון

המטרות המרכזיות של המכון הן עידוד הפעילות המחקרית של חברי הסגל למצוינות אקדמית, הגדלת כמות הפרסומים השפיטים ואיכותם וכן ביצוע מחקרים רב-תחומים והשוואתיים. הנהלת המכון רואה חשיבות רבה במתן ייעוץ והכוונה, בעיקר לחברי סגל צעירים הנמצאים בראשית דרכם האקדמית. במקביל, המכון פועל לעידוד יוזמות מחקריות וכן מסייע לחברי הסגל בהגשת הצעות לקרנות מחקר. במכון המחקר מתקיימת פעילות מגוונת ובכללה: סדנה בחינוך רב-תרבותי, סמינר מחקרי לסגל, ימי עיון וסדנאות מחקר. כמו כן, המכון אחראי על הוצאתו של כתב העת אקדמי שפיט של הפקולטה.  כתב העת הינו רב-תחומי ומעניק במה למחקר והגות על החברה הישראלית כחברה משלבת ורב תרבותית, זאת בהתאם לחזון של הקריה האקדמית אונו.

הנהלת מכון המחקר מנהלת את תקציב המחקר של הפקולטה ומייעצת לחברי הסגל בסוגיות מתודולוגיות ואתיות בביצוע מחקרים. 

מרכזי המחקר

 • המרכז לחקר רב תרבותיות בחינוך

הוראה אקדמית היא בעלת מאפיינים ואתגרים ייחודיים, ואינה זהה להוראה במסגרות לימוד אחרות. הוראה אקדמית במרחב לימודי הכולל קבוצות תרבותיות רבות הנה מורכבת ומאתגרת יותר. ההוראה בקריה האקדמית אונו בקבוצות רב תרבותיות מעניקה לסגל המרצים הזדמנויות רבות לחשיבה ומחקר בסוגיות כגון: מהי רב תרבותיות?  מהי הוראה טובה? ומהו מקומנו כסוכני תרבות ושינוי בחברה הישראלית? המרכז לחקר הרב- תרבותיות בחינוך בוחן  את סוגיות אלו ושואף להרחיב את הידע התאורטי והיישומי של הוראה רב –תרבותית באקדמיה. חקר הסוגיות נעשה באמצעות שימוש בגישות מתודולוגיות מגוונות, בחינה של מודלים תאורטיים וכן אוטו-אתנוגרפיות.

 • מרכז “סטלה יאנג” לחינוך מכיל ולימודי מוגבלות

המרכז עוסק בחקר המפגש בין אנשים עם מוגבלויות ויכולות שונות במסגרת מערכת החינוך (הפורמלית והבלתי פורמלית), האקדמיה, תעסוקה ופנאי,  המרחב המשפחתי והציבורי בחברה הישראלית על מגוון תרבויותיה. נקודת המבט המחקרית רואה במוגבלות כמשתנה לאורך מעגל החיים כולו, וכתופעה חברתית המהווה שלם העולה על סך חלקיו. גישת החוקרים הנה אינטר-דיציפלינרית ובמסגרתה נבחן מושג המוגבלות מתוך הקשבה לקולם של אנשים עם מוגבלות ובאינטגרציה עם תחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, החינוך, פדגוגיה ומשפט. המחקרים נעשים באמצעות שימוש בשיטות מחקר מגוונות, ביניהן מתודולוגיות פרשניות ביקורתיות כמו מחקר פעולה משתף ומחקר מוגבלות משחרר.

למחקר בנושא נגישות השירות לאנשים עם מוגבלות במחלקות אשפוז בבתי החולים – לחצו כאן >> 

 • המרכז לחקר נוער במצבי סיכון 

המרכז נועד לקדם את ההבנה והידע התאורטי והמחקרי לגבי בני נוער הנמצאים במצבי סיכון ומצוקה במגוון הקבוצות החברתיות בחברה הישראלית. הפעילות המחקרית מתבצעת בדגש על ראיה רב-תרבותית, תוך שימוש במתודולוגיות שונות ובכללן גם מחקר השוואתי וביקורתי. חוקרי המרכז מתמקדים בחקר הפעילות של  בני הנוער הן במרחב הלוקלי והן במרחב הווירטואלי. כמו כן, חוקרי המרכז עוסקים בהערכת תכניות טיפול ומניעה ובבחינת מגמות השינוי שחלו בעשורים האחרונים בנושא- ההשמה החוץ ביתית של בני נוער במצבי סיכון מגוונים.

 • המרכז לחקר חינוך, חברה וטכנולוגיה ReSET – Research of Social Education Technology

מרכז המחקר נועד לפתח בסיס תאורטי, אמפירי ועיוני  אודות הממשק המתקיים בין תחומי החינוך, החברה וטכנולוגיה. הגישה המחקרית במרכז בוחנת את יחסי התלות וההדדיות המתקיימים תדיר בין השינויים הטכנולוגיים המואצים לבין אלה שמעצבים אותם ומשתמשים בהם.  חוקרי המרכז מתמקדים בחקר השפעת השינויים בטכנולוגיה על ספקטרום רחב של מימדים ובכללם המימד האישי, חברתי, חינוכי, ארגוני. חקר הסוגיות  מתבצע תוך שילוב תחומים אינטר-דיסציפלינריים (חינוך, סוציולוגיה, תקשורת, כלכלה, פוליטיקה ומשפט) ובדגש על התבוננות רב תרבותית.

 • המרכז הבינלאומי לחקר יהדות אתיופיה 

הקמת המרכז לחקר יהדות אתיופיה ותרבותה נועד להעניק מקום נכבד לחקר מאפייניה הייחודים של קהילת ‘ביתא ישראל’. המטרה של הקתדרה הינה לקדם את את הפעילות המחקרית והאקדמית אודות ההיסטוריה, המורשת התרבותית והדתית של יהודי אתיופיה וכן לבחון את השתלבותם ותרומתם של  בני הקהילה לחברה הישראלית. הקתדרה שואפת  לקדם שיתוף פעולה בין חוקרים מתחומים שונים, וכן לקיים ימי עיון וכנסים.  העמקת השיח המחקרי על קהילת אתיופיה תואם את חזונה של הקריה האקדמית אונו הרואה בשילוב הרב התרבותי ערך יסוד ראשון במעלה.

 • הקתדרה לחקר יהדות ארצות האסלאם והפזורה הספרדית

הקמת הקתדרה לחקר יהדות ארצות האסלאם והפזורה הספרדית נועד להנכיח בשיח האקדמי ובשיח הציבורי את סיפורן של הקהילות היהודיות בארצות אלו בחברה הישראלית. הקתדרה שואפת ללמוד, לחקור ולערוך תכניות חינוכיות בנושא ההיסטוריה והתרבות של יהודים מארצות האסלאם מראשית היווסדות הקהילות ועד להשתלבותן בחברה הישראלית. בקתדרה לחקר יהדות ארצות האסלאם והפזורה הספרדית חברים חוקרים מתחומי דעת שונים, זהויות שונות ודרכי התבוננות מרעננות.