אודות

מכון המחקר של הפקולטה למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו מנהל את תקציב המחקר של הפקולטה ומשמש כגורם מנחה, מכוון ומעודד עבור מצוינות מחקרית בפקולטה. המכון איננו מקור יחיד לתמיכה במחקר של אנשי הסגל, אלא גורם המעודד סגל לחקור ולגייס כספים באופן עצמאי מקרנות חיצוניות. המכון הוקם למען מטרה לקדם סגל חוקר צעיר בתחילת דרכו, לעודד מצוינות מחקרית ולהגביר את הנראות המחקרית של הפקולטה במערכת האקדמית בארץ ובעולם.

הניהול השוטף של המכון יתבצע על ידי ועדת ניהול ובראשה יו”ר מכון המחקר – דיקן הפקולטה פרופ’ אריה גביוס, מנהל מכון המחקר – סגן דיקן למחקר של הפקולטה למנהל עסקים ד”ר גיל אבנימלך ורכז מכון המחקר ד”ר דודי אהרון-יחיעם. תפקיד הועדה הינו לוודא ביצוע תכנית העבודה של המכון ומעקב אחרי התפוקות השונות כמו פרסומים, הגשה לקרנות, קידום סמינרים מקומיים וכדומה.

כחלק מפעילות מכון המחקר מדי שנה יחולקו פרסי הצטיינות במחקר לסגל מוביל בפקולטה.

השוואת פרסומים של הפקולטות למנהל עסקים בארץ לפי מוסד בשנים 2014-2017 (אבנימלך, 2017)