אודות הקמפוס

הקמפוס החדש נבנה בסטנדרט הגבוה ביותר תוך התחשבות ממוקדת בצרכי הסטודנטים/ות של הקריה האקדמית אונו.

אזור ישיבה בקמפוס ירושלים מסדרון בקמפוס ירושלים אזור ישיבה בקמפוס ירושלים ספרייה בקמפוס ירושלים אזור ישיבה בקמפוס ירושלים כניסה בקמפוס ירושלים אזור ישיבה בקמפוס ירושלים אזור ישיבה בקמפוס ירושלים כיתה בקמפוס ירושלים אזור ישיבה בקמפוס ירושלים כיתה בקמפוס ירושלים

שירותים בקמפוס ירושלים
התעשיה 4, ירושלים