אודות הקמפוס

הקמפוס החדש נבנה בסטנדרט הגבוה ביותר תוך התחשבות ממוקדת בצרכי הסטודנטים/ות של הקריה האקדמית אונו.

התעשיה 4, ירושלים