התאמות בדרכי ההיבחנות נועדו לאפשר שוויון זכויות אקדמי לסטודנטים עם מוגבלות, לקויות למידה או מצבים שונים (כפי שמפורט בהמשך).

ההתאמות הניתנות אינן  בגדר “הקלות” אלא התאמות, שמטרתן לאפשר בחינה בתנאים הוגנים, על פי הצורך ובהתאם להצגת האישורים הנדרשים. כל זאת, בהתאם לאפשרות יישום ההתאמה במוסד.

שימו לב – יש לפנות עם בקשה להתאמות לא יאוחר מחודש לאחר תחילת הסמסטר, כדי לקבל את ההתאמות לתקופת המבחנים שבאותו סמסטר  לא נוכל להתחייב על מתן התאמות לסטודנטים שיגישו את הבקשה באיחור. סטודנטים אלו יקבלו את ההתאמות (בכפוף להחלטת הועדה) בתקופת הבחינות של הסמסטר העוקב. 

אנו מזמינים אתכם לפנות למתנ”א גם בכדי לקבל תמיכה לימודית במהלך התואר, כגון חונכות אקדמית, אסטרטגיות למידה, ייעוץ בטכנולוגיה מסייעת ללמידה, ועוד. ראו בהמשך פרטי יצירת הקשר.

אנחנו פה בשבילכם!

העמוד מכיל את המידע הבא

התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב

 • יש לך לקות למידה? מעוניין/ת לקבל תנאים מותאמים בדרכי ההיבחנות? 

עליך לפנות למתנ”א ולהציג אבחון דידקטי בתוקף. אבחון תקף הוא אבחון שנעשה מעל גיל 18, ובתנאי שלא עברו 5 שנים ממועד האבחון, או אבחון שנעשה לאחר גיל 20 (במקרה זה האבחון תקף לכל החיים).
אם האבחון נעשה על ידי מרכז איל”ה (מרכז האבחונים של הקריה האקדמית אונו), או במכון מת”ל, צוות מתנ”א יקבע אילו התאמות ניתן לספק בהתאם לממצאי האבחון ולאפשרויות של המוסד. 

 • יש לך הפרעת קשב ואת/ה רוצה לקבל התאמות בלמידה? 

עליך להציג אבחון קשב וריכוז שנערך ע”י גורם מוסמך – נוירולוג או פסיכיאטר. 

בנוסף לאבחון הקשב עליך להציג אבחון דידקטי בתוקף (ראו סעיף קודם). אם יימצא כי הפרעת הקשב פוגעת בתפקודי הלמידה הבסיסיים, תוכל/י לקבל התאמות בהתאם לבדיקתה של רכזת ההתאמות. שימו לב – אבחון קשב על ידי נוירולוג / פסיכיאטר בלבד אינו מאפשר לקבל בהתאמות בדרכי הבחנות.

לתשומת ליבך: אם האבחון שברשותך נעשה לפני גיל 18 או שעברו יותר מ-5 שנים מיום ביצועו (אלא אם כן בוצע אחרי גיל 20), האבחון אינו תקף ועליך לפנות אל מרכז האבחונים של הקריה האקדמית אונו לקביעת מועד לאבחון חדש.

ליצירת קשר עם מרכז האבחונים יש לשלוח מייל לכתובת:

ivhunim@ono.ac.il    או להתקשר לטלפון – 050-2434637

 

התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים עם מוגבלות פיזית / רפואית / נפשית / חושית / קוגניטיבית

אם יש לך מוגבלות פיזית/נפשית/חושית/קוגניטיבית  זמנית או קבועה, באפשרותך לפנות אל מנהלת מתנ”א בקמפוס שלך או רכזת הנגישות בליווי מסמכים רפואיים רלוונטיים מרופא מומחה, כדי לבחון את זכאותך לתנאי היבחנות מותאמים. לא יתקבלו אישורים של רופא כללי או רופא משפחה.
על האבחון להיות עדכני ולכלול את המידע הבא:

 •  אבחנה ברורה ודיווח לגבי המצב – כרוני או זמני.
 •  פירוט הבדיקות שנערכו ותוצאותיהן.
 •  ציון השפעת המגבלה על חיי הסטודנט תוך התמקדות בתפקוד הלימודי.
 • פירוט המלצות להתאמות, שיכולות לאפשר לסטודנט הזדמנות שווה בבחינות.
 •  פירוט הטיפולים הניתנים (תרופתי, פרה-רפואי, פסיכולוגי / פסיכותרפי(. יש לפרט על השפעת הטיפול ותופעות לוואי אפשריות.

מתן ההתאמות יהיה בייעוץ עם מורשית הנגישות של מתנ”א.

התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים מהחברה הערבית

סטודנטים לתואר ראשון מהחברה הערבית זכאים על פי הצורך לתוספת זמן של  25% בבחינות, לשימוש במילונית עברית-ערבית ולהתעלמות משגיאות כתיב.
לקבלת ההתאמות – אנא פנו אל מנהל הסטודנטים בפקולטה בה אתם לומדים.

שימו לב – סטודנטים הלומדים לשנת השלמה של חשבונאות, על מנת לקבל את הזכאות לתוספת זמן עליכם להגיש אישור על כך שלמדתם בבית ספר בו שפת ההוראה אינה עברית.

סטודנטים לתואר שני, המרגישים כי עדיין מתקשים מבחינה שפתית וזקוקים לתוספת זמן, מוזמנים להגיש בקשה למתנ”א לבחינת האפשרות לקבלת התאמה זו. 

התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים יוצאי אתיופיה

סטודנטים לתואר ראשון יוצאי אתיופיה זכאים לתוספת זמן של  25% בבחינות ולהתעלמות משגיאות כתיב. לקבלת ההתאמות – אנא פנו אל מנהל הסטודנטים בפקולטה בה אתם לומדים.

סטודנטים לתואר שני, המרגישים כי עדיין מתקשים מבחינה שפתית וזקוקים לתוספת זמן, מוזמנים להגיש בקשה למתנ”א לבחינת האפשרות לקבלת התאמה זו.

התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים עולים חדשים

עולה חדש/ה, עד 7 שנים בארץ? את/ה זכאי/ת לתוספת זמן של 25% בבחינות, לשימוש במילונית ולהתעלמות משגיאות כתיב. עליך להגיש בקשה בצירוף תעודת עולה למנהל הסטודנטים בפקולטה שלך.

התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים מעל גיל 45

אם את/ה בת/בן 45 ומעלה, הנך זכאי/ת ל-25% תוספת זמן בבחינות.

לקבלת ההתאמה יש לפנות אל מנהל הסטודנטים בפקולטה בה אתם לומדים על מנת לבקש את תוספת הזמן.

התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטיות בהריון

בהריון? לאחר לידה או בטיפולי פוריות? דעי כי את זכאיות ל-25% תוספת זמן בבחינה, ויציאה לשירותים. יש להציג אישור על הריון מרופא נשים עם ציון תאריך לידה משוער או אישור מרופא מומחה, לקבלת ההתאמה – פני אל מנהל הסטודנטים בפקולטה בה את לומדת.

אופן הפנייה למתנ”א

אופן הפנייה לבקשת התאמות הוא דרך תחנת המידע לסטודנט. יש להיכנס ללשונית מרכז תמיכה ונגישות וללחוץ על “פנייה לבקשת התאמות בדרכי היבחנות”. לאחר מכן יש לבחור את הקמפוס בו לומדים, לתאר את הבקשה ולצרף את המסמכים הרלוונטיים.

לשאלות ניתן לפנות אלינו בטלפון על פי הקמפוס:

קמפוס קריית אונו: 03-5156316
קמפוס ירושלים: 03-5156332
קמפוס אור יהודה: 03-5311967
קמפוס חיפה:    03-5157383, 050-3048254

 

הליך קבלת ההתאמות

 • יש לפנות בבקשה להתאמות דרך תחנת המידע לסטודנט  לא יאוחר מחודש לאחר תחילת הסמסטר, כדי לקבל את ההתאמות לתקופת המבחנים שבסוף אותו סמסטר.
 • סטודנטים הנמצאים בתהליך אבחון, שטרם הסתיים במועד הנדרש להגשה, יכולים להגיש למתנ”א אישור על כך שהם בתהליך אבחון, ובמידת האפשר יקבלו תוספת זמן זמנית. 

את תוצאות האבחון ניתן יהיה להגיש למתנ”א עד 6 שבועות לפני תום הסמסטר, על מנת לקבל את ההתאמות בתקופת המבחנים של אותו סמסטר. סטודנט שלא יגיש את האבחון עד מועד זה יקבל את ההתאמות בסמסטר העוקב. 

 • ההחלטה לגבי מתן ההתאמות תינתן על ידי ועדת ההתאמות תוך 30 יום מתאריך ההגשה. 

המידע לגבי אישור ההתאמות והאבחונים ישמרו בתיק האלקטרוני של הסטודנט/ית. 

 • סטודנטים רשאים להגיש ערעור על החלטת הועדה, תוך 15 יום מקבלת החלטת ועדת ההתאמות. יש למלא טופס בקשת ערעור ולהגישו למתנ”א דרך תחנת המידע לסטודנט. ההחלטה על הערעור תדון על ידי ועדת ערר. תשובה תשלח לסטודנט/ית תוך 30 יום מתאריך הגשת הערעור.

הזמנת ההתאמות לבחינות

אם קיבלת אישור להתאמות בבחינות, עליך להדפיסו ולהגיע אתו למבחן. 

התאמות מסוימות דורשות הזמנה מוקדמת שלהן על ידי הסטודנט/ית עד עשרה ימים לפני המבחן, על מנת לאפשר היערכות של מדור בחינות ליישום ההתאמה. הנחיות לכך יתקבלו עם המכתב המציין את אישור ההתאמות. האחריות להזמנת ההתאמה היא של הסטודנט. סטודנטים שלא יבצעו את הזמנת ההתאמות למבחנים, לא יוכלו לקבל אותן.

על ביטול הגעה למבחן שהוזמנו אליו התאמות ייחודיות יש להודיע למדור בחינות לפחות 3 ימי עבודה מראש במייל – hatamot@ono.ac.il

טופס בקשת ערעור על התאמות

הנך רשאי/ת לערער על החלטת ועדת ההתאמות בפני ועדת ערר בתוך 15 ימים מיום קבלת התשובה של ועדת ההתאמות.

ועדת הערר תשקול את בקשתך והחלטתה תישלח אליך תוך 30 יום מהגשת הערעור. 

לתשומת ליבך:  הקריטריונים לקביעת ההתאמות אינם זהים לנהוג במשרד החינוך. לקריה האקדמית אונו אפשרות לקבוע את אופי ההתאמות על בסיס ממצאי האבחון ומידת הישימוּת של ההתאמה במוסד. בבחירה בין התאמות אפשריות הועדה תבחר בפתרונות המחזקים את האוטונומיה של הסטודנט/ית.

בבקשת הערר עליך – 

 1. למלא שאלון זה במלואו. להורדת הטופס – לחצו כאן >>
 2. לצרף מסמכים מתאימים נוספים רלוונטיים שלא הוגשו בעבר, כמו דו”ח אבחון לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז,  ו/או מסמכים רפואיים.

את הטופס יש להעביר למתנ”א דרך תחנת המידע לסטודנט. 

*ניתן לפרט על ההשלכות של המגבלה / לקות הלמידה על התפקוד האקדמי, וכן לתאר את ההתאמות והתמיכות שניתנו לך בתיכון. בנוסף, כדאי לציין אם הבעיה הוכרה על ידי ביטוח לאומי, ובמידה וכן – מה הזכאות שנקבעה.