בדיקת הזכאות להתאמות מתבצעת במרכז התמיכה ונגישות האקדמית (מתנ”א) הפועל במסגרת דיקאנט הסטודנטים.

ההתאמות בדרכי היבחנות נועדו לאפשר שוויון הזדמנות אקדמי והנגשת הלמידה לסטודנטים עם ליקויי למידה, הפרעת קשב, מגבלות בריאותיות ונפשיות, זאת כדי שיוכלו לבטא את הידע הנרכש ולהצליח בלימודים האקדמיים.

הזכאות נקבעת על בסיס מסירת אבחונים עדכניים,  או מסמכים רפואיים רלוונטיים.

המסמכים שנמסרים נדונים על ידי וועדת התאמות המורכבת מצוות רב–מקצועי וחלים עליה כללים אתיים של שמירת סודיות.

מידע נוסף על התאמות והיבחנות: