התאמות בדרכי ההיבחנות נועדו לאפשר שוויון זכויות אקדמי לסטודנטים עם מוגבלות, לקויות למידה או מצבים שונים (כפי שמפורט בהמשך).

ההתאמות הניתנות אינן  בגדר “הקלות” אלא התאמות, שמטרתן לאפשר בחינה בתנאים הוגנים, על פי הצורך ובהתאם להצגת האישורים הנדרשים. כל זאת, בהתאם לאפשרות יישום ההתאמה במוסד.

שימו לב – יש לפנות עם בקשה להתאמות לא יאוחר מחודש לאחר תחילת הסמסטר, כדי לקבל את ההתאמות לתקופת המבחנים שבאותו סמסטר  לא נוכל להתחייב על מתן התאמות לסטודנטים שיגישו את הבקשה באיחור. סטודנטים אלו יקבלו את ההתאמות (בכפוף להחלטת הועדה) בתקופת הבחינות של הסמסטר העוקב.

אנו מזמינים אתכם לפנות למתנ”א גם בכדי לקבל תמיכה לימודית במהלך התואר, כגון חונכות אקדמית, אסטרטגיות למידה, ייעוץ בטכנולוגיה מסייעת ללמידה, ועוד. ראו בהמשך פרטי יצירת הקשר.

אנחנו פה בשבילכם!

העמוד מכיל את המידע הבא

התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב

 • יש לך לקות למידה? מעוניין/ת לקבל תנאים מותאמים בדרכי ההיבחנות?

פנה/י למתנ”א והצג/הציגי אבחון דידקטי בתוקף (אבחון שנעשה ב- 5 שנים האחרונות ומעל גיל 16). האבחון ייבדק על ידי אחראית ההתאמות של מתנ”א כדי לקבוע מה ההתאמות האפשריות עבורך בקריה האקדמית אונו.

 • יש לך הפרעת קשב ואת/ה רוצה לקבל התאמות בלמידה?

עליך להציג אבחון קשב וריכוז שנערך ע”י גורם מוסמך – נוירולוג או פסיכיאטר.
בנוסף לאבחון הקשב עליך להציג אבחון דידקטי בתוקף (ראו סעיף קודם). במידה ויימצא כי הפרעת הקשב פוגעת בתפקודי הלמידה הבסיסיים, תוכל/י לקבל התאמות בהתאם לבדיקתה של רכזת ההתאמות.
שימו לב: אבחון קשב נוירולוגי / פסיכיאטרי בלבד אינו מזכה בהתאמות בלמידה.

 • לתשומת לבך: במידה והאבחון שברשותך נעשה לפני גיל 16 או שעברו יותר מ-5 שנים מיום ביצועו, האבחון אינו תקף. עליך לפנות אל מרכז האבחונים של הקריה האקדמית אונו לקביעת מועד לאבחון חדש.
  (כלל זה אינו תקף לגבי סטודנטים הלומדים ראיית חשבון. סטודנטים אלו צריכים לפנות לביצוע אבחון מת”ל במכונים המיועדים לכך).

 ליצירת קשר עם מרכז האבחונים יש לשלוח מייל לכתובת: ivhunim@ono.ac.il 

אנחנו כאן עבורכם ולמענכם

050-2434637

 

התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים עם מוגבלות פיזית / רפואית / נפשית / חושית / קוגניטיבית

במידה ויש לך מוגבלות זמנית או קבועה, באפשרותך לפנות אל מנהלת מתנ”א בקמפוס בו את/ה לומד/ת בליווי מסמכים רפואיים רלוונטיים מטעם רופא מומחה, כדי לבחון את זכאותך לתנאי היבחנות מותאמים. לא יתקבלו אישורים של רופא כללי או רופא משפחה.
על האבחון להיות עדכני ולכלול את המידע הבא:

 • אבחנה ברורה ודיווח לגבי המצב – כרוני או זמני.
 • פירוט הבדיקות שנערכו ותוצאותיהן.
 • ציון השפעת המגבלה על חיי הסטודנט תוך התמקדות בתפקוד הלימודי.
 • פירוט המלצות להתאמות, שיכולות לאפשר לסטודנט הזדמנות שווה בבחינות.
 • פירוט הטיפולים הניתנים (תרופתי, פרה-רפואי, פסיכולוגי / פסיכותרפי). יש לפרט על השפעת הטיפול ותופעות לוואי אפשריות.

מתן ההתאמות יהיה בייעוץ עם מורשית הנגישות של מתנ”א.

התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים מהחברה הערבית

סטודנטים מהחברה הערבית זכאים לתוספת זמן של  25% בבחינות, לשימוש במילונית ולהתעלמות משגיאות כתיב.
לקבלת ההתאמות – אנא פנו אל מנהל הסטודנטים בפקולטה בה אתם לומדים.
שימו לב: סטודנטים הלומדים לשנת השלמה של חשבונאות, על מנת לקבל את הזכאות לתוספת זמן עליכם להגיש אישור על כך שלמדתם בבית ספר בו שפת ההוראה אינה עברית.

התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים יוצאי אתיופיה

סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים לתוספת זמן של  25% בבחינות ולהתעלמות משגיאות כתיב. לקבלת ההתאמות – אנא פנו אל מנהל הסטודנטים בפקולטה בה אתם לומדים.

התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים עולים חדשים

עולה חדש/ה, עד 10 שנים בארץ?
את/ה זכאי/ת לתוספת זמן של 25% בבחינות, לשימוש במילונית ולהתעלמות משגיאות כתיב. עליך להגיש בקשה בצירוף תעודת עולה למנהל הסטודנטים בפקולטה שלך.

התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים מעל גיל 45

אם את/ה בת/בן 45 ומעלה, הנך זכאי/ת ל-25% תוספת זמן בבחינות.
יש לפנות אל מנהל הסטודנטים בפקולטה בה אתם לומדים על מנת לבקש את תוספת הזמן, במידה ואתם צריכים אותה.

התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטיות בהריון

בהריון?
דעי כי את זכאיות ל-25% תוספת זמן בבחינה, ויציאה לשירותים. יש להציג אישור על הריון מרופא נשים עם ציון תאריך לידה משוער. לקבלת ההתאמה – פני אל מנהל הסטודנטים בפקולטה בה את לומדת.

אופן הפנייה למתנ”א

אופן הפנייה לבקשת התאמות הוא דרך תחנת המידע לסטודנט. יש להיכנס ללשונית מרכז תמיכה ונגישות וללחוץ על “פנייה לבקשת התאמות בדרכי היבחנות”. לאחר מכן יש לבחור את הקמפוס בו לומדים, לתאר את הבקשה ולצרף את המסמכים הרלוונטיים.
לשאלות ניתן לפנות אלינו בטלפון על פי הקמפוס:

קמפוס קריית אונו: 03-5156316
קמפוס ירושלים: 03-5156332
קמפוס אור יהודה: 03-5311967
קמפוס חיפה:    03-5157383, 050-3048254

 

הליך קבלת ההתאמות

 • יש לפנות בבקשה להתאמות דרך תחנת המידע לסטודנט לא יאוחר מחודש לאחר תחילת הסמסטר, כדי לקבל את ההתאמות לתקופת המבחנים שבסוף אותו סמסטר.
 • סטודנטים הנמצאים בתהליך אבחון, שטרם הסתיים במועד הנדרש להגשה, יכולים להגיש למתנ”א אישור על כך שהם בתהליך אבחון, ובמידת האפשר יקבלו תוספת זמן זמנית.
 • את תוצאות האבחון ניתן יהיה להגיש למתנ”א עד 4 שבועות לפני תום הסמסטר, על מנת לקבל את ההתאמות בתקופת המבחנים של אותו סמסטר. סטודנט שלא יגיש את האבחון עד מועד זה יקבל את ההתאמות בסמסטר העוקב.
 • ההחלטה לגבי מתן ההתאמות תינתן על ידי ועדת ההתאמות תוך 30 יום מתאריך ההגשה.
 • המידע לגבי אישור ההתאמות יישלח לתיק האלקטרוני של הסטודנט/ית.
 • סטודנטים רשאים להגיש ערעור על החלטת הועדה, תוך 15 יום מקבלת החלטת ועדת ההתאמות. יש למלא טופס בקשת ערעור ולהגישו למתנ”א דרך תחנת המידע לסטודנט. ההחלטה על הערעור תדון על ידי ועדת ערר. תשובה תשלח לסטודנט/ית תוך 30 יום מתאריך הגשת הערעור.

הזמנת ההתאמות לבחינות

במידה וקיבלת אישור להתאמות בבחינות, עליך להדפיסו ולהגיע איתו למבחן.

התאמות מסוימות דורשות הזמנה מוקדמת שלהן על ידי הסטודנט/ית כשבועיים לפני המבחן, על מנת לאפשר היערכות של מדור בחינות ליישום ההתאמה. הנחיות לכך יתקבלו עם המכתב המציין את אישור ההתאמות. האחריות להזמנת ההתאמה היא של הסטודנט. סטודנטים שלא יבצעו את הזמנת ההתאמות למבחנים, לא יוכלו לקבל אותן.

על ביטול הגעה למבחן יש להודיע למדור בחינות לפחות 24 שעות מראש. סטודנט שהזמין התאמה אך לא הגיע למבחן ולא הודיע על כך מראש – יהיה צפוי לקנס כספי על סך 300 ₪.

טופס בקשת ערעור על התאמות

הנך רשאי/ת לערער על החלטת ועדת ההתאמות בפני ועדת ערר בתוך 15 ימים מיום קבלת התשובה של ועדת ההתאמות.

ועדת הערר תשקול את בקשתך והחלטתה תישלח אליך תוך 30 יום מהגשת הערעור.

לתשומת לבך:  הקריטריונים לקביעת ההתאמות אינם זהים לנהוג במשרד החינוך. לקריה האקדמית אונו אפשרות לקבוע את אופי ההתאמות על בסיס ממצאי האבחון ומידת הישימוּת של ההתאמה במוסד. בבחירה בין התאמות אפשריות הועדה תבחר בפתרונות המחזקים את האוטונומיה של הסטודנט/ית.

 1. למלא שאלון זה במלואו. להורדת הטופס – לחצו כאן >>
 2. לצרף מסמכים מתאימים נוספים רלוונטיים שלא הוגשו בעבר, כמו דו”ח אבחון לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז,  ו/או מסמכים רפואיים. את הטופס יש להעביר למתנ”א דרך תחנת המידע לסטודנט.

*ניתן לפרט על ההשלכות של המגבלה / לקות הלמידה על התפקוד האקדמי, וכן לתאר את ההתאמות והתמיכות שניתנו לך בתיכון. בנוסף, כדאי לציין אם הבעיה הוכרה על ידי ביטוח לאומי, ובמידה וכן – מה הזכאות שנקבעה.