הקריה האקדמית אונו מציעה למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה את האפשרות ללמוד במכינה הקדם אקדמית.

חלק מהקורסים הנלמדים מזכים את הסטודנט בנקודות זכאות אקדמיות שאותן ניתן לממש עם סיומה המוצלח של המכינה. מועמדים העוברים בהצלחה את לימודי המכינה נקלטים ללימודים כסטודנטים מן המניין.

בהמשך להחלטת המל”ג (מיום 19.3.2019) ניתן יהיה לאפשר הענקת פטור מקורסים שאינם מלימודי הליבה במכינה ולא יותר מ4 נ”ז.

הסטודנטים הלומדים במכינה מקבלים יחס אישי וליווי אקדמי ואדמיניסטרטיבי הדוק במהלך לימודיהם.

 

מטרות המכינות הקדם אקדמיות

 • מתן הזדמנות לסטודנטים בעלי פוטנציאל שלא עלה בידם להגיע להישגים גבוהים במסגרת השכלתם התיכונית.
 • הקניה של דרכי חשיבה ושיטות למידה שיאפשרו למועמדים להצליח בלימודיהם האקדמיים.
 • מתן אפשרות להתנסות בלמידת נושאים ברמה ובסביבה אקדמיים.

א. תכנית אפיק לאקדמיה לבעלי תעודת בגרות מלאה 

 • תכנית לימודים זו מיועדת למועמדים\ות לתואר ראשון בפקולטות למשפטים, מנהל עסקים, מדעי הרוח והחברה, בעלי זכאות לתעודת בגרות.
 • משך המכינה:
  מאי >> 15.7.22-8.5.22 + תקופת מבחנים
  יולי >> 23.9.22-17.7.22 + תקופת מבחנים
 • תנאי קבלה: מעבר ראיון אישי, עמידה בבחינות מיון ותעודת בגרות.
 • בין הקורסים הנלמדים: אוריינות אקדמית, מיתוג אישי ודרכי השפעה, מבוא לפסיכולוגיה (למועמדים לחינוך ופרסום ותקשורת שיווקית), מבוא למקורות המשפט (למועמדים למשפטים), אשנב למתמטיקה וסטטיסטיקה (למועמדים למנע”ס), מיומנויות ואסטרטגיות למידה.
 • מועמדים העוברים בהצלחה את לימודי המכינה נקלטים ללימודים כסטודנטים מן המניין.

לימודי התכנית מתקיימים בקמפוס קרית אונו, קמפוס ירושלים וקמפוס חיפה.

לפרטים ניתן לפנות למשרד ייעוץ ורישום בטלפון 03-5311888.

 

ב. מכינה ייעודית לחסרי זכאות לבגרות מעל גיל 30

 • המכינה מיועדת למועמדים/ות לתואר ראשון בפקולטות למשפטים, מנהל עסקים ומדעי הרוח מעל גיל 30, חסרי תעודת בגרות.
 • משך המכינה:
  מאי >> 15.7.22-8.5.22 + תקופת מבחנים
  יולי >> 23.9.22-17.7.22 + תקופת מבחנים
 • תנאי קבלה: מעבר ראיון אישי, עמידה בבחינות מיון, קורות חיים מעודכנים והמלצות הממוענות ישירות לקריה האקדמית אונו.
 • בין הקורסים הנלמדים: אנגלית טרום בסיסי א+ב, אוריינות אקדמית, מיומנויות ואסטרטגיות למידה, מבוא למקורות המשפט (למועמדים לפקולטות: משפטים / חינוך), אשנב למתמטיקה וסטטיסטיקה (למועמדים לפקולטה: מנע”ס), מדע וטכנולוגיה, בשביל ישראל, Pre-Basic English 2.
 • מועמדים העוברים בהצלחה, את לימודי המכינה נקלטים ללימודים כסטודנטים מן המניין.

לימודי המכינה מתקיימים בקמפוס קרית אונו, קמפוס ירושלים וקמפוס חיפה.

לפרטים ניתן לפנות למשרד יעוץ ורישום בטלפון 03-5311888.

 

ג. מכינה ייעודית לחסרי/ות זכאות לבגרות מתחת לגיל 30

 • המכינה מיועדת למועמדים\ות לתואר ראשון ללא זכאות לבגרות אך בעלי 14 יח”ל.
 • משך המכינה:
  מאי >> 15.7.22-8.5.22 + תקופת מבחנים
  יולי >> 23.9.22-17.7.22 + תקופת מבחנים
 • תנאי קבלה: מעבר ראיון אישי, עמידה בבחינות מיון, קורות חיים מעודכנים והמלצות הממוענות ישירות לקריה האקדמית אונו.
 • תנאי מעבר: ציון 75 במבחן הסופי בכל אחד מקורסי המכינה.
 • בין הקורסים הנלמדים: אנגלית טרום בסיסי א+ב, יישומי מחשב ב, מיתוג אישי ודרכי השפעה, אוריינות אקדמית, פרויקט PBL2, משפט חברה ועסקים, מיומנויות ואסטרטגיות למידה, יישומי מחשב א, סטטיסטיקה תיאורית (קורס מקוון עם מפגש תמך ע”פ צורכי מערכת), מבוא למקורות משפט (קורס מקוון עם מפגש תמך ע”פ צורכי מערכת), אשנב למתמטיקה וסטטיסטיקה, בשביל ישראל (קורס מקוון עם מפגש תמך ע”פ צורכי מערכת), Pre-Basic English 2.
 • מועמדים העוברים בהצלחה, את לימודי המכינה נקלטים ללימודים כסטודנטים מן המניין.

לימודי המכינה מתקיימים בקמפוס קרית אונו, קמפוס ירושלים וקמפוס חיפה.

לפרטים ניתן לפנות למשרד יעוץ ורישום בטלפון 03-5311888.

 

ד. מכינת שובל לחסרי/חסרות תעודת בגרות

 • משך המכינה: 2 סמסטרים מלאים (סמסטר קיץ + סמסטר א’)
  מכינת יולי: פתיחה 17.7.22 – סיום 20.1.23 + תקופת מבחנים
 • תנאי קבלה: מעבר ראיון אישי, עמידה בבחינות מיון, קורות חיים מעודכנים והמלצות הממוענות ישירות לקריה האקדמית אונו.
 • בין הקורסים הנלמדים: אשנב למתמטיקה וסטטיסטיקה, מיתוג אישי ודרכי השפעה, משפט חברה ועסקים, אוריינות וכתיבה אקדמית, יישומי מחשב, מיומנות ואסטרטגיה למידה, מבוא למקורות המשפט, מבוא לפסיכולוגיה, בשביל ישראל, אנגלית, גישור, אומנות השכנוע ועוד.
 • מועמדים העוברים בהצלחה, את לימודי המכינה נקלטים ללימודים כסטודנטים מן המניין.

לימודי המכינה מתקיימים בקמפוס קרית אונו.

לפרטים ניתן לפנות למשרד יעוץ ורישום בטלפון 03-5311888.

 

*תכניות הלימודים נתונות לשינויים בהתאם להנחיות המל”ג ובהתאם להנחיות ראש המכינה הקדם אקדמית.