הקריה האקדמית אונו מציעה למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה את האפשרות ללמוד במכינה הקדם אקדמית.

חלק מהקורסים הנלמדים מזכים את הסטודנט בנקודות זכאות אקדמיות שאותן ניתן לממש עם סיומה המוצלח של המכינה. מועמדים העוברים בהצלחה את לימודי המכינה נקלטים ללימודים כסטודנטים מן המניין.

הסטודנטים הלומדים במכינה מקבלים יחס אישי וליווי אקדמי ואדמיניסטרטיבי הדוק במהלך לימודיהם.

 

מטרות המכינות הקדם אקדמיות

 • מתן הזדמנות לסטודנטים בעלי פוטנציאל שלא עלה בידם להגיע להישגים גבוהים במסגרת השכלתם התיכונית
 • הקניה של דרכי חשיבה ושיטות למידה שיאפשרו למועמדים להצליח בלימודיהם האקדמיים
 • מתן אפשרות להתנסות בלמידת נושאים ברמה ובסביבה אקדמיים.

א. תוכנית אפיק לאקדמיה 

 • תוכנית לימודים זו מיועדת למועמדים\ות לתואר ראשון בפקולטות למשפטים, מנהל עסקים, מדעי הרוח, מדעי ההתנהגות בעלי זכאות לתעודת בגרות.
 • משך המכינה – סמסטר אחד (13 שבועות).
 • תנאי קבלה: מעבר ראיון אישי, עמידה בבחינות מיון ותעודת בגרות בממוצע 75 לפחות.
 • תנאי מעבר: ציון 65 במבחן הסופי בכל אחד מקורסי המכינה.
 • בין הקורסים הנלמדים: משפט חברה ועסקים, אנגלית (בהתאם לציון פרק אנגלית במבחן פסיכומטרי / ציון מבחן אמי”ר / ציון מבחן אמירם), מבוא למקורות המשפט (מועמדים לתואר ראשון במשפטים), אשנב למתמטיקה (מועמדים לתואר ראשון במנהל עסקים).
 • מועמדים העוברים בהצלחה את לימודי המכינה נקלטים ללימודים כסטודנטים מן המניין.

 

לימודי התוכנית מתקיימים בקמפוס קרית אונו, קמפוס ירושלים וקמפוס חיפה.

לפרטים ניתן לפנות למשרד יעוץ ורישום בטלפון 03-5311888.

ב. מכינה ייעודית לחסרי זכאות לבגרות מעל גיל 30

 • המכינה מיועדת למועמדים/ות לתואר ראשון בפקולטות למשפטים, מנהל עסקים ומדעי הרוח מעל גיל 30, חסרי תעודת בגרות.
 • משך המכינה – סמסטר אחד (13 שבועות).
 • תנאי קבלה: מעבר ראיון אישי, עמידה בבחינות מיון, קורות חיים מעודכנים והמלצות הממוענות ישירות לקריה האקדמית אונו.
 • תנאי מעבר: ציון 65 במבחן הסופי בכל אחד מקורסי המכינה.
 • בין הקורסים הנלמדים: מדע וטכנולוגיה, אוריינות אקדמית, מחשבת ישראל, מבוא למקורות המשפט (מועמדים לתואר ראשון במשפטים), אשנב למתמטיקה (למועמדים לתואר ראשון במנהל עסקים), אנגלית (בהתאם לתוצאות פרק אנגלית בפסיכומטרי / ציון מבחן אמי”ר / ציון מבחן אמירם).
 • מועמדים העוברים בהצלחה, את לימודי המכינה נקלטים ללימודים כסטודנטים מן המניין.

 

לימודי המכינה מתקיימים בקמפוס קרית אונו, קמפוס ירושלים וקמפוס חיפה.

לפרטים ניתן לפנות למשרד יעוץ ורישום בטלפון 03-5311888.

ג. מכינה ייעודית לחסרי/ות זכאות לבגרות מתחת לגיל 30

 • המכינה מיועדת למועמדים\ות לתואר ראשון בפקולטות למשפטים, מנהל עסקים ומדעי הרוח מתחת לגיל 30, חסר זכאות לבגרות אך בעל 14 יח”ל.
 • משך המכינה – סמסטר אחד (13 שבועות).
 • תנאי קבלה: מעבר ראיון אישי, עמידה בבחינות מיון, קורות חיים מעודכנים והמלצות הממוענות ישירות לקריה האקדמית אונו.
 • תנאי מעבר: ציון 75 במבחן הסופי בכל אחד מקורסי המכינה.
 • בין הקורסים הנלמדים: מיומנויות ואסטרטגיות למידה, מבוא למקורות המשפט, אוריינות אקדמית, משפט חברה ועסקים, בשביל ישראל, אשנב למתמטיקה וסטטיסטיקה.
 • יישומי מחשב, סדנת העצמה אישית, אנגלית טרום בסיסי א+ב, הכנה למימד.
 • מועמדים העוברים בהצלחה, את לימודי המכינה נקלטים ללימודים כסטודנטים מן המניין.

 

לימודי המכינה מתקיימים בקמפוס קרית אונו, קמפוס ירושלים וקמפוס חיפה.

לפרטים ניתן לפנות למשרד יעוץ ורישום בטלפון 03-5311888.

דמכינה למקצועות הבריאות

 • המכינה מיועדת למועמדים\ות לתואר ראשון בפקולטות למקצועות הבריאות שאינם עומדים בתנאי הקבלה (בגרות או פסיכומטרי).
 • משך המכינה – שמונה שבועות.
 • תנאי קבלה: זכאות לבגרות, מעבר יום מיון, קורות חיים מעודכנים.
 • קורסים: ביולוגיה של התא, מבוא לאנטומיה של האדם, אנגלית מונחים במקצועיים.

 

לימודי המכינה מתקיימים בקמפוס קרית אונו.
לפרטים ניתן לפנות למשרד יעוץ ורישום בטלפון 03-5311888.

*תוכניות הלימודים נתונות לשינויים בהתאם הנחיות המל”ג ובהתאם להנחיות ראש המכינה הקדם אקדמית.