מלגה לסטודנטים מצטיינים במשפטים ומנהל עסקים

תנאי הקבלה למלגת המצטיינים:

  • ועדת קבלה וריאיון אישי.
  • בגרות בממוצע 100 לפחות וציון פסיכומטרי של 600 לפחות, או בגרות מלאה וציון פסיכומטרי של 650 לפחות, או בגרות בממוצע 105 לפחות.

*ניתן להתקבל לתכנית, עם הצגת בגרות מלאה, על בסיס הוכחת מצוינות יוצאת דופן בחברה (לדוגמא: מצטייני נשיא המדינה, בעלי אותות ועיטורים וכו’).

קבלת המלגה בשנים מתקדמות מותנית בהשגת ממוצע של 85 לפחות בשנת לימודים קודמת.

המלגות כפופות לתקנון המצטיינים.

קבלת המלגות מותנית בלימוד בתוכנית מלאה ללא פטורים.

מלגת רקטור לסטודנטים מצטיינים במשפטים ולמינהל עסקים

תנאי הקבלה לתוכנית הרקטור לסטודנטים מצטיינים:

1. לימודים בתוכנית מלאה (ללא פטורים).

2. ריאיון אישי עם איש סגל אקדמי ומעבר ועדת קבלה.

3. עמידה באחד השילובים של ציוני הבגרות והפסיכומטרי (ראו טבלה למטה) הלימודים יתקיימו בתוכנית מלאה, במשפטים או במינהל עסקים או בשניהם יחד.

קבלת המלגה בשנים מתקדמות מותנית בהשגת ממוצע 90 לפחות וציון 85 לפחות בכל אחד מהקורסים בשנת הלימודים הקודמת.

הלומדים במקביל למשפטים ולמינהל עסקים בהתמחות בחשבונאות יידרשו להשיג ממוצע 85 לפחות וציון 80 לפחות בכל אחד מהקורסים.

פעם בסמסטר יתקיים קורס נוסף ייחודי לתוכנית.

סטודנטים בתוכנית שילמדו במקביל לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון במינהל עסקים בהתמחות בחשבונאות, בתוכניות מלאות במסלולי בוקר, יעמדו בממוצע 95 וישיגו ציון 90 לפחות בכל אחד מקורסי הלימוד, יזכו בשנה השנייה ללימודים למלגה מלאה וכן למלגת קיום במשך שנה עבור שנת הלימודים הבאה.

קבלת המלגה לשנים נוספות מותנית בהמשך עמידה באותם התנאים. המלגות כפופות לתקנון המצטיינים.

 

ממוצע ציוני תעודת הבגרות ציון פסיכומטרי
8.5 745
9 720
9.25 710
9.5 695
9.75 685
10 670
10.25 660
10.5 650

סגל הזהב – תוכנית המצטיינים של הקריה האקדמית אונו

לאורך ההיסטוריה הוקמו מוסדות המקדמים מצוינות בתוך מוסדות אקדמיים ובסמוך להם. מוסדות אלה טיפחו מצוינות באמצעות העברת ידע באופן לא פורמלי, החלפת דעות ועיסוק בתחומים החופפים לעניין האקדמי.

הקריה האקדמית אונו ייסדה את תוכנית המצטיינים כדי להעניק לסטודנטים מצטיינים בתחילת דרכם את הכלים ואת ההזדמנות לטפח את כישוריהם, להרחיב את אופקיהם וליצור תודעה של קבוצה מובחרת.

הפעילות מתרכזת בהעשרה ובטיפוח מנהיגות באמצעות מפגשים חודשיים עם דמויות מובילות בחברה, קורסי ידע כללי והעשרה וקורסי רטוריקה והתדיינות.

לרשות הבוגרים עומד משרד הפועל במקומות עבודה מובילים. התוכנית דואגת שההישגים האקדמיים יימשכו ויורחבו לתחומים נוספים שיעניקו לבוגרים ערך מוסף ונקודת מבט מיוחדת על החברה הישראלית ועל האנושות בכלל.

ראש התוכנית: פרופ’ אבנר בן זקן.

תהליך הקבלה וסינון המועמדים: חמשת הסטודנטים בעלי הציונים הגבוהים ביותר בכל מסלול בשנה א’ (כ-60 סטודנטים) מוזמנים לראיונות.

המועמדים עוברים ריאיון אישי מול דקני הקריה האקדמית אונו ומתוכם נבחרים כ-40 סטודנטים.

עמיתי תוכנית המצטיינים זכאים למלגה.

מלגה מחו”ל: יהודי לוס אנג’לס למען הסטודנטים

הקרן היהודית של קהילת לוס אנג’לס מעניקה מלגות לסטודנטים הלומדים בקריה האקדמית אונו.

 

About The Foundation

Established in 1954, the Jewish Community Foundation of Los Angeles is the largest manager of charitable assets and the leader in planned giving solutions for Greater Los Angeles Jewish philanthropists.  The Foundation currently manages assets of $700 million (unaudited, as of 12/31/09) and ranks among the 12 largest Los Angeles foundations. In 2009, The Foundation and its nearly 1,200 donors distributed $61 million in grants to hundreds of organizations with programs that span the range of philanthropic giving.

For more information, please visit www.jewishfoundationla.org

*מספר המלגות מוגבל

*אפשר להגיש בקשה למלגה רק לאחר הסדרת שכר לימוד מלא ולא יאוחר משבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים

*טפסים למלגות אפשר לקבל באתר האינטרנט