אודות

חוקרי המגמה ללימודי הניהול בארגון (התנהגות ארגונית, ייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש) מתמקדים במחקריהם בעיקר בחקר שינויים ארגוניים ומנהיגות ארגונית. המחקרים עוסקים בהשלכות של מצבי משבר ואי וודאות על פרטים וארגונים, הדרכים שבהם פרטים וארגונים מגיבים לשינויים ומתמודדים עמם, מקורות צמיחתה של המנהיגות הארגונית והקשר בין מנהיגות לשינוי.

כיום, מצויה בדפוס מקראה על “ניהול בתנאי אי-וודאות” המבוססת בחלקה הגדול על מחקרים שבוצעו על ידי חוקרי המגמה. מקראה נוספת על מנהיגות בתנאי משבר נמצאת בשלבי הכנה סופיים. מחקרים שנעשו על ידי חוקרי הקרייה הוצגו בכנסים בינלאומיים ופורסמו או הוגשו לפרסום בכתבי עת בינלאומיים.

חוקרי המכון

התנהגות ארגונית – HR

 

יעקובי ארז, ד”ר

dr.yaakobi@ono.ac.il

Yaakovi Erez, Dr.

צפירה גרבלסקי-ליכטמן, ד”ר

Grbelsky@Netvision.net.il

Tsfira Grebelsky-Lichtman, Dr.

כרמי עוזר,ד”ר

ocarmi@ono.ac.il

Carmi Ozer, Dr.

גולדשמידט נדב,ד”ר

nadavg@ono.ac.il

Goldshmit Nadav, Dr.

ניר דינה,ד”ר

dnir@ono.ac.il

Nir Dina, Dr.

שליט בועז, ד”ר

bshalit@ono.ac.il

Shalit Boaz, Dr.

עילם גלית, ד”ר

gilam@ono.ac.il

Eilam Galit, Dr.