מטרת הפרויקט

כיצד ניתן להנגיש השכלה גבוהה לאוכלוסיות שכיום אינן מגיעות לאוניברסיטאות ולמכללות? רבים סבורים שהפתרון הוא הוראה ולמידה מקוונת (online teaching and learning). אולם, מחקרים בתחום וניסיון בשטח מוכיחים ששיעורי האימוץ של למידה מקוונת נמוכים. ובכן, מה יש לעשות וכיצד יש לעשות זאת כדי להצליח להנגיש השכלה גבוהה לאוכלוסיות אלו?

הצעה בנושא זה, פרויקט בשם LOVE.DIST@ANCE, זכה במענק לתכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי.

מטרת פרויקט LOVE.DIST@NCE (Learning Optimization and Academic Inclusion via Equitative Distance Teaching and Learning) היא לבנות תכנית להנגשת השכלה גבוהה לאוכלוסיות בגיאורגיה ובישראל, שכיום אינן מיוצגות כהלכה באקדמיה. זאת באמצעות גישות מותאמות לצרכי אוכלוסיות אלו, בין השאר למידה מרחוק (למידה מקוונת).

 

משתתפי הפרויקט

בפרויקט משתתפות 5 מדינות: פורטוגל (מובילת הפרויקט), ספרד, רומניה, גיאורגיה וישראל. מרבית המדינות מיוצגות ע”י מספר מוסדות לימוד. מישראל משתתפים הקריה האקדמית אונו, מכללת לוינסקי ומיט”ל (מרכז ידע טכנולוגיות למידה). מוסדות נוספים הלוקחים חלק בפרויקט הם:

מפורטוגל

Instituto Politecnico de Porto (IPP)

מספרד

University of Vigo (UVigo)

 Fundacion universitaria Iberoamericana (FUNIBER)

מרומניה

Technical University of Cluj Napoca (UTCN)

מגיאורגיה

Ilia State University (ISU)

Iakob Gogichashvili Telavi State University (TeSaU)

 Batumi Shota Rustaveli State University (BSU)

, , .

משך הפרויקט ותוצרים

הפרויקט יימשך שלוש שנים ובמסגרתו אנו אמורים לרכוש ידע מהמדינות האירופאיות, ולפתח את תכנית להנגשת השכלה גבוהה, בין השאר באמצעות למידה מקוונת, כך שתתאים לצרכים הייחודיים של אוכלוסיות היעד בישראל ובגיאורגיה.

תוצרי הפרויקט יהיו: מחקר מקדים ומיפוי אוכלוסיות היעד וצרכיהם המיוחדים, הכנת מדריכים אודות הנגשת השכלה גבוהה להנהלות המוסדות להשכלה גבוהה, לסגל אקדמי ומנהלי, ולסטודנטים פוטנציאליים, ובניית תכניות פיילוט כהוכחת היתכנות.

 

פעילות

בחודש פברואר (23-27.2.2020) התקיים מפגש הפתיחה של הפרויקט בפורטו (פורטוגל) ובו דנו במטרות הפרויקט ובתפקיד כל מדינה/מוסד לימודים. במפגש זה ייצגו את הקריה האקדמית אונו ד”ר ציפי הרט מהפקולטה למנהל עסקים כמנהלת הפרויקט בקריה האקדמית אונו ומנהלת צוות ישראל, ואחראית על תחום הבטחת האיכות של הפרויקט, וכן ג’ודי ארד, מנהלת קשרי חו”ל בקריה האקדמית אונו, ולארה בוטו מחוג הפרעות בתקשורת כמנהלת אדמיניסטרטיבית. משלימים את הצוות ד”ר יצחק גניזי, מרצה בפקולטה למנהל עסקים ושלומי מרדכי, סמנכ”ל מערכות מידע ותקשוב בקריה האקדמית אונו.