שמות המגישים והגוף אליו הוגשה הבקשה מועד הגשה, סכום זכיה בש”ח, מספר שנים
טליה מירון-שץ, האיחוד האירופי – Marie Curie RE-integration grant מועד הגשה:2009,
סכום זכיה בש”ח:500,000,
שנים:3
אריה גביוס, NIHP מועד הגשה:2010,
סכום זכיה בש”ח:300,000,
שנים:3
טליה מירון-שץ, סם בונד, סטפן יו, DraftFCB מועד הגשה:2011,
סכום זכיה בש”ח:20,000,
שנים:1
אנה טוצי, ציפי הרט, תשעה חוקרים נוספים, TEMPUS (EU) מועד הגשה:2012,
סכום זכיה בש”ח:400,000,
שנים:3
מוטי אמר, שחר אייל, ISF מועד הגשה:2012,
סכום זכיה בש”ח:368,000,
שנים:4
אופיר בן אסולי, משה לשנו, המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות מועד הגשה:2012,
סכום זכיה בש”ח:110,000,
שנים:2
פרופ’ יוסי פליסקין, ציפי הרט, ענת גסר, אמיר הלקין, המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות מועד הגשה:2014,
סכום זכיה בש”ח:197,000,
שנים:2
דוד יחיעם אהרון, ירון זליכה , אייל שרבי, הרשות לניירות ערך מועד הגשה:2014,
סכום זכיה בש”ח:40,000,
שנים:1
טליה מירון-שץ, אבי צפריר, המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות מועד הגשה:2014,
סכום זכיה בש”ח:104,000,
שנים:2
טליה מירון-שץ, פייזר מועד הגשה:2014,
סכום זכיה בש”ח:70,400,
שנים:1
ברוך רוזן, אופיר בן אסולי, המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות מועד הגשה:2015,
סכום זכיה בש”ח:300,000,
שנים:2
אופיר בן אסולי, רמה פדרמן, BSF מועד הגשה:2015,
סכום זכיה בש”ח:240,000,
שנים:2
ציפי הרט, חנה פוטר כץ, ארסמוס מועד הגשה:2015,
סכום זכיה בש”ח:120,000,
שנים:3
מרים דישון ברקוביץ, תמר זילברג, NIHP מועד הגשה:2017,
סכום זכיה בש”ח:196,000,
שנים:2
עדו קאליר, מנורה-מבטחים מועד הגשה:2016,
סכום זכיה בש”ח:30,000,
שנים:2
ציפי הרט,NIHP מועד הגשה:2016,
סכום זכיה בש”ח:51,000,
שנים:2
טליה מירון-שץ, פולברייט-פוסט דוק אורח מועד הגשה:2017,
סכום זכיה בש”ח:70,000,
שנים:0.4
אופיר בן אסולי, דויד גפן, דן גרינברג, Drexel University-BGU Projects מועד הגשה:2017,
סכום זכיה בש”ח:75,000,
שנים:2
אוהד רף, ISF מועד הגשה:2017,
סכום זכיה בש”ח:180,000,
שנים:2
גיא יצחקוב, ISF מועד הגשה:2017,
סכום זכיה בש”ח:500,000,
שנים:3
שירה מור, סטפניה פאוליני, Keats Grant Award מועד הגשה:2017,
סכום זכיה בש”ח:22,000,
שנים:1
טליה מירון שץ, יוסי עוזרי, קרן מכבי שירותי בריאות מועד הגשה:2017,
סכום זכיה בש”ח:80,000,
שנים:2
איציק גניזי, שותפים גרמנים, Scholar Exchange Mobility מועד הגשה:2018,
סכום זכיה בש”ח:200,000,
שנים:1
מאיה נגב, גסטבו משק, טליה מירון שץ, משרד המדע מועד הגשה:2018,
סכום זכיה בש”ח:199,928,
שנים:3