שמות המגישים והגוף אליו הוגשה הבקשהמועד הגשה, סכום זכיה בש"ח, מספר שנים
טליה מירון-שץ,האיחוד האירופי – Marie Curie RE-integration grantמועד הגשה:2009,
סכום זכיה בש"ח:500,000,
שנים:3
אריה גביוס,NIHPמועד הגשה:2010,
סכום זכיה בש"ח:300,000,
שנים:3
טליה מירון-שץ, סם בונד, סטפן יו,DraftFCBמועד הגשה:2011,
סכום זכיה בש"ח:20,000,
שנים:1
אנה טוצי, ציפי הרט, תשעה חוקרים נוספים,TEMPUS (EU)מועד הגשה:2012,
סכום זכיה בש"ח:400,000,
שנים:3
מוטי אמר, שחר אייל,ISFמועד הגשה:2012,
סכום זכיה בש"ח:368,000,
שנים:4
אופיר בן אסולי, משה לשנו,המכון הלאומי לחקר שירותי בריאותמועד הגשה:2012,
סכום זכיה בש"ח:110,000,
שנים:2
פרופ’ יוסי פליסקין, ציפי הרט, ענת גסר, אמיר הלקין,המכון הלאומי לחקר שירותי בריאותמועד הגשה:2014,
סכום זכיה בש"ח:197,000,
שנים:2
דוד יחיעם אהרון, ירון זליכה , אייל שרבי,הרשות לניירות ערךמועד הגשה:2014,
סכום זכיה בש"ח:40,000,
שנים:1
טליה מירון-שץ, אבי צפריר,המכון הלאומי לחקר שירותי בריאותמועד הגשה:2014,
סכום זכיה בש"ח:104,000,
שנים:2
טליה מירון-שץ,פייזרמועד הגשה:2014,
סכום זכיה בש"ח:70,400,
שנים:1
ברוך רוזן, אופיר בן אסולי,המכון הלאומי לחקר שירותי בריאותמועד הגשה:2015,
סכום זכיה בש"ח:300,000,
שנים:2
אופיר בן אסולי, רמה פדרמן,BSFמועד הגשה:2015,
סכום זכיה בש"ח:240,000,
שנים:2
ציפי הרט, חנה פוטר כץ,ארסמוסמועד הגשה:2015,
סכום זכיה בש"ח:120,000,
שנים:3
מרים דישון ברקוביץ, תמר זילברג,NIHPמועד הגשה:2017,
סכום זכיה בש"ח:196,000,
שנים:2
עדו קאליר,מנורה-מבטחיםמועד הגשה:2016,
סכום זכיה בש"ח:30,000,
שנים:2
ציפי הרט,NIHPמועד הגשה:2016,
סכום זכיה בש"ח:51,000,
שנים:2
טליה מירון-שץ,פולברייט-פוסט דוק אורחמועד הגשה:2017,
סכום זכיה בש"ח:70,000,
שנים:0.4
אופיר בן אסולי, דויד גפן, דן גרינברג,Drexel University-BGU Projectsמועד הגשה:2017,
סכום זכיה בש"ח:75,000,
שנים:2
אוהד רף,ISFמועד הגשה:2017,
סכום זכיה בש"ח:180,000,
שנים:2
גיא יצחקוב,ISFמועד הגשה:2017,
סכום זכיה בש"ח:500,000,
שנים:3
שירה מור, סטפניה פאוליני,Keats Grant Awardמועד הגשה:2017,
סכום זכיה בש"ח:22,000,
שנים:1
טליה מירון שץ, יוסי עוזרי,קרן מכבי שירותי בריאותמועד הגשה:2017,
סכום זכיה בש"ח:80,000,
שנים:2
איציק גניזי, שותפים גרמנים,Scholar Exchange Mobilityמועד הגשה:2018,
סכום זכיה בש"ח:200,000,
שנים:1
מאיה נגב, גסטבו משק, טליה מירון שץ,משרד המדעמועד הגשה:2018,
סכום זכיה בש"ח:199,928,
שנים:3