אנו מודים לך על התעניינותך בלימודים בקריה האקדמית אונו. בשלב זה עומדות בפנייך החלטות לא פשוטות בנוגע לעתידך, האקדמי והמקצועי כאחד.

אנו מאמינים כי הדרך לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורך, היא באמצעות קבלת מידע מקיף ומעמיק ככל שנדרש לגבי האפשרויות העומדות בפניך.

לשם כך, הקריה האקדמית אונו מעמידה לרשותך, צוות יועצים מקצועי ומיומן הזמין עבורך שישה ימים בשבוע. היועצים שלנו ישמחו לענות על כל שאלותיך וללוות אותך לאורך כל תהליך הרישום והקבלה.

מעבר למידע בנוגע ללימודים ותנאי קבלה ניתן לקבל מהיועצים שלנו גם מידע בנוגע למלגות, היחידה להכוון וניהול קריירה, הסדרי תשלום ועוד. 

ההרשמה ללימודים אפשרית באופן עצמאי באמצעות אתר הקריה האקדמית אונו או באמצעות יועצי הרישום במנהל הרישום.

 • חריגים: הקריה האקדמית אונו שומרת לעצמה את האפשרות לקבל עד 10% סטודנטים שאינם בתנאי הקבלה לתוכנית, כחריגים. זאת, מטעמים כגון: העדפה מתקנת של אוכלוסיות מוחלשות; הגברת ההנגשה להשכלה גבוהה לסטודנטים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה; צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל; נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים ובמיוחד בעלי רקורד של עשייה חברתית ו/או ציבורית, הצטיינות בפעילות למען הקהילה, הצטיינות ייחודית בספורט, רקורד מרשים של שירות בטחוני או נתון אישי אחר המעיד על פעילות או יכולת מוכחת ללימודים אקדמיים.

הכתוב מתייחס לנשים וגברים כאחד.

למעבר לאתר המלגות של הקריה האקדמית אונו. לחצו כאן:

https://www.scholarships.ono.ac.il/

לייעוץ ותיאום פגישה אישית ניתן לפנות אלינו:
בימים א’-ה’, בין השעות 08:00-19:00, יום ו’ בין השעות 08:00-12:00
בטלפון 03-5311888
דוא”ל: info@ono.ac.il

תהליך הרישום:

יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הרישום, לצרף מסמכים כגון צילום ת.ז ומסמכי השכלה, ולשלם את דמי הרישום באמצעות כרטיס האשראי
(התשלום מתבצע במערכת מאובטחת).  לאחר מילוי הפרטים ואישורם, ייצור עמך קשר נציג ממנהל הרישום להשלמת הליך הקבלה.
יובהר, כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה!
את המסמכים המקוריים הבאים יש להציג במשרדי הרישום במועד הראיון האישי:
 • צילום תעודת זהות כולל הספח.
 • תמונת פספורט.
 • אישורים מקוריים על השכלה קודמת על פי תנאי הקבלה.
 • קורות חיים מעודכנים.
 • המלצה ממקום העבודה וקורות חיים מפורטים (מועמדים לתואר שני בלבד).
דמי רישום:
 • בכל תכתובת הקשורה להרשמה יש לציין שם מלא, מספר תעודת זהות, מסלול לימודים מבוקש ומספר טלפון להתקשרות.
 • על המועמדים להודיע מיד למנהל הרישום על כל שינוי שיחול בפרטיהם האישיים.
 • הרשמה מאוחרת היא על בסיס מקום פנוי בלבד. רצוי להירשם במועד הרגיל.
 • מנהל הרישום ייצור קשר טלפוני עם כל המועמדים שנרשמו לצורך קביעת מועדים לראיונות.
 • לא יינתנו הודעות טלפוניות בקשר לתוצאות מבחנים, ראיונות, החלטת ועדת קבלה וכד’.
 • לא תובא לדיון בקשתם של מועמדים שלא המציאו מסמכים כנדרש ובמועד.
 • מנהל הרישום יאשר, ללא תשלום, תעודת בגרות מקורית או תואר שיוצגו בפניו על ידי צילום התעודה המקורית ואישורה בחתימה ובחותמת העתק נאמן למקור (מסמך קביל).
 • כדי לייעל את הליך הרישום תקבל הקריה האקדמית אונו ישירות ממשרד החינוך את תעודת הבגרות של כל הנרשמים שהם “זכאים לבגרות” מאז שנת 1983. מועמדים בעלי זכאות עד שנת 1982, כולל, יידרשו להציג את התעודות המקוריות במינהל הרישום, בלי קשר להעברת הנתונים ממשרד החינוך. תעודת בגרות שתתקבל ישירות ממשרד החינוך תיחשב מקורית.
 • פניות לביטול הלימודים, להקפאתם או להפסקתם ייעשו בכתב בלבד.
 • אם אין התאמה בין השם המופיע על טופס הרישום לשם המופיע על גבי המסמכים השונים יש להמציא אישור על שינוי שם.
 • מועמדים שלא יציגו את המסמכים החסרים עד המועד האחרון שנקבע להם ייחשבו כמי שוויתרו על מועמדותם ללימודים בקריה האקדמית אונו לאותה שנת לימודים.
 • הקריה האקדמית אונו איננה מאשרת במכתב חוזר את קבלת מסמכי ההרשמה שנשלחו על ידי המועמדים, פרט למועמדים המתקבלים על בסיס קבלה אוטומטית.
 • החזרת תעודת בגרות מקורית או תעודה מקורית אחרת: באפשרות המועמדים לשלוח תעודת בגרות מקורית או כל תעודה מקורית אחרת למנהל הרישום. המועמדים יקבלו את התעודה בחזרה בדואר רגיל לאחר שמנהל הרישום יצלם את התעודה ויאשרה כמסמך קביל. החזרת התעודה המקורית למועמדים היא באחריות המועמדים, ואין הקריה האקדמית אונו אחראית לאובדנה.
 • מועמדים המתקבלים על פי הקטגוריה של קבלה אוטומטית יקבלו מכתב אישור על קבלתם ללימודים.
 • סטודנטים בעלי לקויות למידה או צרכים מיוחדים אחרים ימלאו טופס פנייה לדקנית הסטודנטים ויצרפו אבחון תקף ורשמי על לקויות למידה (תקף עד 7 שנים).
 • מועמדים ייחשבו לסטודנטים מן המניין רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו.

תיאום פגישה אישית

טלפון: 03-5311888

דוא”ל: info@ono.ac.il

משרד רישום

קמפוס קרית אונו – שעות הקבלה:

ימים א’-ה’ בשעות 18:30-9:00

יום ו’ בשעות 12:30-8:30

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב נהר הירדן 2, קרית אונו מיקוד 5545001

קמפוס ירושלים – שעות קבלה

ימים א’-ה’, בשעות 18:30-10:00

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי, מלחה, ירושלים מיקוד 9695102

קמפוס חיפה – שעות קבלה:

ימים א’-ה’, בשעות 18:00-10:00

כתובת: הקריה האקדמית אונו, קמפוס חיפה, שער הנמל 32, חיפה

*תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וירושלים מתקיים בקמפוס ירושלים בלבד.

הליך רישום וקבלה

יש להגיש למשרד הרישום:

 • טפסי רישום מלאים ומקוריים.
 • צילום תעודת זהות כולל הספח.
 • תמונת פספורט.
 • תשלום דמי רישום.

יש להציג את אחד מהבאים:

 • תעודת בגרות מלאה.
 • תעודת בגרות מחו”ל – יש לצרף אישור מקורי ממשרד החינוך, כי התעודה שוות ערך לבגרות ישראלית ממשרד החינוך, היחידה להערכת השכלה תיכונית מחו”ל, טלפון 02-5601371/2
 • תואר ראשון ממוסד ישראלי מוכר (גליון ציונים ודיפלומה או אישור זכאות לתואר).
 • תואר אקדמי ממוסד בחו”ל – יש לצרף אישור שקילות מקורי ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות, טלפון 02-5601684.

להליך רישום וקבלה למכינות קדם אקדמיות לחצו כאן.

דרישות אנגלית: 

 • כדי להסתווג לרמה באנגלית, על הסטודנט לעבור מבחן אמי”ר או אמיר”ם או להגיע עם ציון פרק אנגלית בפסיכומטרי.
 • מועמד ללא ציון מבחן אמי”ר או אמיר”ם או פסיכומטרי יסווג אוטומטית לרמה הנמוכה ביותר.
 • מועמדים אשר התקבלו ללימודים יכולים להתחיל את לימודי האנגלית אונליין ולגשת למבחנים טרם תחילת התואר.

פטור מאנגלית יינתן לאחר הצגת אחד מהבאים: 

 • אישור על הגעה לרמת פטור במוסד אקדמי ישראלי מוכר או פסיכומטרי בציון של 134 לפחות בפרק האנגלית או ציון מבחן אמי”ר או מבחן אמירם בציון של 234 לפחות.

עלות לימודי האנגלית תתווסף לעלות התואר, על פי רמת האנגלית שנקבעה בהליך הרישום והקבלה.

ועדת קבלה

ועדת הקבלה משקללת את נתוני המועמד.

החלטות הוועדה נשלחות באימייל עד שבועיים מיום סיום כלל הליך הרישום.

לחישוב חישוב ממוצע ציון תעודת בגרות – לחצו כאן >> (הקישור יתוקן בקרוב)

טלפון: 03-5311888


קמפוס קרית אונו:

ימים א’ עד ה’ בשעות: 9:00 -12:00 , 14:00 – 18:00

יום ו’ בשעות: 8:00 – 12:00

קמפוס ירושלים:

יום א’ בשעות:  8:30- 18:00

ימים ב’ ו- ה’ בשעות:  8:30 -17:00

ימים ג’ ו- ד’ בשעות: 8:30 -16:00

קמפוס חיפה:

ימים א’ עד ה’ בשעות: 9:00 -13:00 , 15:00 – 17:00

קמפוס חרדי אור יהודה:

ימים א’ עד ה’ בשעות:  8:30 -13:00, 14:30 -16:00

תיאום פגישה אישית

טלפון: 03-5311888

דוא”ל: noam.kar@ono.ac.il 

משרד רישום

קמפוס קרית אונו – שעות הקבלה:

ימים א’-ה’ בשעות 18:30-9:00

יום ו’ בשעות 12:30-8:30

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב נהר הירדן 2, קרית אונו מיקוד 5545001

הליך רישום וקבלה

יש להגיש למשרד הרישום:

 • טפסי רישום מלאים ומקוריים
 • צילום תעודת זהות כולל הספח
 • תמונת פספורט
 • תשלום דמי רישום
 • ציון מבחן פסיכומטרי
 • תעודת בגרות מלאה (תעודת בגרות מחו”ל – יש לצרף אישור מקורי ממשרד החינוך, כי התעודה שוות ערך לבגרות ישראלית ממשרד החינוך, היחידה להערכת השכלה תיכונית מחו”ל, טלפון 02-5601371/2).

או

 • זכאות לתואר ראשון ממוסד ישראלי מוכר עם גליון ציונים סופי. ( תואר אקדמי ממוסד בחו”ל – יש לצרף אישור שקילות מקורי ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות, טלפון 02-5601684).

תיאום פגישה אישית

טלפון: 03-5311888

דוא”ל: info@ono.ac.il

משרד רישום

קמפוס קרית אונו – שעות קבלה: 

ימים א’-ה’ בשעות 18:30-09:00

יום ו’ בשעות 12:30-8:30

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב נהר הירדן 2, קרית אונו. מיקוד 5545001

קמפוס ירושלים – שעות קבלה:

ימים א’-ה’ בשעות 18:30-10:00

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי, מלחה, ירושלים. מיקוד 9695102

הליך רישום וקבלה

יש להגיש למשרד הרישום:

 • טפסי רישום מלאים ומקוריים
 • צילום תעודת זהות כולל הספח
 • תמונת פספורט
 • תשלום דמי רישום

יש להציג את אחד מהבאים:

 • תואר ראשון ממוסד ישראלי מוכר (גיליון ציונים ודיפלומה או אישור זכאות לתואר)
 • תואר שני/שלישי ממוסד לימודים ישראלי מוכר (גליון ציונים ודיפלומה או אישור זכאות לתואר)
 • תואר אקדמי מחו”ל – יש לצרף אישור שקילות מקורי ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות, טלפון 02-5601684.

ראיון אישי

כל מועמד/ת נדרש/ת נדרש לעבור ראיון אישי עם איש סגל אקדמי

ועדת קבלה

ועדת הקבלה משקללת את נתוני המועמד: השכלה קודמת והריאיון האישי.

החלטות הוועדה ניתנות בכתב עד שבועיים מיום סיום כלל הליך הרישום.

תיאום פגישה אישית

טלפון: 03-5311888

דוא”ל: info@ono.ac.il

משרד רישום

קמפוס קרית אונו – שעות קבלה: 

ימים א’-ה’ בשעות 18:30-09:00

יום ו’ בשעות 12:30-8:30

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב נהר הירדן 2, קרית אונו. מיקוד 5545001

קמפוס ירושלים – שעות קבלה (מסלול ללא התמחות):

ימים א’-ה’ בשעות 18:30-10:00

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי, מלחה, ירושלים. מיקוד 9695102

הליך רישום וקבלה

יש להגיש למשרד הרישום:

 • טפסי רישום מלאים ומקוריים
 • צילום תעודת זהות כולל הספח
 • תמונת פספורט
 • תשלום דמי רישום (עבור הטיפול בבקשת ההרשמה למחזור אוקטובר 2017 ומחזור אפריל 2017 בלבד)
 • קורות חיים מלאים ועדכניים.
 • אישור העסקה ממקום העבודה.

יש להציג את אחד מהבאים:

 • תואר ראשון ממוסד ישראלי מוכר (גיליון ציונים ודיפלומה או אישור זכאות לתואר)
 • תואר שני/שלישי ממוסד לימודים ישראלי מוכר (גליון ציונים ודיפלומה או אישור זכאות לתואר)
 • תואר אקדמי מחו”ל – יש לצרף אישור שקילות מקורי ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות, טלפון 02-5601684.

ועדת קבלה

ועדת הקבלה משקללת את נתוני המועמד: השכלה קודמת, ניסיון מקצועי ותוצאות הריאיון האישי.

החלטות הוועדה ניתנות בכתב עד שבועיים מיום סיום כלל הליך הרישום.

תיאום פגישה אישית:

טלפון: 03-5311888

דוא”ל: info@ono.ac.il

אתר: www.ono.ac.il

משרד רישום – שעות קבלה:

ימים א’-ה’ בשעות 18:30-09:00

יום ו’ בשעות 12:30-08:30

כתובת הקריה האקדמית אונו, רחוב נהר הירדן 2, קרית אונו מיקוד 5545001

הליך רישום וקבלה

יש להגיש למשרד הרישום:

 • טפסי רישום מלאים ומקוריים
 • צילום תעודת זהות כולל ספח
 • תמונת פספורט
 • תשלום דמי רישום

יש להציג את אחד הבאים (יש להגיש מסמכים מקוריים או נאמנים למקור):

 • תואר ראשון במשפטים ממוסד אקדמי מוכר.
 • תואר ראשון במשפטים ממוסד אקדמי בחו”ל – יש לצרף אישור שקילות מקורי ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות, טל’ 02-5601684.