•  
 • קלר-חלמיש, כ’ ופלג-קוריאט, ע’ (2020). ממחאה לאיחוי: מחאת#MeToo  כרקע לפיתוח והנגשה של תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית. עתיד להתפרסם בחוברת מיוחדת של כתב העת קרימינולוגיה ישראלית
 • דנה פוגץ’ וטלי איזנברג, “היא יודעת – על מקומה של הנפגעת בהערכת מסוכנותו של עבריין המין” הערכת מסוכנות: היבטים קליניים, משפטיים וחברתיים (הוצאת כרמל, עורכים: יהודית אבולעפיה, מאיר חובב, מירב בוקשיצקי, דינה להמן, 2019) 171-202 .
 • קלר-חלמיש, (2017). צדק מאחה בראי ישוב סכסוכים- בין תיאוריה לפרקטיקה: בחינת המקרה המיוחד של תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית במשפחה (עבודת מחקר לתואר דוקטור). אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
 • ליסט, פ’, טאובר, ד’ וקלר-חלמיש, כ’  (2016). הייתכן צדק מאחה בפגיעות מיניות? בתוך א’ ינאי וט’ גל (עורכים). מפגיעה לאיחוי: צדק מאחה ושיח מאחה בישראל (עמ’ 175-198). ירושלים: מאגנס.
 • דנה פוגץ’ “‘ביום שאחרי’ – גישות חדשות במערכת המשפט לניהול סיכון של פגיעה מינית – מענישה בלבד לפיקוח ומניעה ” הפרקליט נא(1)(2011) 204-139 .
 • דנה פוגץ’ “‘ברצון שניהם ובשמחתם’ : אינוס בידי בן זוג והתוויית גבולות המשפט הפלילי בחברה משתנה” עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם (עורכות: דפנה ברק-ארז, שלומית יניסקי-רביד, יפעת ביטון, דנה פוגץ’, 2007, הקריה האקדמית אונו ונבו) 543-501 .
 • דנה פוגץ’ “קרימינליזציה של גינוני חיזור מקובלים? מרמה, טעות הקורבן והסכמה לעניין עבירות מין” מגמות בפלילים: עיונים בתורת האחריות הפלילית (עורך אלי לדרמן, 2001), 200-149 .
 • Chen, G., & Gueta, K. (2019). Cognitive appraisal of child abuse among Israeli inmates:  Does sex make a difference? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 63 (11), 2050-2068.
 • Chen, G., Gueta, K. (2015). Child Abuse, drug addiction and mental health problems of incarcerated women in Israel. International Journal of Law and Psychiatry, 39, 36-45
 • דנה פוגץ’ “קטינים נפגעי עבירה בראי המשפט – מגמות בחקיקה ובפסיקה” התעללות והזנחה של ילדים בישראל (עורכים: דבורה הורוביץ, יורם בן-יהודה, מאיר חובב, 2006) 151-99 .
 • ליאור ברשק ודנה פוגץ’ “בין פרטי וציבורי: המשפט הפלילי והמשפחה” מחקרי משפט כ’ (2003) 44-7 .
 • דנה פוגץ’ “הזכות להישמע? עדויות ילדים בהליך הפלילי: תיקון מס’ 8 לחוק הגנת ילדים – לא סוף דבר” הפרקליט מו’ (2002) 167-121 .
 • מיכל טמיר ודנה פוגץ’ “נפגעי עבירה והסדרי טיעון: דחיפה קלה ((nudge בכיוון הנכון” (עתיד להתפרסם בספר עדנה ארבל, 2020) .
 • דנה פוגץ’, “הטוב, הרע והלא נודע – על היחס בין זכויות נפגעי עבירות חמורות לויקטימולוגיה בפסיקת בית המשפט” (עתיד להתפרסם בקרימינולוגיה ישראלית , 2020 ).
 • מיכל טמיר ודנה פוגץ’, “חוק טובות לנפגעי עבירה – על חוקתיות החסינות לפגיעה שלטונית בנפגעי עבירה” (עתיד להתפרסם במעשי משפט, 2020).
 • דנה פוגץ’ וגלית לובצקי, “מפקירים את עבירת ההפקרה – הארת פסיקה בעקבות בג”ץ 8814/18” (עתיד להתפרסם בהמשפט ברשת: זכויות אדם, 2020).
 • דנה פוגץ’ וענת פלג, “”לצאת מהפיקסלים”- הוויתור על הפרטיות של נפגעות עבירות מין –בראי המשפט והתקשורת (עתיד להתפרסם במשפטים על אתר, 2020).
 • מיכל טמיר ודנה פוגץ’ “ההליך הפלילי כמשחק שחמט: מעמדו של הנפגע במסגרת דוקטרינת פסילת הראיות”, ספר דורית ביניש (הוצאת בר אילן ונבו, עורכים: קרן אזולאי, אהרון ברק, איתי בר סימן טוב ושחר ליפשיץ, 2018) 489-538 .
 • Dana Pugach and Michal Tamir, Nudging the Criminal Justice System into Listening to Crime Victims in Plea Agreements, 28 (1) Hastings Women’s Law Journal (2017) 45-72.
 • חלק מהמאמר פורסם בשנית בספר:
 • Victims in Criminal Procedure, (Douglas E. Beloof, Paul G. Cassell, Meg Garvin, Steven J. Twist. Eds., Carolina Press, 4th ed., 2019), 442-443.
 • hadar dancig- rosenberg and Dana pugach, “Between ‘Secondary Victimization’ and Positive Victimology: The Case of Crime Victims’ Right of Privacy” in: Positive Criminology: The Good Can Overcome the Bad (Natti Ronel & Dana Segav ed., Routledge, 2015) 292-306.
 • דנה פוגץ’ “חשופה לעין כל: על זכותה של נפגעת עבירה לפרטיות בהליך הפלילי” ספר אליהו מצא (אוניברסיטת תל-אביב, עורכים: אהרון ברק, איילה פרוקצ’יה, שרון חנס, רענן גלעדי ,2015( 528-489 .
 • הדר דנציג-רוזנברג ודנה פוגץ’, “’הדור הבא’ של זכויות נפגעי עבירה: הזכות החוקתית להליך הוגן”, עיוני משפט לו’ 3 (2015) 604-549 .
 • דנה פוגץ’ ” סלבריטאים על כורחם (ובחסות בית המשפט?) מחשבות על פרטיותם של נפגעי עבֵרות בהליך המשפטי”, קריית המשפט י’ (2014) 130-79 .
 • Douglas E. Beloof and Dana Pugach, Victims’ Rights Need Remedy: Comparing current victims’ rights in Israel and America, 8 (1) International Perspectives in Victimology (2014) 11-37.
 • Hadar Dancig-Rosenberg and Dana Pugach, Pain, Love and Voice: The Role of Domestic Violence Victims in Sentencing, 18(2) Michigan Journal of Gender & Law (2012) 423.
 • דנה פוגץ’ “‘ביום שאחרי’ – גישות חדשות במערכת המשפט לניהול סיכון של פגיעה מינית – מענישה בלבד לפיקוח ומניעה ” הפרקליט נא(1)(2011) 204-139 .
 • הדר דנציג-רוזנברג ודנה פוגץ’ “‘כשאהבה כואבת’: על דילמת ההתחשבות בבקשתן של נשים החיות בצל האלימות להקל בענישת הפוגע” מחקרי משפט (2009), 652-589 .
 • דנה פוגץ’ “‘ברצון שניהם ובשמחתם’ : אינוס בידי בן זוג והתוויית גבולות המשפט הפלילי בחברה משתנה” עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם (עורכות: דפנה ברק-ארז, שלומית יניסקי-רביד, יפעת ביטון, דנה פוגץ’, 2007, הקריה האקדמית אונו ונבו) 543-501 .
 • דנה פוגץ’ “מהפכת הקורבנות – היום שאחרי. לקראת מודל המכיר בשיקולי ענישה פרטיים?” קריית המשפט ד’ (2004/5) 268-229 .
 • דנה פוגץ’ וענת פלג, “”לצאת מהפיקסלים”- הוויתור על הפרטיות של נפגעות עבירות מין –בראי המשפט והתקשורת, עתיד להתפרסם במשפטים על אתר, 2020.

Pugach, D., Peleg, A., & Ronel, N. (2018). Lingual injury: Crime victims between the criminal justice system and the media. International Review of Victimology, 24(1), 3-23.

 • דנה פוגץ’ ” סלבריטאים על כורחם (ובחסות בית המשפט) מחשבות על פרטיותם של נפגעי עבֵרות בהליך המשפטי”, קריית המשפט י’ (2014) 130-79 .
 • Chen, G., & Gueta, K. (2019). Cognitive appraisal of child abuse among Israeli inmates:  Does sex make a difference? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 63 (11), 2050-2068.
 • Gueta, K., Peled, E., & Sander-Almoznino, N. (2016). “I used to be an ordinary mom”: The maternal identity of mothers of women abused by an intimate partner.  American Journal Orthopsychiatry, 86(4), 456-466. 
 • Peled, E., Gueta, K., & Sander-Almoznino, N. (2016). The Experience of mothers exposed to the domestic abuse of their daughters: “There’s no definition for it”.  Violence against Women22(13) 1577–1596.
 • Chen, G., Gueta, K. (2015). Child Abuse, drug addiction and mental health problems of incarcerated women in Israel. International Journal of Law and Psychiatry, 39, 36-45
 • Bensimon, M., & Ronel, N. (2012). The flywheel effect of intimate partner violence: A victim-perpetrator interactive spin. Aggression and Violent Behavior, 17, 423–429.   
 • Hadar Dancig-Rosenberg and Dana Pugach, Pain, Love and Voice: The Role of Domestic Violence Victims in Sentencing, 18(2) Michigan Journal of Gender & Law (2012) 423.
 • הדר דנציג-רוזנברג ודנה פוגץ’ “‘כשאהבה כואבת’: על דילמת ההתחשבות בבקשתן של נשים החיות בצל האלימות להקל בענישת הפוגע” מחקרי משפט (2009), 652-589 .
 • Reconceptualizing Victimization and Agency in the Discourse of Battered Women who Kill 45 Studies in Law, Politics, and Society, (2008) 3-45.
 • ליאור ברשק ודנה פוגץ’ “בין פרטי וציבורי: המשפט הפלילי והמשפחה” מחקרי משפט כ’ (2003) 44-7 . 
 • קלר-חלמיש,כ’ ופלג-קוריאט, ע’ (2020). ממחאה לאיחוי: מחאת#MeToo  כרקע לפיתוח והנגשה של תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית. עתיד להתפרסם בחוברת מיוחדת של כתב העת קרימינולוגיה ישראלית
 • קלר-חלמיש, (2017). צדק מאחה בראי ישוב סכסוכים- בין תיאוריה לפרקטיקה: בחינת המקרה המיוחד של תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית במשפחה (עבודת מחקר לתואר דוקטור). אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
 • ליסט, פ’, טאובר, ד’ וקלר-חלמיש, כ’  (2016). הייתכן צדק מאחה בפגיעות מיניות? בתוך א’ ינאי וט’ גל (עורכים). מפגיעה לאיחוי: צדק מאחה ושיח מאחה בישראל (עמ’ 175-198). ירושלים: מאגנס.
 • דנה פוגץ’, נעמי כץ, נעמה כץ, דנה לבוק-גל “‘וכשאגדל, אני מקווה להשפיע כמוכם’- ליווי תפקודי ומשפטי כסיוע למזעור קורבנות משנית של נפגעי עבירות וקידום רווחתם האישית”, המשפט (2016) 210-181 .
 • Ronel, N. (2016). How can victimology become positive? In K. Jaishankar (ed.), Interpersonal criminology: Revisiting interpersonal crimes and victimization (pp. 191-202). Boca Raton, FL: CRC Press (Taylor & Francis Group).
 • hadar dancig- rosenberg and Dana pugach, “Between ‘Secondary Victimization’ and Positive Victimology: The Case of Crime Victims’ Right of Privacy ”  in: Positive Criminology: The Good Can Overcome the Bad (Natti Ronel & Dana Segav ed., Routledge, 2015) 292-306.
 • Shechory-Bitton, M., & Ronel, N. (2015). Posttraumatic growth and positive victimology: The case of ultra-Orthodox Jewish women who resided in a shelter. In N. Ronel & D. Segev (eds.), Positive Criminology (pp. 250-260). London & New York: Routledge. 
 •  Ronel, N. (2015). Why victimology should stay positive – the ongoing need for positive victimology, Temida, 18(3-4), 5-16.
 • Luria, R., Ben-David, S., & Ronel, N. (2014). Positive victimology: The voice arising from the field. In P. Schafer & E. Weitekamp (Ed.), Establishing victimology: Festscrift for Prof. Gerd Ferdinand Kirchhoff (pp. 351–366). Monchengladbach: Hochschhule Niederrhein University of Applied Sciences 
 • Ronel, N., & Toren, Y. (2012). Positive victimology – An innovation or “more of the same”? Temida. 15(2), 171-180. 
 • Lebel, U., & Ronel, N. (2009). The emotional re-engineering of loss: On the grief-anger-social action continuum. Political Psychology, 30(5), 669-691. 
 • דנה פוגץ’, “הטוב, הרע והלא נודע – על היחס בין זכויות נפגעי עבירות חמורות לויקטימולוגיה בפסיקת בית המשפט”, עתיד להתפרסם בקרימינולוגיה ישראלית ,2020.
 • Diamond – Bensimon, S., & Ronel, N. (2019). From bondage to liberation: The case of Holocaust survivor Eva Mozes-Kor’s forgiveness. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 28(8), 996-1016.
 • דנה פוגץ’, נעמי כץ, נעמה כץ, דנה לבוק-גל “‘וכשאגדל, אני מקווה להשפיע כמוכם’- ליווי תפקודי ומשפטי כסיוע למזעור קורבנות משנית של נפגעי עבירות וקידום רווחתם האישית”, המשפט (2016) 210-181 .
 • Bensimon, M., Andzenge, D., Gilbertson, L., Jergenson, S., & Ronel, N. (Forthcoming). Applied victimology: The professional practice of victimology. In J. Joseph & S. Jergenson (Eds.), The contemporary developments in victimology – an international perspective: A festschrift in honor of Marc Groenhuijsen. Switzerland: Springer.
 • Ronel, N. & Maor, L. (2012). Grace Therapy with recovering victims: Twelve-step based therapy and rehabilitation. In N. Ronel (ed.), Gone with the spirit (pp. 215-232). Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press (Hebrew).
 • Ronel, N. (2009). Spirituality-based therapy with recovering victims: Challenges and opportunities. In O. Hagemann, P. Schäfer & S. Schmidt (eds.), Victimology, victims assistance and criminal justice (pp.175-189). Mönchengladbach: Niederrhein University of Applied Sciences.
 • Ronel, N., & Lebel, U. (2006). When parents lay their children to rest. Journal of Social and Personal Relationships, 23(4), 507-522.
 • Lebel, U., & Ronel, N, (2005). Parental discourse and activism as a response to bereavement of fallen sons and civilian terrorist victims. Journal of Loss & Trauma, 10 (4), 383 – 405.