מכון למחקר יישומי בשוק הון בישראל הוקם על ידי הקריה האקדמית אונו. מטרת המכון היא ליזום, לתכנן ולקיים באופן שוטף פעילויות מחקריות אקדמיות, כנסים ופרסומים, בנושאים בעלי חשיבות לפיתוח שוק ההון בישראל, בכדי להביאם לדיון ציבורי ולסייע על ידי כך בהסרת כשלים כלכליים בכלל וכשלים ורגולטוריים בפרט.

המכון הינו מוסד ללא כוונת רווח (מלכ”ר) הפועל במסגרת הפקולטה למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו, והוא ממומן ממקורות עצמיים של הקריה האקדמית אונו, ותרומות. היעד העיקרי של המכון הוא לאפשר ולתמוך במחקר בהיבטים השונים של שוק ההון עם דגש מיוחד על נושאים הנוגעים ליעילות וסחירות בשוק ההון, גיוס הון בבורסה ומחוצה לה, פיתוח מכשירים פיננסיים, שיטות מסחר, ניהול חברות, משטר תאגידי בחברות ורגולציה בשוק ההון בישראל. עבודות המחקר במכון יכולות להתבצע על ידי חברי הסגל האקדמי של הקריה האקדמית אונו ו/או חוקרים בכירים ממוסדות אקדמיים אחרים, סטודנטים לתארים מתקדמים ועוזרי מחקר.

יוזמי המכון רואים חשיבות רבה בקידום המעורבות הציבורית של המוסדות האקדמיים בישראל בקביעת המדיניות בתחומים השונים של שוק ההון. המחקרים שייערכו במסגרת המכון יעסקו בבעיות מעשיות ו/או תיאורטיות, עם התמקדות בחברה הישראלית והאתגרים העומדים בפניה. המחקרים שייעשו במכון יכולים לשאת אופי תיאורטי, אך עליהם להיות בעלי השלכות יישומיות למשק הישראלי על מנת שמקבלי ההחלטות בסקטור הציבורי בישראל יוכלו ללמוד מהם ולהשתמש, במידת האפשר, בתוצאותיהם והמלצותיהם.

אודות

מכון ORIF למחקר יישומי בשוק הון בישראל הוקם על ידי הקריה האקדמית אונו. מטרת המכון היא ליזום, לתכנן ולקיים באופן שוטף פעילויות מחקריות אקדמיות, כנסים ופרסומים, בנושאים בעלי חשיבות לפיתוח שוק ההון בישראל, בכדי להביאם לדיון ציבורי ולסייע על ידי כך בהסרת כשלים כלכליים בכלל וכשלים ורגולטוריים בפרט.

המכון הינו מוסד ללא כוונת רווח (מלכ”ר) הפועל במסגרת הפקולטה למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו, והוא ממומן ממקורות עצמיים של הקריה האקדמית, ותרומות. היעד העיקרי של המכון הוא לאפשר ולתמוך במחקר בהיבטים השונים של שוק ההון עם דגש מיוחד על נושאים הנוגעים ליעילות וסחירות בשוק ההון, גיוס הון בבורסה ומחוצה לה, פיתוח מכשירים פיננסיים, שיטות מסחר, ניהול חברות, משטר תאגידי בחברות ורגולציה בשוק ההון בישראל. עבודות המחקר במכון יכולות להתבצע על ידי חברי הסגל האקדמי של הקריה האקדמית אונו ו/או חוקרים בכירים ממוסדות אקדמיים אחרים, סטודנטים לתארים מתקדמים ועוזרי מחקר.

יוזמי המכון רואים חשיבות רבה בקידום המעורבות הציבורית של המוסדות האקדמיים בישראל בקביעת המדיניות בתחומים השונים של שוק ההון. המחקרים שייערכו במסגרת המכון יעסקו בבעיות מעשיות ו/או תיאורטיות, עם התמקדות בחברה הישראלית והאתגרים העומדים בפניה. המחקרים שייעשו במכון יכולים לשאת אופי תיאורטי, אך עליהם להיות בעלי השלכות יישומיות למשק הישראלי על מנת שמקבלי ההחלטות בסקטור הציבורי בישראל יוכלו ללמוד מהם ולהשתמש, במידת האפשר, בתוצאותיהם והמלצותיהם.

כנסים וקול קורא

מכון ORIF קורא להגשת הצעות מחקר בכל נושא בעל השלכות של מדיניות בשוק ההון בישראל. המכון מציע מימון לתמיכה במחקר לטובת החוקרים עצמם ולארגון כנסים. המכון מציע מלגות מחקר בסכומים של עד 3,000$.

הגשת הצעת המחקר צריכה להיעשות על גבי הטפסים המצורפים להלן, בדוא”ל או בדואר רגיל, לראש המכון, 
פרופסור יורם קרול (yoram_k@ono.ac.il),
או דוד יחיעם אהרון (
dudi.ah@ono.ac.il).

השיקולים העיקריים למימון מחקרים על ידי המכון הם:

א. מצוינות אקדמית – מחקר שיש לו סיכוי טוב להתקבל לאחד מכתבי העת האקדמיים המובילים בתחום בעולם.

ב. מחקר יישומי – עם המלצות למעצבי המדיניות בשווקים הפיננסים בישראל.

ג. סיום המחקר בתוך פחות משנה.

החוקרים שיקבלו תמיכה למחקרם ממכון ORIF של הקריה האקדמית, יתחייבו לתת לכך ביטוי בעמוד הראשון, וכן יתחייבו לאפשר פרסום המחקר, כנייר עבודה (working paper) של המכון.

חוקרי המכון

מימון ושוק ההון – Finance and Capital market

בן-חורין משה, פרופ’

msmoney@ono.ac.il

Ben horin Moshe, Prof.

האוזר שמואל, פרופ’

shauser@ono.ac.il

Hauser Shmuel, Prof.

קרול יורם, פרופ’

yoram_k@ono.ac.il

Kroll Yoram, Prof.

שוקייר שרבל, דוקטורנט

sharbel@ono.ac.il

Shuker Sharbel

 

בקשה לסיוע במימון מחקר

מכון ORIF מסייע במימון למבצעים מחקרים בתחומי הפעילות של המכון, לאחר שמחקרים אלה אושרו על ידי   הועדה האקדמית של המכון.
 
 להלן נוסח בקשה לסיוע במימון מחקר:
 
עיקרי הבקשה:
א.   נושא המחקר המוצע.
ב.   רקע / הסבר כללי.
ג.    המבקשים (פירוט שמות ותארים).
ד.   תקופת הזמן המוערכת לסיום המחקר.
ה.  העלות הכוללת של המחקר והסיוע המבוקש.
 
המבקשים: (פרט על כל אחד מהם)
א.     שם ומשפחה.
ב.     פרטים עיקריים.
ג.      השכלה ותארים
ד.     עבודות ומחקרים קודמים.
ה.     ניסיון וכישורים בתחום המחקר המבוקש
 
המחקר :(פירוט ונתונים)
א.       מטרה.
ב.       ליווי אקדמי (אם יש) ועל ידי מי.
ג.        מחקרים נוספים בתחום והערכתם.
ד.       מקורות המידע ועלותם (אם יש).
ה.      התועלת הנוספת של המחקר המבוקש.
ו.         יכולת היישום של המחקר והעלויות הכרוכות בכך.
ז.        שלבי המחקר / מועדי הגשה, אמצעים וכ”א.
 
תנאי ההתקשרות:
הוקרה בעמוד הראשון של המחקר על תמיכה במימון על ידי מכון ORIF.
הסכמה לפרסם את המחקר כנייר עמדה (working paper) של המכון.ל