מחקר נפגעי העבירה מתפרש על פני דיסציפלינות רבות (משפטים, ויקטימולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה ועוד) ומטרת הפורום המולטי-דיסציפלינארי למחקר בתחום נפגעי עבירה היא לספק מידע אקדמי ראשוני לחוקרים ולסטודנטים בתחום, לעדכן בדבר מחקר בנושא זכויות נפגעי עבירה, ולאפשר יצירת קשר ושיתופי פעולה בין חוקרים בתחום. הפורום יקיים ימי עיון וסדנאות על מנת לסייע לחוקרים צעירים ולהפיץ את הידע בתחומי מחקר נפגעי העבירה.

הפורום הישראלי המולטי-דיסציפלינארי למחקר בתחום נפגעי עבירה מייסודן של המרכז האקדמי אונו והמחלקה לקרימינולוגיה אוניברסיטת בר-אילן הפורום הישראלי המולטי-דיסציפלינארי למחקר בתחום נפגעי עבירה, הוקם על ידי פרופ’ דנה פוגץ’ ודוק’ קרן גואטה לשם קידום מחקר מדעי בתחום של פגיעה במישרין או בעקיפין מעבירה פלילית. מטרה נוספת של הפורום היא לייצר קהילה רב תחומית המעודדת חילופי ידע ושיתופי פעולה מחקריים של חוקרות וחוקרים הפועלים במתודולוגיות מחקריות שונות, לרבות קרימינולוגיה ויקטימולוגיה, משפטים, עבודה סוציאלית, ועוד. קהילה זו תסייע באיתור קרנות מחקר ואיגום משאבים למימון מחקרים בתחום ויצירת שיתוף פעולה עם פורומים דומים בעולם. ולבסוף, מטרה נוספת היא קידום שיח ציבורי, באמצעות הנגשת ממצאי מחקר וחשיבה תיאורטית בתחום לקובעי מדיניות ואנשי מקצוע. מטרות אלו יחדיו יסייעו בפיתוח גוף ידע ישראלי ייחודי אשר יספק מנעד רחב של מענים חברתיים, התערבותיים וחקיקתיים בסיוע, מניעה, טיפול ושיקום של נפגעי עבירה.
מוזמנים להצטרף לפורום חוקרים במוסדות אקדמיים, ותלמידים לתארים מתקדמים אשר המחקר על נפגעי עבירה מצוי בלב מחקריהם. בשלב הראשון לפעולת הפורום, יוענק מענק למחקר פורץ דרך בתחום, יושק אתר אשר יכלול מאגר ידע מחקרי מקוון הכולל אנשי מחקר ורשימת פרסומים ותיווצר רשימת תפוצה מקוונת של חברי הפורום לחילופי ידע מחקרי. בשלבים הבאים מתוכנן כנס אקדמי ראשון מסוגו בישראל אשר ייחוד כולו לסוגיות ולהיבטים נבדלים בחקר תחום נפגעי עבירה, וסדנא ראשונה מסוגה אשר תתמקד בהיבטים מתודולוגיים בחקר נפגעי עבירה.

 

מנהלות הפורום – ליצירת קשר

דנה פוגץפרופ’ (חברה) דנה פוגץ, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו  danap@ono.ac.il   ויקיפדיה – דנה פוגץ’
קרן גואטה ד”ר קרן גואטה, מרצה בכירה, המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן keren.gueta@biu.ac.i לעמוד המרצה באתר אוניברסיטת בר אילן 

 

למחקר בתחום נפגעי עבירה

לחוקרים בתחום נפגעי עבירה