ההתנסות הקלינית מהווה חלק מרכזי בתכנית הלימודים לתואר ראשון בחוג להפרעות בתקשורת. במהלך התואר הראשון, נדרשים הסטודנטים לצבור 1,000 שעות התנסות קלינית במגוון מקומות התנסות, בתחום השמיעה השפה והדיבור.

מטרת ההתנסות הקלינית היא לאפשר לסטודנטים ליישם את הידע האקדמי בשדה הקליני תוך למידה תלוית הקשר ורכישה הדרגתית של מיומנות מקצועית וזהות מקצועית עצמאית, המשלבת ידע תיאורטי ומעשי, ויכולת רפלקטיבית.

במהלך שנות הלימודים הסטודנטים נוטלים חלק במגוון תצפיות על התפתחות תקינה ופתולוגית ובהתנסות קלינית, בהדרכתם של קלינאית תקשורת בעלי ניסיון מקצועי וידע בהדרכת סטודנטים.

מטרות ההתנסות הקלינית

  • פיתוח הבנה של מאפייני האוכלוסיות השונות אליהן נחשפים במסגרת ההתנסות הקלינית, של מאפייני המטופלים ושל תפקיד קלינאי התקשורת בטיפול ובשיקום המטופלים.
  • גיבוש זהות מקצועית עצמאית, המשלבת ידע תיאורטי ומעשי, חשיבה קלינית ויכולת רפלקטיבית.
  • רכישת מיומנויות מקצועיות הדרושות לקלינאי תקשורת.
  • התנסות בבניית מערכי טיפול למטופל, תוך ליווי, תמיכה, דוגמה אישית ויצירת אווירה המאפשרת למידה.
  • התנסות בכתיבת סיכום טיפול למטופל.
  • פיתוח תחושת מסוגלות ביכולת להשתלב כקלינאי תקשורת לאחר סיום הלימודים.  

אמצעים להשגת מטרות ההתנסות הקלינית

  • היכרות עם מסגרות מגוונות שבהן משולבים קלינאי תקשורת.
  • תצפיות על עבודת קלינאי התקשורת, על מרכיביה השונים בסביבות ובסיטואציות שונות.
  • התנסות ביצירת קשר עם המטופל, משפחתו ועם אנשי צוות נוספים במסגרות טיפוליות שונות; התנסות באבחון ובטיפול.

קריטריונים להדרכת סטודנטים

סגל החוג להפרעות בתקשורת הקריה האקדמית אונו רואה חשיבות רבה בפיתוח מקומות התנסות חדשים והכשרת מדריכים תוך הקניית ידע מקצועי בהדרכה.

צוות המדריכים שלנו לוקח חלק משמעותי בפיתוח תכני ההכשרה, מטרותיה והעברתה בפועל, והינו שותף לתהליך הלמידה וההכשרה של הסטודנטים בדרכם להפוך לקלינאי תקשורת.

הפירוט המלא של תפקידי המדריך, תפקיד מקום ההכשרה, ותפקידיה של הקריה האקדמית אונו לקראת ההכשרה ובמהלכה, מופיע בחוברת הנחיה שתשלח למדריך סמוך למועד תחילת ההתנסות.

כדי להצטרף כמדריך קליני למערך ההתנסות הקלינית יש להחזיק ברשיון מטעם משרד הבריאות, על פי חוק מקצועות הבריאות, ולהיות בעלי ותק מקצועי של שלוש שנים לפחות, מתוכן  שנה או יותר במקום ההדרכה. בנוסף, על המדריך לקבל את אישור מקום עבודתו להשתלבות של הסטודנט בעשייה הקלינית.

למדריכים הקליניים שלנו ניתנת האפשרות להשתלב בקורסי הדרכה. למידע נוסף – לחצו כאן >>

לפרטים נוספים ולהרשמה

עדי טויק-קלייןרכזת התנסות קלינית-שנה ג’

החוג להפרעות בתקשורת

aditwik@gmail.com