ההתנסות הקלינית מאפשרת לסטודנטים ליישם את הידע האקדמי בשדה הקליני תוך למידה תלוית הקשר ורכישה הדרגתית של מיומנות מקצועית וזהות מקצועית עצמאית, המשלבת ידע תיאורטי ומעשי, ויכולת רפלקטיבית.

ההתנסות הקלינית מהווה חלק מרכזי בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בחוג להפרעות בתקשורת. במהלך שנות הלימודים הסטודנטים נוטלים חלק במגוון תצפיות על התפתחות תקינה ופתולוגית ובהתנסות קלינית, בהדרכתם של קלינאית תקשורת בעלי ניסיון מקצועי וידע בהדרכת סטודנטים.

במהלך התואר הראשון נדרשים הסטודנטים לבצע 1000 שעות התנסות קלינית במגוון מקומות התנסות, בתחום השמיעה השפה והדיבור.

החוג להפרעות בתקשורת בפקולטה למקצועות הבריאות של הקריה האקדמית אונו רואה חשיבות רבה בפיתוח מקומות התנסות חדשים והכשרת מדריכים תוך הקניית ידע מקצועי בהדרכה. סגל החוג להפרעות בתקשורת רואה בצוות המדריכים שותף בפיתוח תכני ההכשרה, מטרותיה והעברתה בפועל.

מטרות ההתנסות הקלינית

 • פיתוח הבנה של מאפייני האוכלוסיות השונות אליהן נחשפים במסגרת ההתנסות הקלינית, של מאפייני המטופלים ושל תפקיד קלינאי התקשורת בטיפול ובשיקום המטופלים.
 • גיבוש זהות מקצועית עצמאית, המשלבת ידע תאורטי ומעשי, חשיבה קלינית ויכולת רפלקטיבית.
 • רכישת מיומנויות מקצועיות הדרושות לקלינאי תקשורת.
 • התנסות בבניית מערכי טיפול למטופל, תוך ליווי, תמיכה, דוגמה אישית ויצירת אווירה המאפשרת למידה.
 • התנסות בכתיבת סיכום טיפול למטופל.
 • פיתוח תחושת מסוגלות ביכולת להשתלב כקלינאי תקשורת לאחר סיום הלימודים.

 מבנה ההתנסות הקלינית

ההתנסות הקלינית מתקיימת לאורך שנות הלימודים א’ – ד’. בשנים ב’ וג’ ההתנסות הקלינית מלווה בקורסים החופפים לתקופות ההתנסות השונות. מטרת הקורסים הינה ללוות את תהליך הלמידה הקלינית המתבצעת בשדה הקליני.

במהלך קורסים אלו הסטודנטים מביאים להתייעצות ולחשיבה משותפת, עם חבריהם לכתה, דילמות העולות במהלך ההכשרה. כמו כן, נלמדים היבטים קליניים שונים של המקצוע תוך שימוש בלמידה קבוצתית, קיום דיונים משותפים, הצגת מקרים וסימולציות.

שנה א’

במהלך השנה נערכות תצפיות על התפתחות תקינה של ילדים במסגרות חינוכיות שונות, במטרה לשים דגש על שלבי ההתפתחות ואבני הדרך בתחומים שונים ובתחום התקשורת, השפה והדיבור בפרט. התנסות זו מהווה בסיס לתצפיות ולטיפול באוכלוסיות עם ליקויי שפה ותקשורת בשנות הלימודים הבאות. בתחום השמיעה הסטודנטים מתחילים להתנסות בתרגול סוגים שונים של בדיקות שמיעה במסגרת שיעורי תרגול ופרקטיקום שנערכים בחוג.

שנה ב’

במהלך השנה נערכים ימי תצפית במקומות התנסות שונים, במהלכם הסטודנטים צופים בטיפולים של קלינאי תקשורת וחשופים לפעילות של הצוות המקצועי הנוסף בתחומים קליניים מגוונים. מטרתן של התצפיות לחשוף את הסטודנטים למגוון התפקידים שממלא קלינאי התקשורת במרכזים השונים, השתלבות בעבודת צוות והכרות עם מאפייני האוכלוסייה במקומות התנסות שונים. כמו כן, הסטודנטים ממשיכים בתרגול בתחום האודאולוגיה (שמיעה).

פרויקט טיפוח שפתי בגני ילדים בקהילה – מטרת הפרויקט היא להעשיר את הידע השפתי בתחום הסמנטי והאורייני בהתאמה לתכני הלימוד בגנים. הפעילות מאפשרת לסטודנטים התנסות בקשר ותקשורת עם ילדים, תכנון ומימוש מערך טיפוח תוך כדי הדרכה וליווי של צוות החוג.

חשוב

 • ההשתתפות בתצפיות ובתרגול אודיולוגיה בשנה ב’ מותנית בסיום כל החובות של שנה א’.
 • סטודנט שאין ברשותו אישור חיסונים ממשרד הבריאות אינו רשאי להתחיל את ההתנסות הקלינית.

 

שנה ג’

בשנה זו מתקיימת התנסות קלינית במספר תחומים:

 • שמיעה
 • שפה ודיבור
 • תקשורת
 • הפרעות נוירוגניות
 • אוכלוסיות מיוחדות.

במהלך ההתנסות הסטודנטים מקיימים תצפיות, אבחונים וטיפולים תוך ליווי והדרכה צמודה של קלינאי תקשורת מדריך.

ההתנסות הקלינית יכולה להתקיים בימי א’, ג’-ו’ (יום ב’ הוא יום הלימודים בקריה האקדמית אונו)  בשעות הבוקר או אחר הצהרים. אורך כל יום התנסות קלינית הוא עד 7 שעות.

את ההתנסות הקלינית מלווים מפגשים קבוצתיים בקריה האקדמית אונו, שמסייעים בעיבוד הידע המקצועי והחוויות שנצברו במהלך ההתנסות הקלינית (אינטגרציה קלינית).

שנה ד’

בשנה זו מתקיימות סדנאות מעמיקות בתחומים קליניים שונים כגון:

 • בליעה
 • התאמת מכשירי שמיעה
 • מעבדה מתקדמת בשמיעה.

מטרת הסדנאות היא הרחבת הידע התיאורטי והקליני של הסטודנט באמצעות התנסות מעשית בתחומי האבחון והטיפול השונים. משך כל סדנה ומספר המפגשים נקבעים בהתאם לתכנים שנלמדים בכל אחת מהן.