אנו שמחים לבשר על הוצאתו לאור של הספר “עולם בלי סודות – הסוד וחשיפתו ככלים לתיקון עולם ופרט” בעריכת עו”ד יובל אלבשן, דקן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו.olam1

זהו הספר הראשון בסדרת “תיקון – ספרים רב-תחומיים לטיפול ולשינוי חברתי” מבית הקריה האקדמית אונו, שמטרתו לספק לכל מי שעוסק בתיקון עולם – אם דרך טיפול פרטני ואם דרך שינוי חברתי – ידע וחומר למחשבה בנושא אקוטי זה של הסוד וחשיפתו.

לכולנו רגשות מעורבים של אהבה-שנאה בנוגע לסודות חיינו. לעתים אנחנו קורבנות של סודותינו ולעתים דווקא בזכותם יש לנו שליטה בחיינו. יש שחשיפת הסוד מביאה את האדם לידי הקלה ותחושת קתרזיס ויש שהיא עלולה למוטט אותו ולכלות את ספר חייו. אלאונורה לב כתבה פעם ש “סוד הוא אמת שאנחנו מנסים להרוג בשתיקה.” וכולנו יודעים שלפעמים “מוטב שקר בנוי היטב מאשר אמת מבולבלת” (פתגם מצרי ידוע).

בדילמות אלה עוסק ספר זה, שנכתב בידי מחברות ומחברים מתחומים וממקצועות מגוונים, כאשר כל מקצוע מבקש לשמר את הידע המקצועי שלו. החציצה הפרופסיונלית כשלעצמה יוצרת סודות. כתיבה נגישה לכל, מהסוג שמנסים לקדם בספר זה, מסייעת לשבירת החומות הללו ולשיתוף בסודות בין כל המבקשים לתקן עולם.

תוכן