אודות

מעבדת המחקר ההתנהגותי בקריה האקדמית אונו הוקמה בשנת 2009 ובשנת 2017 הורחבה לשתי מעבדות אחת בקמפוס בקרית אונו ואחת בקמפוס בירושלים. מטרות המעבדה היא קידום המחקר ההתנהגותי וחשיפת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו לשיטות מחקר מתקדמות. במעבדה נערכים ניסויים התנהגותיים בנושאים מגוונים של מנהל עסקים כגון התנהגות צרכנים, קבלת החלטות, משא ומתן, יזמות, התנהגות אירגונית והתנהגות פיננסית של צרכנים. עיקר המחקרים הם ניסויים פסיכולוגיים. חלקם פורסמו בכתבי עת אקדמיים מהמובילים בעולם.

המעבדה מאפשרת לחוקרי “הקריה האקדמית אונו” לבצע ניסויים בתחומים שונים, הדורשים נוכחות של נבדקים. מאגר הנבדקים של המעבדה כולל את כלל סטודנטים לתואר ראשון בתחומי מנהל עסקים, אשר מחויבים להשתתף בשלושה מפגשים במעבדה בהיקף של שעה כל אחד. השתתפות הסטודנטים במחקר פעיל, חושפת אותם לשיטות מחקר אותן הם לומדים במסגרת התואר ומקנה להם התנסות בפועל שהיא מעבר ללימוד החומר התיאורטי בכיתה. בנוסף הסטודנטים תורמים לקידום המחקר.

צוות הניהול

מעבדות המחקר ההתנהגותי כפופות למכון המחקר בניהול של משנה הדיקן למחקר ד”ר גיל אבנימלך. ניהולן בפועל מתבצע ע”י החוקרים ההתנהגותיים בקריה האקדמית אונו כאשר לכל מעבדה יש מנהל אקדמי וצוות היגוי.

  • ועדת אתיקה: ד”ר גלית עילם-שמיר (יו”ר), ראובן לבני, ד”ר נעמי סגל וד”ר עופר צלרמאיר

 

קמפוס קרית אונו:

machon.mehkar@ono.ac.il

  • ד”ר מוטי אמר- מנהל אקדמי של המעבדה בקמפוס קרית אונו
  • ד”ר גיא יצחקוב וד”ר יניב גוילי – ועדת ההיגוי האקדמית של המעבדה בקמפוס קרית אונו

 

קמפוס ירושלים:

machon.mehkar@ono.ac.il

  • ד”ר אייל רכטר- מנהל אקדמי של המעבדה בקמפוס ירושלים
  • ד”ר מקסים מיליאבסקי וד”ר צפירה גרבלסקי- ועדת ההיגוי האקדמית של המעבדה בקמפוס ירושלים

חוקרי מעבדת המחקר ההתנהגותי

התנהגות ארגונית: 

ד”ר דישון ברקוביץ’ מרים

ד”ר יעקובי ארז

ד”ר יצחקוב גיא

ד”ר מור שירה

ד”ר רכטר אייל

 

 

 

 

 

 

 

שיווק התנהגותי:

ד”ר אמר מוטי

ד”ר גוילי יניב

ד”ר טל ענר

ד”ר מיליאבסקי מקסים

פרופ’ מירון שץ טליה

ד”ר שפירא מיכל