תהליך הרישום:
יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הרישום, לצרף מסמכים כגון צילום ת.ז ומסמכי השכלה, ולשלם את דמי הרישום באמצעות כרטיס האשראי (התשלום מתבצע במערכת מאובטחת). לאחר מילוי הפרטים ואישורם, ייצור עמך קשר נציג ממנהל הרישום להשלמת הליך הקבלה.
יובהר, כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה!

את המסמכים המקוריים הבאים יש להציג במשרדי הרישום במועד הראיון האישי:

  • צילום תעודת זהות כולל הספח.
  • תמונת פספורט.
  • אישורים מקוריים על השכלה קודמת על פי תנאי הקבלה.
  • קורות חיים מעודכנים.
  • המלצה ממקום העבודה וקורות חיים מפורטים (מועמדים לתואר שני בלבד).


דמי רישום:

350 ש”ח לנרשמים דרך האינטרנט ובאמצעות ערכת רישום.

לשאלות בנושא רישום ניתן לפנות ל- rishum@ono.ac.il.

לרישום אונליין לתואר ראשון – לחצו כאן

לרישום אונליין לתואר שני – לחצו כאן

אני מצהיר כי ידוע לי שעל לימודיי בקריה האקדמית אונו חל תקנון הלימודים וכי קראתי את האמור בו כפי שמפורסם בקישור הנ”ל – לחצו כאן