ברכות לשלי לוין מגבר עם מינויה לתפקיד דיקנית הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו. שלי הקימה וניהלה את תכנית ״קשב באקדמיה״ לליווי סטודנטים עם הפרעות קשב.
היא מחליפה בתפקיד את פרופ׳ שירה ילון חיימוביץ׳, שמונתה לתפקיד דיקנית הפקולטה למקצועות הרפואה.

בהצלחה לשתיהן.