לאור הנחיית פיקוד העורף האוסרת על קיום פעילויות חינוכיות והתקהלויות בימים ראשון, שני ושלישי, אנו מודיעים כי כלל הלימודים בכלל הקמפוסים יעברו למתכונת זום.

בחינות – לא יתקיימו בימים ראשון, שני ושלישי ויידחו למועד מאוחר יותר עליו תימסר הודעה בהמשך.

טקסים וכנסים – יידחו למועד מאוחר יותר. 

הנהלת הקריה האקדמית אונו מצויה בקשר רציף עם פיקוד העורף ותמשיך לעדכן על מתכונת הלימודים והבחינות בהמשך.