המרכז לפיתוח קריירה מציג: סדנאות סמסטר קיץ תשפ”ד

שפת גוף בעולם העבודה ורד פלדמן

16.7
10:00

היכרות עם כלי ה- AI גיא אגא

29.7.24
14:00

סטוריטלינג Leave a Mark

9.9.24
15:00

בניית אסטרטגיה עסקית –

רן שליחובסקי

6.8.24
17:30

כל הסדנאות יועברו באמצעות ZOOM -קישור יישלח למי שיירשמו ב- תחנת המידע לסטודנט/בוגר- המרכז לפיתוח קריירה- סדנאות
career@ono.ac.il המרכז לפיתוח קריירה הקריה האקדמית אונו

סדנאות סמסטר קיץ 2024