היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מצוין ב-3 בדצמבר מדי שנה ומוקדש לקידום ההבנה כלפי אנשים עם מוגבלות ולעידוד התמיכה בכבודם, בזכויותיהם ובשלומם. היום נועד גם להגביר את המודעות לתועלת שבהכללת אנשים עם מוגבלות בכל היבטי החיים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים והתרבותיים. בכל שנה, אנו מציינים בקמפוסים שלנו את היום הזה ובמהלך כל השנה דואגים להנגיש את הסביבה הלימודית ואת האקדמיה לכלל האוכלוסייה על כל גווניה.
#משנים_את_פני_החברה_בישראל