הטקס בנוכחות:
עו”ד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה.
פרופ’ יובל אלבשן, דקן הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו.
פרופ’ טובה הרטמן, דקנית הפקולטה למדעי הרוח, הקריה האקדמית אונו.
עו”ד משה שמעוני, יו”ר קמפוס ירושלים, הקריה האקדמית אונו.
פרופ’ עמנואל גרופר, ראש בית הספר לחינוך, הקריה האקדמית אונו.
ד”ר ליאור אמסלם, מנהל אקדמי מנהל עסקים, הקמפוסים החרדיים, הקריה האקדמית אונו.
ד”ר חיים זיכרמן, מנהל אקדמי, הקמפוסים החרדיים, הקריה האקדמית אונו.
עו”ד גאולה אבידן, סגנית מנהל אקדמי, הקמפוסים החרדיים, הקריה האקדמית אונו.
סגל אקדמי ומנהלי ועוד.

היכן ניפגש ומתי?
הטקס יתקיים אי”ה ביום חמישי, י”ט בתמוז, תשע”ז (13.7.2017)

במרכז ז’ראר בכר, רחוב בצלאל 11, ירושלים.

בשעה 18:30.

נשמח לראותכם