חמ”ל של מתנדבים מתחום הכלבנות הטיפולית הוקם ע”י הסגל של דוגארט יחד עם סגל המרצים, הסטודנטים לכלבנות טיפולית בקריה האקדמית אונו ומתנדבים רבים אחרים
החמ”ל הוקם לצורך חיזוק מערך הרווחה והתמיכה בכדי לספק פעילות חווייתית תומכת, הקלה ותמיכה למפוני העוטף ולכוחות הביטחון באשר הם כחלק מהחברה האזרחית ותמיכה בקהילה.