החוג לסיעוד, הקריה האקדמית אונו מזמין אותך לכנס בנושא
חוסן אישי ככלי לקידום יכולות מקצועיות

19.5.24 בתאריך

נפגש באודיטוריום, בקמפוס קרית אונו

14:00
דברי פתיחה פרופ’ שירה ילון חיימוביץ, דיקנית הפקולטה למקצועות הבריאות, הקריה האקדמית אונו
פרופ’ אורלי תורן, ראש החוג לסיעוד, הקריה האקדמית אונו
14:15
הרצאה בקידום עצמי כחוסן אישי עו”ד שירלי דלומי, יועצת משפטית בכירה, Google
16:00
פאנל אחיות שיח על חוסן וכישורים לקידום מקצועי

יום האחות 19.6.24