מה בתכנית?
15:30-15:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל
15:30 ברכות ופתיחת הכנס
פרופ’ דודי שוורץ, חבר המועצה להשכלה גבוהה, הקריה האקדמית אונו
17:10-15:40 מושב ראשון: רפורמות?
רפורמה בנושא ההיוון ושימוש במנגנון תשלומים עיתיים – אור וצל
עו”ד ארז קמיניץ, משרד המשפטים
עו”ד יראון פסטינגר, משרד עורכי דין רון-פסטינגר 

מה בתכנית?
15:30-15:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל
15:30 ברכות ופתיחת הכנס
פרופ’ דודי שוורץ, חבר המועצה להשכלה גבוהה, הקריה האקדמית אונו
17:10-15:40 מושב ראשון: רפורמות?
רפורמה בנושא ההיוון ושימוש במנגנון תשלומים עיתיים – אור וצל
עו”ד ארז קמיניץ, משרד המשפטים
עו”ד יראון פסטינגר, משרד עורכי דין רון-פסטינגרניתוח כלכלי, חשבונאי ומשפטי
עו”ד ורו”ח ליאור שחטר, משרד עורכי דין ליאור שחטרפאנל – הגישה לכאב וסבל – העדיין הגישה המרחיבה?
מנחים: עו”ד נטלי לוין, ד”ר גיל סיגל
כב’ השופט (בדימוס) צבי זילברטל, עו”ד דפי רוזן, משרד עורכי דין ויסלגס אלמגור
הכרזה והקדשה של מלגת משרד רון-פסטינגר למשפט רפואי

17:45-17:20 הפסקה וכיבוד
19:45-17:45 מושב שני: נזיקין בתנועה – חידושים ומגמות
פאנל – חידושים בתביעות רשלנות רפואית
מנחים: עו”ד חיים זליכוב, עו”ד תמר קרת
הרצאת פתיחה – מרשלנות רפואית לניהול סיכונים
ד”ר גיל סיגל, הקריה האקדמית אונו

חידושים בפרספקטיבה של תובעים
עו”ד נתי רון, משרד עורכי דין רון-פסטינגר

חידושים בפרספקטיבה של נתבעים
עו”ד יעקב אבימור, משרד עורכי דין אבימור שדמי

חידושים ומגמות ביחס לאחריות רשויות שלטוניות בנזיקין
ד”ר אורי ניר, הקריה האקדמית אונו

הפלת”ד וטכנולוגיה בכלי רכב – היבטים נזיקיים
עו”ד אריאל פרייברג, הקריה האקדמית אונו

19:45 סיכום הכנס

איפה ומתי?
הכנס יתקיים בתאריך 6.1.2019 , כ”ט טבת תשע”ט, בין השעות 20:00-15:00

בקמפוס המרכזי, אולם דגנית, הקריה האקדמית אונו, רחוב צה”ל 104, קרית אונו

לרישום ותשלום מקוון – לחצו כאן


עו”ד ורו”ח ליאור שחטר, משרד עורכי דין ליאור שחטרפאנל – הגישה לכאב וסבל – העדיין הגישה המרחיבה?
מנחים: עו”ד נטלי לוין, ד”ר גיל סיגל
כב’ השופט (בדימוס) צבי זילברטל, עו”ד דפי רוזן, משרד עורכי דין ויסלגס אלמגור
הכרזה והקדשה של מלגת משרד רון-פסטינגר למשפט רפואי

17:45-17:20 הפסקה וכיבוד
19:45-17:45 מושב שני: נזיקין בתנועה – חידושים ומגמות
פאנל – חידושים בתביעות רשלנות רפואית
מנחים: עו”ד חיים זליכוב, עו”ד תמר קרת
הרצאת פתיחה – מרשלנות רפואית לניהול סיכונים
ד”ר גיל סיגל, הקריה האקדמית אונו

חידושים בפרספקטיבה של תובעים
עו”ד נתי רון, משרד עורכי דין רון-פסטינגר

חידושים בפרספקטיבה של נתבעים
עו”ד יעקב אבימור, משרד עורכי דין אבימור שדמי

חידושים ומגמות ביחס לאחריות רשויות שלטוניות בנזיקין
ד”ר אורי ניר, הקריה האקדמית אונו

הפלת”ד וטכנולוגיה בכלי רכב – היבטים נזיקיים
עו”ד אריאל פרייברג, הקריה האקדמית אונו

19:45 סיכום הכנס

איפה ומתי?
הכנס יתקיים בתאריך 6.1.2019 , כ”ט טבת תשע”ט, בין השעות 20:00-15:00

בקמפוס המרכזי, אולם דגנית, הקריה האקדמית אונו, רחוב צה”ל 104, קרית אונו

לרישום ותשלום מקוון – לחצו כאן