ד”ש מלונדון. בשבוע האחרון התארחו פרופ’ דנה פוגץ’ וד”ר נעמה כץ באוניברסיטת University of Hertfordshire באנגליה, במסגרת כנס בינלאומי ליוזמות חברתיות בעולם. הכנס עוסק בנושאי עבודה עם פליטים במדינות שונות, תהליכי הדרכה לעובדים סוציאליים בסין ועוד. פרופ’ פוגץ’ וד”ר כץ הציגו שיתוף פעולה בין עולם המשפט ועולם הריפוי בעיסוק. זהו נושא ייחודי שנבנה בין החוגים השונים (משפטים וריפוי בעיסוק) בקריה האקדמית אונו וזוכה להערכה רבה.