על הכנס:
במציאות היומיומית בחברה בישראל למשפחה מקום משמעותי. עם זאת, בתחום המשפט הרפואי לבני המשפחה מעמד לא מוגדר. לבחינת פער זה, יזמה הקריה האקדמית אונו הקמת קבוצת מחקר ייעודית לליבון הנושא:”מקום המשפחה בקבלת החלטות רפואיות על רצף החיים” בראייה רב מקצועית. ליוזמה זו חברה עמותת תמיכה – “עמותה לקידום הטיפול הפליאטיבי בישראל”.

תכנית הרצאות הכנס:
מעמד המשפחה – תמונת מצב – יו”ר: ד”ר גילה יעקב, האקדמית עמק יזרעאל.
מעמד המשפחה בחקיקה ובפסיקה – ד”ר גיל סיגל, הקריה האקדמית אונו.
מעמד המשפחה בתהליכי קבלת החלטות רפואיות – המבט הביו-אתי ד”ר רועי גילבר, המכללה האקדמית נתניה.
מעמד המשפחה בראייה הלכתית – הרב יובל שרלו, ישיבת אורות שאול רעננה.
מעמד המשפחה בראייה של דיני נזיקין – עו”ד אסף פוזנר, קמחי, פלד, פוזנר, שילה ושות’, משרד עורכי דין.
גנטיקה ומשפחה – יו”ר: ד”ר רועי גילבר.
העברת מידע גנטי לבני המשפחה – ד”ר יוסי גרין, המכללה האקדמית נתניה.
שיבוט ומשפחה – גב’ עליזה אברהם, אוניברסיטת חיפה.
נטילת זרע מנפטר ושימוש בו – ד”ר יחזקאל מרגלית, המכללה האקדמית נתניה.
מעמד המשפחה בסוף החיים – יו”ר: ד”ר גיל סיגל.
ייפוי כוח – תמונת מצב ואתגרים – עו”ד טליה אגמון, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות.
מעמד המשפחה בקבלת החלטות בסוף החיים – ד”ר שירלי רזניצקי, מאיירס – ג’וינט – ברוקדייל.
מקומה של המשפחה מנקודת מבט סוציאלית – ד”ר טלי סמסון, עו”ס הוספיס דרום, קופ”ח כללית ועו”ס המחלקה לרפואת המשפחה, אוניברסיטת בן-גוריון.
המערכת הטיפולית הביתית בראיה מגדרית – ד”ר גליה הילדסהיימר, המרכז האקדמי פרס.
שותפים להחלטה – בני משפחה כמשפיעים, מחליטים, מבצעים ומכחישים בתהליכי קבלת החלטות סוף החיים – עו”ס מרגו הלמן, עמותת “גישה לחיים”, פרויקט השיחה בישראל.
פאנל בהשתתפות הקהל- ייפוי כוח הזדמנויות ואתגרים – מנחה: ד”ר תקוה מירון ד”ר טלי סמסון, עו”ד טליה אגמון, גב’ שירלי רזניצקי, ד”ר ישראל ברגר – רופא ביחידה לטיפול בית, מכבי שירותי בריאות.

וועדה אקדמית ומארגנת:
ד”ר גיל סיגל, ד”ר תיקווה מירון, ד”ר רועי גילבר, ד”ר דנה פאר, ד”ר גילה יעקב, מר דרור מועלם.

מתי:
הכנס יערך ביום שלישי 20.6.17, כ”ו סיון התשע”ז, בין השעות 16:00-8:30.

היכן:
בקמפוס המרכזי, הקריה האקדמית אונו,

רחוב צה”ל 104, קרית אונו.

ההרשמה לכנס כרוכה בתשלום בסך 100 ₪ (התשלום כולל את הפאנלים בכנס, כיבוד וארוחת צהריים). ניתן להירשם בלחיצה כאן