גב' שרה טילמן

טילמן שרה

רכזת אקדמית של לימודי האנגלית

אודות

רכזת לימודי האנגלית, הקריה האקדמית אונו.

השכלה

M.S.W.
בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת פורדהם, ארה"ב (1980).
.B.S.W
בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן (1979).

תחומי הוראה

אנגלית למנהל עסקים, משפטים וריפוי בעיסוק.

תחומי מחקר

שיטות חדשניות וטכנולוגיות בחינוך.