פרופ' זוהר גושן

פרופ' גושן זוהר

פרופ' בפקולטה למשפטים

אודות

יו”ר רשות ניירות ערך לשעבר J.S.D, (תואר שלישי) מבית הספר למשפטים,אוניברסיטאת Yale, ארה”ב.מוסמך במשפטים, אוניברסיטתYale, ארה”ב.  לשעבר יו”ר הועדה לבחינת אימוצו של קוד ממשל תאגידי לחברות ציבוריות בישראל, יו”ר הועדה לבחינה מחודשת של חוק ההגבלים העסקיים בישראל, ויו”ר בית הדין המשמעתי של מנהלי תיקים ויועצי השקעות. מרצה וחוקר באוניברסיטת קולומביה, ניו יורק ובקריה האקדמית אונו. בעבר הרצה באוניברסיטה העברית בירושלים ושימש מרצה אורח באוניברסיטת ניו יורק,  Law School NYU Globalואוניברסיטת Yale.קיבל את פרס המרצה המצטיין ע”ש ויליס ריס, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת קולומביה, בשנת 2006, בפרס אולין למשפט וכלכלה, אוניברסיטת Yale, ובפרסים רבים נוספים.

תחומי הוראה

דיני חברות וניירות ערך, מימון חברות, דיני הגבלים עסקיים.

פרסומים נבחרים