פרופ' ירון זליכה

פרופ' זליכה ירון

נשיא המועצה האקדמית העליונה וראש ההתמחות בחשבונאות

יצירת קשר

אודות

מגוון תפקידים ניהוליים בכירים במגזר העסקי, כמו גם חברות בדירקטוריונים וכהונה כיור דירקטוריון של מספר חברות עסקיות וממשלתיות.
לשעבר החשב הכללי של מדינת ישראל, ראש התחום הכלכלי בלשכת ראש הממשלה, יור של מספר וועדות ציבוריות וועדות בינמשרדיות ועוד.
זכה בשורה ארוכה של פרסים ואותות הוקרה לרבות אות הנפקת השנה בעולם לשנת 2007, אות אביר איכות השלטוןאות המופת של תנועת אומץ למנהל תקיןאות מנהל הכספים המצטיין בישראל לשנת 2003 ועוד.

השכלה

.Ph.D
בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן, (2002).
.B.A
בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת בר אילן (1994).

תחומי הוראה

ממשל ציבורי ותאגידי, חשבונאות, סמינר מחקר בחשבונאות וסמינר מחקר במימון.

תחומי מחקר

צמיחה, ציפיות ואי וודאות, שחיתות, סחר בנל"א, פריון.