פרופ' שלמה נוי

פרופ' נוי שלמה

נשיא הקריה האקדמית אונו

יצירת קשר