פרופ' נעמי כץ

פרופ' כץ נעמי

ראש רשות המחקר המוסדית

יצירת קשר

אודות

Ph.D. בחינוך של מקצועות הבריאות, ותואר מוסמך בריפוי בעיסוק, אוניברסיטת דרום קליפורניה. פרופ’ כץ היא פרופ’ אמריטוס בבית הספר לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית והדסה ירושלים. כיהנה כיו”ר לימודי המוסמך בריפוי בעיסוק, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית ירושלים, וכיו”ר העמותה הישראלית לרפוי בעיסוק (ISOT). בנוסף פרופ’ כץ היא המייסדת והעורכת הראשונה של כתב העת Israel Journal of Occupational Therapy (IJOT), בנוסף פרופ’ כץ היא חברה באקדמיה האמריקאית למחקר בריפוי בעיסוק משנת 2005.

השכלה

.Ph.D
ריפוי בעיסוק, אוניברסיטת דרום קליפורניה (1981).
.M.A
ריפוי בעיסוק, אוניברסיטת דרום קליפורניה (1977).
הסמכה בריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית בירושלים (1963).

תחומי הוראה

שיקום קוגניטיבי, קוגניציה ותפקוד, תאוריות ומודלים קוגניטיביים בריפוי בעיסוק, אירוע מוחי ופגיעות ראש,בריאות הנפש, זקנה, אוכלוסית אוטיסטים מתבגרים, שירות בצבא וחזרה לעבודה.

תחומי מחקר

נושאים קוגניטיביים באירוע מוחי ופגיעות ראש וחזרה לעבודה, בעיות קוגניטיביות בבריאות הנפש, בזקנה, באוכלוסית אוטיסטים מתבגרים, תוכנית רואים רחוק ושרות בצבא.