פרופ' משה בן-חורין

פרופ' בן חורין משה

נשיא הקריה האקדמית אונו וחבר סגל הפקולטה למנהל עסקים

אודות

יו”ר הוועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה; דירקטור מן החוץ, יו”ר וועדת ההשקעות ויו”ר ועדת הביקורת של הראל-פיא ניהול קרנות נאמנות בע”מ (2006 עד היום); תפקידים דומים בלאומי-פיא (2000 עד 2006) וקודם לכן בלהק, חברה לניהול קרנות נאמנות של בנק הפועלים (1991 עד 2000).
תפקידים נוספים בעבר: חבר מועצת הרשות למלחמה בסמים ויו”ר הועדה לכספים, תקציב ותרומות של המועצה למלחמה בסמים; חבר מועצת ההסמכה של המבקרים הפנימיים בישראל; חבר ועדת המניות של בנק המזרחי; עד מומחה מטעם פרקליטות המדינה במשפט הבנקאים; חבר הצוות הכלכלי שבחן והמליץ על הקמת חברת בזק.

השכלה

.Ph.D
במימון וכלכלה, אוניברסיטת ניו-יורק בארצות הברית (1976).
M.A.
בכלכלה, האוניברסיטה העברית (1971).
.B.A
בכלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית (1968).

תחומי הוראה

ניהול פיננסי, ניהול תיקי איגרות חוב, אופציות וחוזים עתידיים, שוקי הון בינלאומיים, הערכת נכסים פיננסיים.

תחומי מחקר

שוק ההון, יעילות שוק ההון, הערכת נכסים פיננסיים, ניהול תיקי השקעה וניהול פיננסי של חברות עסקיות.