פרופ' עילם-שמיר גלית

ראש ההתמחות בלימודי ניהול הארגון, הפקולטה למנהל עסקים